Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit scholingsaftrek inkomstenbelasting

Datum nieuwsfeit: 19-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Inkomstenbelasting. ScholingsaftrekInkomstenbelasting. Scholingsaftrek

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 9 april 1999 DB99/1301M.

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Sinds 1 januari 1999 is in artikel 11c, Wet op de inkomstenbelasting 1964, alsmede in artikel 15a, vierde lid, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, bepaald dat bijdragen van werkgevers aan een fonds dat zich geheel of nagenoeg geheel bezig houdt met de financiering van scholing en aanverwante activiteiten, voorzover die bijdragen zijn verschuldigd ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst en door dat fonds worden benut voor scholing, fiscaal worden gefacilieerd. Op grond van artikel 3b, derde lid, Uitv.reg. IB alsmede artikel 12b, vierde lid Uitv.reg afdrachtvermindering wordt deze faciliteit toegepast op het gedeelte van de in een kalenderjaar aan een fonds verschuldigde bijdrage overeenkomstig het percentage dat de uitgaven van het fonds voor scholing in het voorafgaande kalenderjaar uitmaken van de totale uitgaven van het fonds. In artikel 3b, vierde lid, Uitv.reg IB en artikel 12b, vijfde lid Uitv.reg afdrachtvermindering is vastgelegd dat de door de Directeur-Generaal der Belastingen voor de desbetreffende fondsen vastgestelde percentages voor 1 april van het kalenderjaar worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Om uitvoering te kunnen geven aan het gestelde in artikel 3b, vierde lid, Uitv.reg IB en artikel 12b, vijfde lid Uitv.reg afdrachtvermindering heeft de Belastingdienst begin dit jaar de fondsen die mogelijk als scholingsfonds zouden kunnen kwalificeren uitgenodigd de voor de vaststelling van het percentage van belang zijnde gegevens te verstrekken. Gebleken is echter dat de betreffende scholingsfondsen niet in staat zijn tijdig de benodigde gegevens te verstrekken. Het vóór 1 april 1999 publiceren van de percentages in de Staatscourant is dan ook niet mogelijk gebleken.

Ik streef er thans naar de percentages vóór 1 juli a.s. in de Staatscourant te publiceren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie