Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit rente op lening financiering van aftrekbare kosten

Datum nieuwsfeit: 14-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Rente op een lening ivm financiering van aftrekbare kostenBesluit van de Staatssecretaris van Financiën van DB99/982M

Besluit van 14 april 1999, DB99/982M

De plv. directeur-generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over de uitleg van vraag en antwoord A.15 van het Besluit van 11 mei 1998, DB98/1978M. In het antwoord wordt aangegeven hoe de rente op een lening dient te worden gekwalificeerd indien die lening wordt aangegaan om de betaling van aftrekbare kosten te financieren. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze met deze rente dient te worden omgegaan. Daarnaast wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor de renteaftrek ingeval sprake is van een zogeheten hypotheek met beperkte rentebijschrijving.

Uitleg vraag A.15

De rente ter zake van een lening die is aangegaan ter financiering van aftrekbare kosten, bij voorbeeld rente van schulden, volgt in beginsel de kwalificatie van de kosten die zijn gefinancierd. Indien derhalve sprake is van aftrekbare kosten, kwalificeert de rente ter zake van de lening die is aangegaan ter financiering van die kosten eveneens als aftrekbare kosten. Indien echter de rente op de tweede lening eveneens worden gefinancierd, dan vormt de rente op de derde lening persoonlijkeverplichtingenrente. Mij hebben vragen bereikt over de toepassing van vraag en antwoord A.15 ingeval sprake is van bij de hoofdsom bijgeschreven rente. Ter verduidelijking geef ik aan dat ook voor bijgeschreven rente geldt hetgeen is vermeld bij vraag A.15.

Hypotheken met beperkte rentebijschrijving

In het Besluit van 9 juni 1987, nr. 287-8007, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 3 mei 1988, nr.DB88/2857, is een algemene goedkeuring opgenomen voor hypotheekvormen met beperkte rentebijschrijving. Bij deze hypotheekvorm wordt bij aanvang van de looptijd een nettobedrag afgesproken dat gedurende de gehele looptijd blijft gelden. Indien het renteniveau stijgt, wordt de rente bijgeschreven; indien het renteniveau daalt, vindt aflossing plaats. Aan de hypotheek is een spaarpolis gekoppeld. De goedkeuring ziet enerzijds op hypotheken die vóór 1 juli 1987 onder destijds gestelde voorwaarden zijn afgesloten en anderzijds op enkele met name genoemde hypotheekvormen die na die datum zijn afgesloten. De goedkeuring is eveneens verleend voor hypotheekvormen die later, met een beroep op het hiervoor vermelde Besluit, expliciet zijn goedgekeurd.

Uit hetgeen hiervoor onder Uitleg vraag A.15 is vermeld, volgt dat de rente die op deze hypotheekvorm betrekking heeft thans niet meer onbeperkt tot de aftrekbare kosten kan worden gerekend. Het Besluit van 9 juni 1988, nadien gewijzigd bij Besluit van 3 mei 1988, is hierbij dan ook ingetrokken. Ik merk hierbij op dat, uitgaande van de huidige wetgeving, lopende contracten voor de volle looptijd zullen worden gerespecteerd.

Overgangsmaatregel

Voor de hypotheekvormen van de aanbieders die na 1 juli 1987 op de markt zijn gekomen en die van het Ministerie van Financiën goedkeuring hebben verkregen, geldt dat deze goedkeuring eerst vervalt voor contracten die na 31 mei 1999 tot stand zouden komen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie