Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlands medisch onderzoek van goede kwaliteit

Datum nieuwsfeit: 13-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

7 april 1999
EMBARGO tot 13 april 1999, 17.00 uur

Het Nederlands medisch-wetenschappelijk onderzoek is van goede kwaliteit

Op 13 april a.s. vindt de presentatie plaats van een door de Commissie Geneeskunde van de KNAW opgesteld rapport waarin het Nederlands (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek geïnventariseerd en beoordeeld wordt. Namens minister Hermans (OCenW) neemt de heer ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteijn, directeur-generaal Wetenschappen, het eerste exemplaar in ontvangst. De presentatie in het gebouw van de Akademie, het Trippenhuis, start om circa 17.00 uur ter afsluiting van een bijeenkomst over de consequenties van het advies en over de kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderzoek.

Het rapport bevat naast een overzicht en een kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek een analyse van de (leeftijds)opbouw van de wetenschappelijke staf en van de apparatuursituatie aan de onderzoekinstellingen. Een belangrijk onderdeel van het Discipline Report on (Bio) Medical and Health Sciences Research in the Netherlands 1998 vormt het rapport van een internationale commissie van gerenommeerde onderzoekers. Hieruit valt op te maken dat over het geheel genomen het (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek in Nederland van goede kwaliteit is. Meer dan 60 procent van het onderzoek is als excellent of goed beoordeeld. Om enkele voorbeelden te noemen: het Nederlandse onderzoek naar hart- en vaatziekten is al lange tijd van zeer hoog niveau en ook oncologie en immunologie behoren tot de internationale top. Op het gebied van de epidemiologie en biostatistiek is er een aantal kwalitatief sterke onderzoeksgroepen.

Volgens de internationale commissie dreigt Nederland achterop te raken wat de bio-informatica betreft. Ook dreigt er een kloof te ontstaan tussen het fundamentele en klinisch-wetenschappelijke onderzoek.

De internationale commissie constateert met zorg dat Nederland achterblijft bij de financiering van (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek. Waar in landen als de Verenigde Staten en Groot Brittanië het tij keert en de overheid de budgetten voor (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek de komende jaren tot vijftien procent laat stijgen, blijft de Nederlandse overheid bezuinigen op het wetenschappelijk onderzoek. De goede positie die Nederland op dit moment internationaal heeft komt hiermee in gevaar.

Een van de constateringen in het advies is dat het aantal vrouwen in met name hogere functies binnen het (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek achterblijft. Al jaren ligt het aantal vrouwelijke studenten geneeskunde boven de 50 procent. In aanverwante studies als medische biologie is dat niet anders. 43 procent van de post-docs aan medische faculteiten en bio-medische onderzoekinstituten is vrouw. Slechts een kwart van de universitair docenten, negen procent van de universitaire hoofddocenten en vijf procent van de hoogleraren is vrouw. Dit is een enorm verlies aan kennis en kapitaal. Aangedrongen wordt op het nemen van maatregelen om een carrière in het (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek voor vrouwen aantrekkelijker te maken.

Het Discipline-advies is in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) opgesteld. Voor het rapport hebben alle medische faculteiten en vrijwel alle buitenuniversitaire (bio)medische en gezondheidszorginstituten gegevens geleverd over hun onderzoek in de periode tussen 1992 en 1996.

De publicatie Discipline Report on (Bio) Medical and Health Sciences Research in the Netherlands 1998, 14 pp, 811 pp, ISBN 90-6984-249-1 is te bestellen in de boekhandel en bij de afdeling Edita van de KNAW. Kostprijs ƒ 75,– (exclusief verzendkosten).

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: (vodoc@bureau.knaw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie