Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbaar bod ING Bank op uitstaande aandelen Arnhemsche

Datum nieuwsfeit: 14-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ING

Dit is een gezamenlijk persbericht van N.V. Arnhemsche Maatschappij tot het houden van aandelen AKZO Nobel ('Arnhemsche') en ING Bank N.V.

Amsterdam, 14 april 1999

Verwachting gewettigd openbaar bod ING Bank op alle uitstaande aandelen Arnhemsche

ING Bank en Arnhemsche delen mee dat de verwachting gewettigd is dat overeenstemming zal worden bereikt over het uitbrengen van een openbaar bod door ING Bank op alle uitstaande aandelen Arnhemsche.

De verwachting is dat voor elk gewoon aandeel Arnhemsche zal worden geboden:

* 0,4 gewoon aandeel Akzo Nobel (ex slotdividend 1998), plus
* een zodanig gedeelte van één aandeel Akzo Nobel (ex slotdividend 1998) als moet worden gekocht voor een bedrag van ongeveer 0,20 in de periode welke zal aanvangen na de dag van bekendmaking van de gestanddoening van het openbaar bod. Deze periode zal in het biedingsbericht nader worden omschreven.

Indien het bod gestand wordt gedaan, zal over het lopende boekjaar van Arnhemsche geen interimdividend worden uitgekeerd en zal het gehele vermogen van Arnhemsche uit liquiditeiten bestaan.

Uitgaande van de slotkoers van Arnhemsche van 13 april 1999 van 11,40 en van de slotkoers van Akzo Nobel op 13 april 1999 van 36,85 houdt het bod een premie in van ongeveer 28,7% boven de marktwaarde van de aandelen Arnhemsche. Dit betekent een discount ten opzichte van het eigen vermogen van Arnhemsche van ongeveer 1,3%. Bij de bepaling van deze discount is rekening gehouden met het feit dat ING Bank de kosten van deze transactie voor haar rekening neemt, daaronder begrepen kosten in relatie tot Nederlandse belasting zoals hieronder beschreven.

De Directie en de Raad van Commissarissen van Arnhemsche ondersteunen de modaliteiten van het bod volledig.

ING Bank zal het biedingsbericht, waarin de details van het openbaar bod staan vermeld, zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen. Ter bespreking van het bod zal een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders Arnhemsche op de gebruikelijke wijze worden bijeengeroepen.

De gestanddoening van het bod is onder meer afhankelijk van de volgende voorwaarden:

* Het aantal aandelen Arnhemsche dat wordt aangemeld ter aanvaarding van het bod vóór het einde van de aanmeldingstermijn, plus het aantal aandelen dat ING Bank bij het einde van de aanmeldingstermijn voor eigen rekening aanhoudt, vertegenwoordigt ten minste 95% van het bij het einde van de aanmeldingstermijn uitstaande aandelen Arnhemsche. In het kader van de Wet Melding Zeggenschap heeft ING Groep op 7 september 1998 gemeld 24,18% van de aandelen Arnhemsche te hebben verworven.
* Goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel van het voorstel tot uitkering van een slotdividend over het boekjaar 1998 op 10 mei 1999 van NLG 1,50 per gewoon aandeel Akzo Nobel. Deze vergadering zal worden gehouden op 22 april 1999.

Het openbaar bod is ter beoordeling voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft bevestigd dat particuliere, in Nederland wonende belastingplichtige houders van aandelen Arnhemsche, niet zijnde (fictief) aanmerkelijk-belanghouders dan wel ondernemers die de aandelen Arnhemsche tot hun ondernemingsvermogen moeten rekenen, niet in de heffing van de belasting worden betrokken door aanvaarding van het openbaar bod, nu ING Bank de hier te lande materieel verschuldigde belasting, betrekking hebbende op het bod, voor haar rekening heeft genomen.

Als vereist door de Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad zijn de Commissie voor Fusieaangelegenheden en de betrokken vakbonden inmiddels op de hoogte gesteld.

ING Bank wordt geadviseerd door ING Barings.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie