Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Peper en vakbonden eens over cao voor rijksambtenaren

Datum nieuwsfeit: 12-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

9 april 1999

PEPER EN VAKBONDEN EENS OVER CAO VOOR RIJKSAMBTENAREN

Minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO CNV, CMHF en AC hebben een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. De ambtenaren krijgen per 1 augustus 1999 een structurele loonsverhoging van 2,9 procent. Daarnaast komt er een incidentele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procentpunt, bovenop de bestaande structurele eindejaarsuitkering van 0,3 procent. Daarmee komt de eindejaarsuitkering in 1999 opnieuw uit op 0,8 procent. De nieuwe cao heeft een looptijd van 14 maanden (van 1 juni 1999 tot 1 augustus 2000).

Verder is afgesproken de werkgevers initiatieven ontwikkelen voor scholing, kinderopvang, het verbeteren van het personeelsbeleid, het werven van jongeren en een betere arbeidsmarktcommunicatie. Het geld hiervoor vertegenwoordigt een waarde van 0,5 procent van de loonsom (incidenteel).

Bij het rijk werken ongeveer 118.000 ambtenaren (105.000 arbeidsplaatsen).

De onderhandelaars van de vier bonden leggen dit akkoord voor aan hun leden. Minister Peper zal het onderhandelingsresultaat in de ministerraad verdedigen.

Op zoek naar een collectieve ziektekostenverzekering

De werkgever en de vakbonden gaan samen de mogelijkheid verkennen een collectieve ziektekostenverzekering voor alle rijksambtenaren af te sluiten. Het eventuele schaalvoordeel hiervan is voor de werknemers.

De tegemoetkoming die het rijk nu geeft voor de particuliere ziektekostenverzekering van zijn werknemers (de zogenoemde "interim-uitkering") wordt tijdelijk op het huidige niveau gehandhaafd. Hierdoor zal de werkgeversbijdrage in de premie de komende jaren langzamerhand naar vijftig procent gaan. Deze maatregel is geen bezuiniging, want de opbrengst gaat naar de werknemers. Dit geld zal vanaf 2000 besteed worden aan eindejaarsuitkeringen of aan andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden.

Uit de regeling voor onverzekerde ziektekosten (zvr-regeling) verdwijnt de vergoeding voor eigen risico's en eigen bijdragen; aan de premie die voor vergoeding in aanmerking komt wordt een maximum gesteld.

Gezond blijven werken

Voor minder ambtenaren zal gelden dat zij al op hun 60e moeten stoppen met werken omdat hun baan lichamelijk of geestelijk zo zwaar is (functioneel leeftijdsontslag, FLO). De bestaande lijst van 50 'zware' functies wordt ingekort tot zo'n 30 functies (van 10.000 mensen naar 8.700 mensen, exclusief de BVD). Als mensen met een FLO-functie na hun 60e door willen blijven werken, mag dat zolang zijn of haar gezondheid dat toelaat. Dit geldt ook voor mensen die een dusdanig zware baan hebben dat zij al op hun 55e met leeftijdsontslag zouden mogen.

Er geldt overgangsrecht voor mensen die op 1 januari 2000 al 55 jaar of ouder zijn: zij behouden het recht op hun 60e met leeftijdsontslag te gaan. Ook onder de 55 jaar geldt overgangsrecht: naarmate mensen al langer een FLO-functie vervullen, mogen zij eerder met leeftijdsontslag.

Het is de bedoeling dat voor het personeel van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) het FLO-regime op een overeenkomstige manier wordt aangepast.

Andere veranderingen (bijvoorbeeld verlaging van de FLO-aanspraken) die minister Peper eerder in de FLO-regeling had voorgesteld, waren voor de vakbonden niet acceptabel. Peper heeft deze voorstellen tijdens de cao-onderhandelingen van tafel gehaald.

De PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) waarmee oudere ambtenaren (vanaf 57 jaar) minder uren kunnen gaan werken tegen inlevering van relatief weinig loon, blijft onveranderd bestaan. Aanvankelijk had minister Peper het voorstel gedaan deze regeling te veranderen en in 2003 af te schaffen. Dit voorstel heeft hij voor deze cao-ronde ingetrokken. .

Overige afspraken

* De ministeries zullen het beheersen van de werkdruk van de ambtenaren actief aanpakken. In het cao-akkoord staat de oproep aan de ministeries om samen met de medezeggenschapsorganen na te gaan waar de werkdruk te hoog oploopt, wat daaraan te doen is en hoe het is te voorkomen.

* Werkgevers en werknemers zullen onderzoeken hoe ambtenaren meer keuzemogelijkheden kunnen krijgen bij het samenstellen van hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Verder komt er een studie naar het belonen van individuele prestaties.

* De ministeries zullen het in- en doorstromen naar hogere functies van allochtonen en vrouwen stimuleren. De ministeries streven naar een substantiele uitbreiding van het aantal arbeidsgehandicapten in hun personeelsbestand. Daarnaast komen er in totaal minstens 150 werkervaringsplaatsen bij de ministeries voor langdurig werklozen.

* De mogelijkheden om zorg en arbeid te combineren worden ruimer, onder andere door het verbeteren van de faciliteiten voor kinderopvang.

* De scholingsmogelijkheden worden groter, ook als het gaat om scholing die niet direct op de huidige baan is gericht maar wel de werk- en ontplooiingskansen van de individuele ambtenaar vergroot.

* De rechtszekerheid van tijdelijk of flexibel aangestelde werknemers wordt groter. Zo gaat de proeftijd voor een vaste aanstelling naar maximaal twee jaar. Zogenoemde nul-urencontracten zijn in principe verboden. Na meer dan drie tijdelijke aanstellingen of na een serie tijdelijke aanstellingen die samen meer dan drie jaar duren, moet een werknemer een vaste baan krijgen.

De tekst van het cao-onderhandelaarsakkoord is te vinden op de internetsite van het ministerie van BZK. Het adres is www.minbzk.nl, op de openingspagina is er een aparte link "CAO sector rijk".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie