Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Startsein voor projectplan biologische landbouw in Limburg

Datum nieuwsfeit: 13-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Startsein voor projectplan biologische landbouw in Limburg


57/99

Maastricht, 1 april 1999

STARTSEIN VOOR PROJECTPLAN BIOLOGISCHE LANDBOUW IN LIMBURG

Gisteren 31 maart jongstleden hebben de Provincie Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de stichting Milieufederatie het startsein gegeven voor het projectplan Biologische Landbouw. Dit is gebeurd in het Landbouwhuis te Roermond door gedeputeerde de Waal, de heer Koolen (LLTB), de heer Eyck (LNV) en de heer Vijverberg (MF). Gedeputeerde Staten hebben eerder al een opdracht gegeven aan het Centrum voor Landbouw en Milieu uit Utrecht voor het maken van een projectplan.

Dit plan voorziet in het opstellen van een knelpuntenanalyse per sector in Limburg en het schrijven van een plan van aanpak. Hierin zal duidelijk naar voren moeten komen op welke wijze de Provincie maar ook andere partijen de komende jaren het beste de biologische land- en tuinbouw kunnen stimuleren. Het is de bedoeling dat het plan van aanpak in augustus 1999 wordt afgerond waarna in het najaar met de uitvoering ervan kan worden begonnen.

Belang van biologische land- en tuinbouw

Biologische landbouw vervult een voorbeeldfunctie op weg naar een duurzame landbouw en draagt bij aan een schoon milieu. Ook kan biologische land- en tuinbouw bijdragen aan het versneld realiseren van natuur- en landschapswaarden en aan een vitaal platteland. Duurzaamheid slaat niet alleen op milieu en ecologie maar ook de economische aspecten komen hierbij aan bod. De agrarische sector is bijvoorbeeld de laatste jaren sterk op zoek naar meer toegevoegde waarde voor haar producten. De omschakeling naar biologische land- en tuinbouw is een van de mogelijkheden. Dit blijkt onder andere uit de raamplannen van de LLTB voor de sector. Voorts is de biologische land- en tuinbouw een van de meest duurzame produktiemethoden. Er worden geen kunstmeststoffen en chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt en de biologische dierhouderij is diervriendelijk. Dit is dan ook de reden waarom de partners in dit project meer werk wil maken van biologische land- en tuinbouw.

Positie van biologische land- en tuinbouw Biologische land- en tuinbouw staat momenteel volop in de belangstelling en vanuit de consument is er dan ook een toenemende vraag naar biologisch voortgebrachte produkten. Ook het aantal bedrijven dat naar biologische landbouw is omgeschakeld kent in Nederland momenteel een sterke groei. Tussen 1986 en 1998 steeg de agrarische oppervlakte met gemiddeld 1000 hectare per jaar. Vanaf
1996 bedroeg de groei zelfs 2700 hectare per jaar. Daarmee is het totale areaal in 1998 uitgekomen op bijna 20.000 hectare, dat is 1% van het totale landbouwoppervlakte. In 1998 waren er ruim 700 biologische landbouwbedrijven, terwijl dat er in 1996 nog maar 550 waren. In Limburg blijft deze landelijke groei duidelijk achter. Het areaal biologische land- en tuinbouw uitgedrukt als percentage van het totale areaal was in 1998 in Limburg met 0,3% het laagste van Nederland. In 1998 waren er in Limburg 27 biologische bedrijven, een groei van 5 bedrijven ten opzichte van 1996. Een lichtpuntje is wel dat er vorig jaar 12 bedrijven in omschakeling waren.

Lopende initiatieven De instrumenten die door LNV worden ingezet zijn subsidieregelingen voor omschakeling van de bedrijven, keten- en kwaliteitsprojecten en promotie van zowel biologische landbouw als de producten. Ook is er extra geld voor onderzoek, voorlichting en onderwijs op het gebied van de biologische landbouw. Bovendien wordt in Noord- en Midden- Limburg de biologische land- en tuinbouw gestimuleerd in het kader van de Nadere Uitwerking Brabant en Limburg, het zogeheten NUBL. Tevens worden in het project Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden- Limburg (WCL), via de Europese 5B-regeling en in het project ROM Mergelland biologische projecten goedgekeurd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie