Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politie Brabant-Noord presenteert Jaarverslag 1998

Datum nieuwsfeit: 15-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politie Brabant-Noord presenteert Jaarverslag 1998

GEWELDSINCIDENTEN STIJGEN, DRUGSOVERLAST NEEMT AF

Het aantal misdrijven in de regio Brabant-Noord is in 1998 vrijwel gelijk gebleven. Op de drie speerpunten van beleid (geweld, drugs en jeugd) werd in 1998 veel geinvesteerd, de aanpak in diverse projecten op deze terreinen had dan ook resultaat. Het korps is tevreden over de resultaten, zeker gezien de hoog gestelde doelen en de beschikbare capaciteit.

Gebiedsgebonden politiewerk

n 1998 is met de invoering van Gebiedsgebonden Politiewerk een kwantitatieve en kwalitatieve impuls gegevens aan buurtzorg. Dat houdt in dat een vaste, aan een bepaald gebied verbonden politiefunctionaris, samen met burgers en externe partners werken aan veiligheid en leefbaarheid in wijk of dorp. De integrale politietaak wordt kleinschalig uitgevoerd. Het aantal buurtcoor-dinatoren werd teruggebracht, de overgebleven buco's kregen meer tijd voor hun taak en agenten zijn aan een buco 'gekoppeld'. In 1999 wordt deze werkwijze in de hele regio ingevoerd.

Geweld In 1998 waren er 6 doden te betreuren bij geweldsdelicten. Het totaal aantal gewelddelicten steeg ten opzichte van 1997 met 11% van 1954 naar 2169. Straatroof deed zich 180 keer (1997: 145) voor, het aantal overvallen daalde met 45% van 72 in 1997 naar 39. Van mishandeling werd 1224 aangifte gedaan in 1998 (1997: 1163), een stijging van 5%. Openlijke geweldpleging steeg met 8% van 111 naar 120 aangiften.

Ondanks alle inspanningen van de politie in het kader van toezicht blijft het geweld in het publieke domein stijgen. Een andere tendens is de toegenomen agressie van burgers richting politiefunctionarissen. De aanpak van het probleem richt zich onder andere op de jeugd via de school. Ook werden er acties tegen vuurwapenbezit, straatroof en voetbalvandalisme gehouden. Het toezicht in de uitgaanscentra werd verhoogd, in samenwerking met de horeca en de gemeenten. Het aantal bedreigingen met geweld steeg met 31% (van 463 in 1997 naar 606 in 1998).

Drugs In het verslagjaar is er een sterke daling van het aantal meldingen van drugsoverlast, deze daalden met 27% van 1145 naar 832. De daling is mede te danken door het extra toezicht, de repressieve aanpak van dealers, de sluiting van drugspanden en afspraken met en controle in horecagelegenheden. Er zijn 55 harddrugdealers aangehouden, evenveel als in 1997. Het aantal aangehouden softdrugdealers steeg met 29% van 65 naar 84.

Jeugd De jeugdoverlast blijft een constante bron van zorg in alle districten. Toch is het aantal meldingen met ruim 7% gedaald, van 4591 in 1997 naar 4259. Er waren 990 HALT-verwijzigingen (1997: 873) en 1499 (1997: 941) verwijzingen naar Jeugdpreventieprojecten.

In 1998 is gewerkt aan een vernieuwing van de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Met gebruik van de zg. Bolkesteingelden (1 miljoen gulden) zijn er 14 jeugdagenten aangesteld. De projecten die werden opgestart zijn Van Toezicht naar Doezicht, jeugdontmoetingsplaatsen, uitgaansproblematiek, schooladoptie en een betere registratie en analyse. Dit alles onder het motto: 'Repressief als het moet, preventief waar het kan'.

Woninginbraken Het aantal woninginbraken daalde in 1998 met 0,6% van 2985 naar 2966. Het oplossingspercentage steeg van 4,3% naar 6,5%. De slachtofferkans daalde licht naar 1,3%. Naast speciale projecten in bepaalde buurten werd aandacht besteed aan nazorg.

Verkeer In 1997 vielen er 46 doden in het verkeer. Dat is een daling van meer dan 11% (1997: 52). In 1996 waren er nog 70 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Er waren 1822 letselongevallen, in 1997 waren dat er nog 1890. Het aantal processen-verbaal voor rijden onder invloed steeg met 36% van 935 tot 1273. Het aantal geconstateerde overtredingen van rood-licht en de maximumsnelheid daalde met 10% van 59.711 tot 53.500. De politie richtte zich tijdens de surveillances in het bijzonder op de aanpak van agressief verkeersgedrag.

Het complete Jaarverslag 1998 is hier te raadplegen.

© Copyright 1999 Horizon Internet Services / Politie Brabant-Noord

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie