Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Den Haag maakt Cito-cijfers openbaar basisonderwijs bekend

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

21 april 1999

Gemeente Den Haag maakt Cito-cijfers van openbaar basisonderwijs bekend

De gemeente Den Haag heeft zaterdag jl de Cito-eindtoets scores van alle openbare basisscholen in de stad bekend gemaakt. De Cito-eindtoets is een toets om het niveau van een basisschoolleerling vast te stellen.

Elke leerling krijgt een eindcijfer dat ligt tussen 501 en 550. Een score van rond de 501 is heel zwak, terwijl een score van dicht bij de 550 als heel goed kan worden beschouwd. De eindscore-uitslag plus het advies van de basisschool zijn bepalend voor toelating tot een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs.

De Cito-eindtoets toets in totaal 4 categorien, die tezamen 22 rubrieken bevatten (zie bijgaand overzicht). De categorieën taal, rekenen en informatieverwerking zijn verplicht, terwijl op veel scholen ook wereldoriëntatie wordt getoetst.

Cito verdeelt alle basisscholen in Nederland in zeven groepen. In groep zeven zitten de zogenoemde kleurrijke scholen met bijna uitsluitend achterstandsleerlingen. In groep 1 zitten de scholen met nauwe- lijks tot geen achterstandsleerlingen. Een zuivere vergelijking tussen de scholen dient te gebeuren op basis van de indeling van de schoolscoregroepen. In de bijgaande tabel wordt nog uitgegaan van een indeling in vijf schoolscoregroepen, terwijl Cito tegenwoordig uitgaat van zeven schoolscoregroepen.

De cijfers die in bijgaande tabel zijn opgenomen bevatten de gemiddelde schoolscores van de Haagse openbare basisscholen van de jaren 1997, 1998 en 1999. In het schooljaar 1998-1999 hebben in Den Haag 46 openbare basisscholen aan de cito-eindtoets deelgenomen.

Voor een goede interpretatie van de cito-eindtoetsresultaten dienen enkele nuanceringen te worden aangebracht. In feite is de cito-eindtoets een eindtoets zonder begin. Bij de start van de basisschool is immers de beginsituatie van een kind niet bekend. Maar ook met een begintoets is het onmogelijk exact in beeld te krijgen welke bijdrage de school, omgeving en ouders hebben geleverd aan het uiteindelijke eindresultaat (cito-eindtoets).

Een tweede nuancering die bij de cito-eindtoets dient te worden aangebracht is dat in Den Haag vanaf 1987 in het openbaar basisonderwijs een structurele samenwerking bestaat met het speciaal onderwijs (LOM-MLK-scholen), het zogenoemde Sabaso-project. In 1992 ging dit project over in de Weer Samen Naar School-operatie. Een van de hoofddoelstellingen van deze operatie is zoveel mogelijk kinderen het regulier basisonderwijs te laten volgen en zo min mogelijk kinderen te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Door het invoeren van de cito-eindtoets op alle Haagse openbare basisscholen nemen ook deze zorgleerlingen deel aan de eindtoets. Op voorhand is in te schatten dat zij op deze toets veel zwakker scoren dan de gemiddelde klasgenoten. Ondanks een lagere gemiddelde schoolscore leveren deze scholen, door hun adaptieve werkwijze, een prima prestatie. Voorbeelden hiervan zijn: De Spoorzoeker, De Zuidwalschool en de Driesprong.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie