Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken Minister Herfkens bij bezoek aan China

Datum nieuwsfeit: 20-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: Uitspraken Minister Herfkens

Datum: 19 april 1999

Nummer: 99/013

Bezoek aan China

En marge van het Koninklijk bezoek aan China heeft minister Herfkens, als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, in Beijing gesproken met de Chinese waarnemend minister van Buitenlandse Zaken de heer Wang Yingfan.

Het gesprek verliep in een open en constructieve sfeer. De minister heeft haar steun betuigd aan toetreding van China tot de WTO. Ook heeft zij haar bewondering uitgesproken voor de resultaten van het proces van economische hervormingen in de laatste twintig jaar. Op het vlak van de armoedebestrijding was de Chinese regering zeer succesvol. Meer dan 200 miljoen mensen zijn boven de armoedegrens getild. Die positieve ontwikkeling laat onverlet dat er in de meer geïsoleerde gebieden nog steeds sprake is van omvangrijke en hardnekkige armoede. Zij heeft de heer Wang verzekerd dat de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met China, conform de daarover tijdens het bezoek van minister-president Kok in 1995 gemaakte afspraken, gericht blijft op het bedrijfslevenprogramma en op het milieu.

Uitgebreid is gesproken over de kwestie van de mensenrechten. De tijd dat de Chinese regering een dergelijk gesprek zag als een inmenging in binnenlandse aangelegenheden is gelukkig voorbij. China heeft inmiddels de VN-Verdragen betreffende respectievelijk de burger- en politieke rechten en de economisch-, sociale- en culturele rechten ondertekend. Ook is onlangs besloten de VN-rapporteur inzake Martelingen tot China toe te laten. Desalniettemin vinden er nog steeds op grote schaal schendingen plaats van de burger- en politieke rechten. De minister heeft de zorg overgebracht die daarover leeft in het kabinet, in het parlement en in de Nederlandse samenleving. Zij heeft de minister erop gewezen dat de ondertekening van de genoemde verdragen verplichtingen schept. De ondertekening zou zo snel mogelijk gevolgd moeten worden door ratificatie en implementatie ervan.

Minister Herfkens heeft daarbij aangeboden dat van Nederlandse kant aan dat proces een bijdrage kan worden geleverd. China zou, als de Chinese regering dat wenst, kunnen worden opgenomen op de lijst van landen waarmee Nederland een bilaterale relatie onderhoudt op het vlak van mensenrechten en goed bestuur. Meer specifiek zou Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van aanbevelingen zoals die zijn gedaan in het recente 'needs assessment ' - rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. De reactie van minister Wang was positief. Zij kwamen overeen dat de bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking aan de uitvoering van de genoemde aanbevelingen snel verder zal worden geconcretiseerd. Zo kan in de dialoog over mensenrechten door beide partijen de daad bij het woord worden gevoegd.

Minister Wang betoonde zich tijdens het gesprek zeer bezorgd over de NAVO-acties in deVoormalige Republiek Joegoslavië, die hij zag als een bedreiging voor de stabiliteit in Europa. China meent dat de territoriale integriteit van de FRY moet worden gehandhaafd en dat het conflict middels een politieke dialoog moet worden opgelost. Minister Herfkens heeft aangegeven dat de territoriale integriteit van de FRY in het akkoord van Rambouillet niet ter discussie stond en dat president Milosevich door het niet nakomen van afspraken aan de NAVO geen andere keus liet dan handelend op te treden. Het verschil in inzicht op dit punt laat, zo konden wij tenslotte vaststellen, onverlet dat China en Nederland in de Veiligheidsraad op veel punten goed samenwerken, bijvoorbeeld inzake Afrika, waaraan beide landen hoge prioriteit hechten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie