Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen aftrek verkeersboetes van werknemers

Datum nieuwsfeit: 13-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN:FISC. AFTREKBAARHEID VERKEERSBOETES WERKN

PERSBERICHTNR. 99/078 Den Haag 13 april 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN MEDE NAMENS DE

MINISTERS VAN JUSTITIE EN VERKEER EN WATERSTAAT OP VRAGEN VAN DE LEDEN

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BOS EN VALK OVER DE FISCALE

AFTREKBAARHEID VAN VERKEERSBOETES VAN WERKNEMERS

VRAGEN:


1.

Hebt u kennis genomen van de uitspraak van de Arnhemse belastingrechter over de fiscale aftrekbaarheid van verkeersboetes van werknemers?

2.

Leidt deze uitspraak ertoe dat werkgevers de verkeersboetes die worden opgelegd aan werknemers in bijvoorbeeld lease- of bedrijfsauto.s, kunnen aftrekken van de belastbare winst?

3.

Is het waar dat deze uitspraak gebaseerd is op een kennelijke interpretatie van artikel 5 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften volgens hetwelke, indien een strafbare handeling is begaan met een auto waarvan .niets aanstonds kan worden vastgesteld wie daarvan de bestuurder is., de sanctie wordt opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken staat?

4.

Bent u van mening dat de fiscale aftrekbaarheid van verkeersboetes een feitelijke matiging van de boetes inhoudt die indruist tegen de geest van zowel de belasting- als de verkeerswetgeving?

5.

Ziet u in de uitspraak van de Arnhemse belastingrechter aanleiding om nadere maatregelen te nemen dan wel de betreffende regelgeving te heroverwegen?

ANTWOORDEN:


1.

Ja.

2 en 4.
Sinds 1991 zijn onder meer boetes die ingevolge de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (hierna: de WAHV) aan de ondernemer zijn opgelegd en die hij zelf betaalt, niet meer aftrekbaar van de winst. Betaalt de ondernemer daarentegen een door een werknemer belopen boete of geeft hij een vergoeding aan zijn werknemer ter zake van een door deze belopen boete, dan geniet de werknemer loon en kan de ondernemer dit loon evenals alle andere vormen van loon zonder beperking ten laste van de winst brengen. Daar staat evenwel tegenover dat over het door de werknemer terzake genoten loon belasting is verschuldigd. De door de leden veronderstelde feitelijke matiging van de boete doet zich dan ook niet voor.

3.

De uitspraak van het gerechtshof te Arnhem berust mede op constateringen omtrent de aard en strekking van artikel 5 van de WAHV.

5.

Met ingang van 1 januari 1997 is in de wet vastgelegd dat de werkgever de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen wegens het niet op de werknemer verhalen van administratieve sancties die ingevolge de WAHV aan de werkgever zijn opgelegd, in de vorm van een eindheffing voor zijn rekening kan nemen. De uitspraak van het gerechtshof te Arnhem betreft de periode voorafgaand aan 1 januari
1997. Ook met betrekking tot die periode heeft de Belastingdienst steeds het standpunt ingenomen dat niet op de werknemer verhaalde administratieve sancties die ingevolge de WAHV aan de werkgever zijn opgelegd, belastbaar loon vormden.
In die visie werd de Belastingdienst onder meer gesteund door het gerechtshof te Leeuwarden . De opvatting van het hof te Arnhem wijkt hiervan af. Ik ben dan ook voornemens tegen deze uitspraak cassatie in te stellen.

Woordvoerder: mr. H.J. Lutke Schipholt
Telefoonnummer: 070 - 342 8231


13 apr 99 12:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie