Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Haags Beleidscaf over Haagse visie op informatiesamenleving

Datum nieuwsfeit: 08-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

24 maart 1999

Haags Beleidscaf over Haagse visie op informatiesamenleving

Op donderdag 8 april a.s. vindt het eerstvolgende Haags Beleidscaf plaats om 16.00 uur in het personeelsrestaurant van het Stadhuis aan het Spui (elfde verdieping).

Het Beleidscafé heeft dit keer als titel:

Het Glazen Stadhuis met Internet op weg naar een transparant bestuurde stad

Het thema toegelicht

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) benvloeden de samenleving diepgaand: afstand wordt voor communicatie tussen mensen, voor samenwerking, voor productieprocessen steeds minder belangrijk. Informatie en kennis worden in principe toegankelijk voor iedereen op ieder gewenst tijdstip. We gaan op weg naar een þinformatiesamenlevingþ.

Het gemeentebestuur van Den Haag ontwikkelt een visie op þde stad Den Haag in de informatiesamenlevingþ: op welke manier kan deze stad zich het beste voorbereiden op en gebruik maken van die informatiesamenleving? Een visie op het gebruik van ICT in de toekomst helpt richting te geven aan de ontwikkelingen, waarvan er al een heleboel bezig zijn (bijv. het Telematicacentrum Schilderswijk, de Digitale Escamp en de gemeentelijke website www.denhaag.nl). Deze visie staat inmiddels bekend als de I(nformatie)-visie van de stad Den Haag.

De I-visie kent drie centrale ambities:

1. Informatiseren aan de BASIS

2. Informatiseren van de GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

3. Informatiseren ter versterking van de Haagse IDENTITEIT

Vanuit de I-visie worden een aantal projecten/initiatieven gestart, die uiteindelijk moeten leiden tot het verwezenlijken van de drie ambities. Het project waar we in het beleidscaf vooral aandacht aan zullen besteden is "Het Glazen Stadhuis". Met de term "Glazen Stadhuis" wordt gedoeld op een lokaal bestuur dat toegankelijk en transparant is. Voor een levendige lokale democratie is een transparante bestuurscultuur een belangrijke voorwaarde. Dat betekent maximale toegankelijkheid van in "het stadhuis" beschikbare informatie, het hebben van inzage in beleidsstukken en plannen, het kunnen volgen van besluitvormingsprocessen, het inzicht hebben in de behandeling van aanvragen, verzoeken of klachten, het weten wie verantwoordelijk is voor een bepaald onderwerp.

Toepassing van ICT biedt mogelijkheden om dit te realiseren. Of liever: zonder toepassing van ICT gaat het niet, in ieder geval niet op de schaal van een stad als Den Haag. Voor het Glazen Stadhuis kan gebruik gemaakt worden van allerlei ICT-voorzieningen die er al zijn, maar er moet ook nog het nodige geregeld en georganiseerd worden. Bestaande informatiesystemen (zoals de gemeentelijke website en þAagjeþ) en in ontwikkeling zijnde informatiesystemen (zoals Overheidsloket 2000, het Raadsinformatiesysteem en het Gemeentelijk Intranet) zullen hierin gentegreerd worden.

De discussie

In het Beleidscafé willen we nagaan wat de I-visie en het Glazen Stadhuis betekenen voor de (beleids)medewerkers van de gemeente. Willen zij zoþn transparante organisatie, waar de burger bij wijze van spreken van minuut tot minuut kan volgen wat er gebeurt? En zo ja, wat betekent dat dan voor de inrichting van onze gemeentelijke organisatie? Past de organisatie en cultuur van een bureaucratische organisatie wel bij de uitgangspunten van de informatiesamenleving? En hoe zou je dat eventueel kunnen veranderen?

Het programma

Het Beleidscafé begint met de multimediale presentatie Surfing around the world van André van der Meer, directeur van het bureau Stedelijke Telematica Projecten (STP), waarin hij gemeentelijke websites vanuit de hele wereld vertoont die al vrij ver zijn in hun ontwikkeling.

Daarna spreken achtereenvolgens:

- de heer W.J. Stolte, wethouder van Leefbaarheid, Milieu, Coördinatie Scheveningen, Sport, Promotie en Media- en Informatiebeleid

- De heer M. Hjort, directeur van Oracle Europe BV

Vervolgens kunnen de inleiders op elkaar opvattingen en stellingen reageren. Daarna is het publiek in de zaal aan de beurt om zich in het debat te mengen. Het Beleidscafé staat dit keer onder leiding van Ferd van den Eerenbeemt, adviseur strategisch beleid van de directie Personeel, Organisatie en Informatie van de Bestuursdienst.

Het Haags Beleidscafé

Het Haags Beleidscafé is een reeks van bijeenkomsten voor de beleidsmedewerkers van de gemeente over actuele onderwerpen, die voor de medewerkers van veel gemeentelijke diensten relevant zijn en die van groot gemeentelijk of maatschappelijk belang zijn. Doel is verspreiding van informatie en gedachtewisseling over mogelijke alternatieven of consequenties van voorstellen. Gesprek en discussie staan voorop. Het Haags Beleidscafé richt zich bij de selectie van de onderwerpen op de beleidsmedewerkers van de gemeente. Elke medewerker, die in een bepaald onderwerp is geïnteresseerd, is evenwel van harte welkom. Het Haags Beleidscafé vindt in principe vier keer per jaar plaats. Het moet in ontspannen sfeer een spannende ontmoetingsplaats zijn voor de medewerkers van de gemeente.

Uitnodiging

Graag nodig ik u uit het eerstvolgende Haags Beleidscafé bij te wonen. Het vindt plaats op donderdag 8 april a.s., om 16.00 uur, in het personeelsrestaurant van het stadhuis aan het Spui (elfde verdieping). Na afloop, circa 17.30 uur, is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje nog even na te praten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie