Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met Egypte

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

MIN EZ: nieuw belastingverdrag met egypte

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 060
Datum: 21-04-1999

NEDERLAND SLUIT BELASTINGVERDRAG MET EGYPTE

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft vandaag in Cairo een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Egypte ondertekend. Staatssecretaris Vermeend van Financiën heeft in een eerder stadium aangekondigd met Egypte in onderhandeling te zijn over een belastingverdrag. De ondertekening valt samen met een bezoek van een Nederlandse handelsdelegatie onder leiding van staatssecretaris Ybema aan dit land.

Nederland heeft nu in totaal met ruim 60 landen bilaterale belastingverdragen die onder meer dubbele belastingheffing moeten voorkomen. Voor zowel bedrijven als voor particulieren verschaft het verdrag duidelijkheid als het gaat over de heffingsbevoegdheid. Het nieuwe belastingverdrag past in het netwerk van vergelijkbare belastingverdragen die Nederland reeds met vele landen ter wereld is aangegaan. Voor het in Egypte actieve Nederlandse bedrijfsleven is het verdrag voordelig, aangezien het zekerheid schept met betrekking tot de voorkoming van dubbele belasting. De grenzen van de heffingsbevoegdheden van beide landen zijn duidelijk vastgelegd en er is een goede basis gelegd voor overleg in die situaties waarin toepassing van het verdrag in de praktijk desalniettemin tot problemen zou kunnen leiden.
Het verdrag heeft tot doel te vermijden dat inkomsten bij grensoverschrijdende (economische) activiteiten dubbel, dat wil zeggen zowel in Egypte als in Nederland, worden belast. Het geldt voor belastingen naar het inkomen. Aangezien in Egypte geen algemene belasting op vermogen wordt geheven, behoefde deze categorie niet in het verdrag te worden opgenomen. Er kan zich immers geen dubbele belasting voordoen op dit gebied; de eventueel geheven Nederlandse vermogensbelasting wordt onder het verdrag met Egypte dus overlet gelaten.
Het verdrag is grotendeels in overeenstemming met het huidige Nederlandse verdragsbeleid. Enkele hoofdpunten uit het verdrag zijn: het voor Nederland gebruikelijke winstartikel, inclusief een bepaling inzake winsttoerekening ingeval van bedrijfsklare projecten (turnkeybepaling);
een bepaling inzake overeenkomsten tot verdeling van concernkosten (costsharingbepaling) en corresponderende winstcorrecties, conform het Nederlandse verdragsbeleid;
een uitsluitende woonstaatheffing voor dividend bij deelnemingen van tenminste 25% en een bronbelastingtarief van maximaal 15% voor portfoliodividenden. Bovendien is een antimisbruikbepaling opgenomen om doorstroom van dividenden tegen te gaan;
een bronstaatheffing van maximaal 12% voor interest en royalty.s; voor interest zijn vrijstellingen opgenomen voor overheidsinterest en door de overheid gegarandeerde of verzekerde leningen. heffing in de voormalige woonstaat over de winst behaald met de vervreemding van aandelen behorende tot een zogenoemd aanmerkelijk belang met een tienjaarstermijn;
een bronstaatheffing over afkoopsommen van pensioenen en lijfrenten en over periodieke pensioen- en lijfrenteuitkeringen; Nederland verleent voor deze categorieën voorkoming van dubbele belasting volgens de verrekeningsmethode. Daarnaast is een bronstaatheffing opgenomen over socialezekerheidsuitkeringen, waarvoor Nederland voorkoming verleent volgens de vrijstellingsmethode;
een regeling betreffende de werkzaamheden buitengaats; een regeling voor het verlenen van wederzijdse bijstand bij invordering van belastingschulden;
een verdragsbepaling voor onderling overleg met daarin opgenomen een regeling om geschillen over de toepassing of interpretatie van het Verdrag die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, te beslechten via een arbitrageprocedure.

Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. Het verdrag zal naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 2000 toepassing kunnen vinden. De tekst van het verdrag zal zo spoedig mogelijk via publicatie in het Tractatenblad bekend worden gemaakt.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie