Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over situatie in Turkije

Datum nieuwsfeit: 15-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Europa

Afdeling West-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 april 1999
Kenmerk DEU-176/99
Blad /1
Bijlage(n) Antwoorden op schriftelijke vragen
Betreft Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Mevr. Karimi over de situatie in Turkije

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 31 maart 1999, kenmerk 2989910470, waarbij gevoegd waren de door het lid Mevr. Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Mevr. Karimi

Vraag 1:

Hoe beoordeelt u de handelwijze van de Turkse autoriteiten om in het weekend van 20 en 21 maart jl. alle buitenlandse delegaties en media - inclusief de delegatie waarvan ik zelf deel uitmaakte - de toegang tot Diyarbakir te weigeren?

Vraag 2:

Bent u bereid bij de Turkse autoriteiten te protesteren tegen de beperking van de bewegingsvrijheid van buitenlandse delegaties?

Antwoord vragen 1 en 2

Uiteraard kan worden betreurd dat buitenlandse delegaties tijdens hun verblijf in Turkije zijn geconfronteerd met belemmeringen.

Het Koerdisch Nieuwjaar ('Newroz') heeft in het verleden diverse malen aanleiding gegeven tot ongeregeldheden daar te lande, met name in het Zuid-Oosten. Na de arrestatie van PKK-leider Abdullah Òcalan werd blijkbaar dit jaar een intensivering van ongeregeldheden verwacht en hebben de Turkse autoriteiten in dat licht speciale maatregelen getroffen om de openbare orde te bewaren.

Voor een protest zie ik onvoldoende aanleiding.

Vraag 3:

Beschikt u over informatie over de situatie in Diyarbakir afgelopen weekend en hebt u mogelijkheden om nadere informatie hierover te verkrijgen?

Antwoord

Uit alhier ontvangen berichten kan worden afgeleid dat zich in Diyarbakir inderdaad, evenals elders in Turkije, ongeregeldheden hebben voorgedaan.

Vraag 4:

In Istanbul ben ik getuige geweest van bruut politie-optreden tijdens de Newroz-viering waarbij op grote schaal vuurwapens zijn gebruikt en waarbij gericht met scherp is geschoten door de politie. Zijn deze gebeurtenissen aanleiding voor u de wapenexporten vanuit Nederland naar Turkije te heroverwegen?

Antwoord

Aanvragen voor wapenexportvergunningen worden per geval getoetst aan het wapenexportbeleid en de Europese Gedragscode voor de wapenexport, met inachtneming van de aard van het goed en de situatie van het moment. Eén van de afwijzingsgronden betreft het risico dat het te exporteren goed zou kunnen worden aangewend voor interne repressie of andere vormen van schending van de mensenrechten.

Vanzelfsprekend worden ook aanvragen voor uitvoer naar Turkije op deze wijze getoetst.

Vraag 5:

Is de Nederlandse regering bereid naar aanleiding van bovenstaande gebeurtenissen een officieel protest in te dienen bij Turkije vanwege de voortgaande schending van mensenrechten? Bent u bereid te onderzoeken welke mogelijkheden Nederland heeft als partij bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de mens om een klacht in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de mens? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

De regering volgt de gebeurtenissen in Turkije op de voet, met name wanneer mensenrechten in het geding kunnen zijn. In het onderhavige geval is niet gebleken van schending van mensenrechten die voldoende grond biedt voor een klacht.

Vraag 6:

Informele waarnemers wordt het werken in Turkije haast onmogelijk gemaakt door de autoriteiten. Bentu bereid initiatieven te nemen, bijv. in OVSE-verband, om officiële waarnemers naar Turkije te sturen om: 1) de situatie in Diyarbakir te beoordelen en 2) de voorbereidingen van de verkiezingen te monitoren?

Antwoord

Turkije heeft zich in de afgelopen jaren met grote regelmaat bereid getoond om buitenlandse missies ook tot het Zuid-Oosten van het land toe te laten. Zo heeft een missie van de Parlementaire Assemblee van de OVSE het land zowel in 1995 als in 1997 kunnen bezoeken. In dat licht zie ik geen aanleiding aan te dringen op een speciale OVSE-missie.

Waarneming van verkiezingen vanwege de OVSE is weliswaar niet ongebruikelijk maar is afhankelijk van een uitnodiging door het betreffende land. Tot op het moment van schrijven van deze beantwoording was van Turkse zijde een dergelijke uitnodiging door de OVSE (het 'Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR') niet ontvangen.

Vraag 7:

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden?

Antwoord

Ja.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie