Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout wil intentieverklaring ontwikkeling Pauluswerf

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Bouwplan biedt ruimte aan ongeveer honderd woningen

Gemeente en Woningbouwstichting willen intentieverklaring ontwikkeling Pauluswerf

Het Oosterhoutse gemeentebestuur en de Woningbouwstichting Oosterhout willen in een intentieverklaring vastleggen op welke wijze ze het terrein van de voormalige Pauluswerf voor woningbouw gaan ontwikkelen.

De intentieverklaring zal ondertekend worden nadat de Oosterhoutse gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april een besluit heeft genomen over de toekomst van de Pauluswerf. De raad wordt tevens gevraagd een krediet van ƒ 280.000 voor de planvoorbereiding beschikbaar te stellen. Woningbouwstichting Oosterhout zal voor deze bouwlocatie als projectontwikkelaar optreden.

Het woningbouwplan omvat de terreinen van de voormalige gemeentewerf, het Baroniecollege en de oude hal van VOKO.

Het is de bedoeling dat op het terrein circa honderd woningen verrijzen. Daarbij wordt uitgegaan van een gevarieerd aanbod (eengezinswoningen en gestapelde bouw), met een evenwichtige verdeling naar woningklassen. In beginsel zal eenderde deel van de woningen worden gebouwd in de sociale-huursector, eenderde in de sociale-koopsector en eenderde in de midden- en duurdere koopsector. Als alles volgens planning verloopt, zou in 2001 met de bouw van de eerste woningen begonnen moeten worden.

Dit jaar zal vooral worden gebruikt voor het ontwikkelen van de plannen. Dat gebeurt onder andere in samenspraak, via de werkgroep Herontwikkeling Pauluswerf, met een vertegenwoordiging van bewoners van de omliggende straten (Middenlaan, Ridderstraat, Sint-Antoniusstraat, Sint-Paulusweg en Keiweg). Deze vertegenwoordigers hebben zich tijdens de eerste informatiebijeenkomst over de toekomst van de Pauluswerf aangemeld. Als de herontwikkelingsplannen gereed zijn, zullen alle belanghebbenden overigens nog in de gelegenheid worden gesteld hun mening te geven.

In de overeenkomst die gemeente en WBSO willen ondertekenen, is verder vastgelegd dat beide partijen op zeker moment met elkaar de financieel-economische haalbaarheid van de plannen zullen bekijken. Dat gebeurt onder andere op basis van de kosten die dan bekend zijn. Als blijkt dat de plannen ook inderdaad te verwezenlijken zijn, zullen gemeente en woningbouwstichting een realiseringsovereenkomst opstellen. Daarin zullen onder andere nadere afspraken gemaakt worden over de maximale gemiddelde kosten per woning, de gemiddelde en maximale opleveringshuur voor de sociale huurwoningen, de maximale verkoopkosten van de sociale koop- en vrije-sectorwoningen en de randvoorwaarden omtrent aanpasbaar bouwen, duurzaam bouwen en het politiekeurmerk veilig wonen.

Milieu

Vooruitlopend op de planontwikkeling heeft de gemeente inmiddels bodemonderzoek op de toekomstige bouwlocatie laten verrichten. Daaruit is gebleken dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan tegen woningbouw op de locaties Baroniecollege, VOKO-hal en Paulusweg. Anders ligt het, zoals verwacht, voor de voormalige gemeentewerf. Die is plaatselijk ernstig verontreinigd. Hiervoor zal een saneringsplan moeten worden opgesteld. Uitvoering hiervan zal naar verwachting ƒ 1,5 miljoen kosten. Overigens kan deze uitgave, net als bijvoorbeeld de kosten van slopen van gebouwen en het opruimen van bestaande bestratingen, ten laste worden gebracht van het al in investeringsplan opgenomen exploitatietekort voor dit bouwplan van

ƒ 2,5 miljoen.

Dit jaar willen gemeente en WBSO vooral benutten voor de verdere ontwikkeling van de plannen. Slopen van gebouwen en opstallen en de sanering van de grond kan dan in 2000 plaatsvinden. Uitgaande van een normale bestemmingsplanprocedure kan dan eind 2000, begin 2001 een aanvang worden gemaakt met de feitelijke bouw.

De "gebruikers" van de Pauluswerf en omgeving zullen tegen die tijd overigens allemaal verhuisd zijn. Het schoolgebouw zal halverwege het schooljaar 1999/2000 vrijkomen, terwijl de sporthal recentelijk weer eigendom van de gemeente is geworden (de volleybalvereniging heeft inmiddels onderdak in een nieuwe sportzaal naast het Oelbertgymnasium). De hal wordt nu tijdelijk gebruikt door een duivensportvereniging. De stadsploegen "bomen en groen" van Stadsdeel Zuid maken nu nog gebruik van de voormalige gemeentewerf; zij zullen begin 2000 verhuizen naar de huidige gemeentewerf aan de Kanaalstraat.

Oosterhout, 15 april 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie