Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Slotbijeenkomst CDA thema Respect door de generaties heen

Datum nieuwsfeit: 17-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : Themabijeenkomsten Respect, door de generaties heen

Themabijeenkomsten Respect, door de generaties heen

Het CDA is een partij van de samenleving, een partij voor en door alle generaties. Het besef dat ouderen een plaats in de samenleving innemen die van groot belang is, klinkt door in het rapport van het Wetenschappelijk Instituut, Respect. Een christen- democratische visie op ouderenbeleid. Ouderen verdienen een volwaardige plaats in het hart van de samenleving. Het is van groot belang dat de verschillende generaties contact met elkaar hebben en over en weer van elkaar leren en elkaar op waarde weten te schatten. Respect door de generaties heen is het motto wat het CDA na wil streven.

Met deze gedachte zijn er door het Wetenschappelijk instituut in samenwerking met de partij, het landelijk CDA ouderenplatform en het Steenkampinstituut twee werkconferenties georganiseerd. Op 13 februari in Zwolle en op 20 februari in Haarlem.

Het doel van deze werkconferenties was de verschillende generaties met elkaar in gesprek te brengen over de wijze waarop jong en oud met elkaar samenleven. Tijdens deze conferenties is er intensief, fel maar nooit zonder respect, met elkaar gediscussieerd over concrete onderwerpen waarmee jong en oud te maken hebben. Het ging onder andere over leeftijdsdiscriminatie, vrijwilligerswerk, voorkeursbehandeling in de zorg en arbeid en zorg.

Op zaterdag 17 april a.s. zal in Nijmegen vanaf 10.30 uur, in de Stadsschouwburg, de slotconferentie plaatsvinden waarin we naast discussies ook afrondende conclusies willen trekken en deze als opdracht meegeven aan de partij, de Tweede Kamer fractie en de lokale afdelingen.

De initiatiefgroep "Confrontatie met de toekomst" verleent actief medewerking aan deze slotconferentie.

Bijgevoegd treft u aan het voorlopige programma voor deze dag.

In het middaggedeelte zal onder meer een discussie plaatsvinden in de vorm van een Lagerhuisdebat. Hiervoor zijn gericht een aantal mensen met verschillende achtergronden gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan die discussie. Voor de overige deelnemers is een beperkt aantal "sprekersstoelen" beschikbaar om actief in het Lagerhuisdebat te participeren. Wanneer u daarvoor in aanmerking wilt komen verzoeken wij u dit aan te geven op bijgesloten antwoordformulier.

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze conferentie. Om recht te doen aan de diversiteit in onze samenleving en een brug te slaan tussen de verschillende generaties is er gekozen voor een breed uitnodigingenbeleid.

Ouderen- en jongerenorganisaties, welzijninstellingen, sociale partners, kerkelijke- en maatschappelijke organisaties, lokale en provinciale bestuurders en kamerleden zijn uitgenodigd voor deze conferentie.

Bijgevoegd treft u een aanmeldingsformulier aan. De conferentie is in principe vrij toegankelijk. Wel vragen wij een eigen bijdrage van 25 gulden voor lunch en toezending van nadere documentatie (waaronder het definitieve programma en de samenvatting van het WI-rapport "Respect"). Weet u meer mensen die belangstelling hebben voor deze dag? Zij zijn van harte welkom.

Voorlopig Programma slotconferentie "Respect door de generaties heen"

Datum:

Zaterdag 17 april 1999

Lokatie:

Stadsschouwburg, Keizer Karelplein 32 te Nijmegen (Nederrijnzaal)

10.00 uur

Ontvangst en inschrijving

10.30 uur

Video

10.40 uur

Opening door de dagvoorzitter Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (lid Eerste Kamer) "Respect in actie"

10.50 uur

Drs. P. cuijvers (stafmedewerker Nederlandse Gezinsraad) "Waar blijft het levensloopbeleid van het CDA?

Met reacties van vertegenwoordigers van Confrontatie met de Toekomst en Dertigersgroepen.

11.45 uur

Beeldend Intermezzo door Arthur Perenne

12.00 uur

Lunchpauze met muzikale omlijsting

13.00 uur

Lagerhuisdebat
o.l.v. Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (fractievoorzitter CDA-Den Haag)

In het "Lagerhuisdebat" zal aan de hand van een aantal concrete stellingen gediscussieerd worden over de volgende themas:
* Respect in de zorg

Over de onnodigheid van waxchtlijsten, dreigende tweedeling en het persoonsgebonden budget.

* Respect voor onbetaalde zorg

Over hoe vrijwilligerswerk meer erkenning kan krijgen: de maatschappelijke stage, financiele vergoedingen en de koppeling van het CDA-liodmaatschap aan het lidmaatschap van verwante vrijwilligersorganisaties.

Aan het "Lagerhuisdebat" hebben (tot nu toe) medewerking toegezegd:

Jan Peter Balkenende
(lid Tweede Kamer)

Arie Braakman
(Confrontatie)

Siem Buijs
(lid Tweede Kamer)

Nancy Dankers
(lid Tweede Kamer)

Hans Esmeijer
(lijsttrekker CDA Gelderland)

Marjon Gadella-van Gils
(Confrontatie)

Johannes Goossen
(Confrontatie)

Ellen Hanselaar-van Loevezijn
(lid Provinciale Staten Gelderland)

Mw. A. Huisman-Westra
(voormalig voorzitter groepsbestuur bejaardenoorden CFO)

Casper de Jong
(Stichting de Zonnebloem)

Cisca Joldersma
(Confrontatie)

Klaas Jan de Jong
(CDJA)

Tineke Lodders
(vice-voorzitter CDA, kandidaat Eerste Kamer)

Maria Martens
(studiesecretaris VKMN, kandidaat Europees Parlement)

Arie Oostlander
(lid Europees Parlement)

Clémence Ross-van Dorp
(lid Tweede Kamer)

Mw. A. de Vries
(Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie)

Jos Werner
(voorzitter College van Bestuur Radboudziekenhuis en lid Eerste Kamer)

Ans Willemse-v.d. Ploeg
(voorzitter CDA Landelijk Ouderen Platform)

13.45 uur

Intermezzo

13.55 uur

Voortzetting "Lagerhuisdebat"

14.40 uur

Plenaire paneldiscussie

In deze paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter worden markante uitkomsten uit de "Lagerhuisdiscussie" voorgelegd aan een panel met de vraag qwelke rol de lokale-, provinciale-danwel landelijke-overheid kan spelen.

Forumleden:

* Nancy Dankers (lid Tweede Kamer)

* Marijke van Haaren (wethouder Ede)

* Lambert Nistelrooij (gedeputeerde Noord-Barbant)

15.15 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

Aanbieden conclusies en actieplan aan partijvoorzitter Marnix van Rij

Slotwoord door Marnix van Rij

15.30 uur

Afsluiting en informele voortzetting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie