Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financieel beeld Limburgse gemeenten verslechterd

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Kerngegevens gemeentenfinanciën 1999
Financieel beeld Limburgse gemeenten verslechterd


61/99

Maastricht, 13 april 1999

Kerngegevens gemeentenfinanciën 1999
FINANCIEEL BEELD LIMBURGSE GEMEENTEN VERSLECHTERD

Bij een groot aantal Limburgse gemeenten is de financiële situatie verslechterd. Opvallend hierbij is dat zowel bij Maastricht als Heerlen -ondanks de aanzienlijke mindere uitkering uit het gemeentefonds- de financiële situatie is verbeterd. Voor een deel is dit toe te schrijven aan doorgevoerde bezuinigingen voor een ander deel aan specifieke uitkeringen, van het Rijk en de Provincie, bijvoorbeeld geld voor het Grote Steden Beleid (GSB). Om de financiële positie te verbeteren dienen onpopulaire maatregelen te worden genomen. Binnen het eigen belastinggebied bestaan hiervoor voldoende mogelijkheden. Gemeenten onderzoeken vaak eerst of niet op andere wijze tot een structurele sluitende begroting kan worden gekomen. Dit heeft wel tot gevolg, dat de verborgen ruimte in de begroting nagenoeg verdwijnt. Een goede budgetbewaking dient ont sporing van gemeenten te voorkomen. Dit staat in de Kerngegevens Gemeentefinanciën 1999 die Gedeputeerde Staten (GS) onlangs hebben vastgesteld.

Reservepositie
De totale reservepositie van de Limburgse gemeenten is ten opzicht van 1998 met f 58,4 mln (4,3%) toegenomen. Tegenover (3%) in 1998. De toename van dit jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de gemeenten Maasticht en Heerlen. In Heerlen is dit als gevolg van de verkoop van de nutsbedrijven. Opvallend is dat de bestemmingsreserves in totaliteit afnemen. Bij ruim de helft van de gemeenten lopen de bestemmingsreserves terug. De toename van de algemene reserves verloopt de laatste jaren progressief. Ondanks de genoemde verbeterde totale reservepositie is het beeld van de individuele gemeente vaak geheel anders.Zo is er bij 60% sprake van een verslechterde situatie.

Wat de budgettaire ruimte betreft kan worden geconstateerd dat deze voor de provincie als geheel aanzienlijk is verbeterd. De ruimte is ten opzichte van 1998 meer dan verdubbeld en bedraagt in totaliteit f 55,1 mln. Met name de positieve ontwikkeling van de ruimte van Heerlen en Maastricht hebben hier hun positieve invloed op. Het aantal gemeenten met een tekort is in 1999 afgenomen tot 6 tegenover
16 vorig jaar. De door de gemeenten gepresenteerde meerjarenramingen vertonen voor alle gemeenten tezamen een overschot. Na onderzoek blijkt, dat de uitkomsten negatiever zijn dan door de gemeenten gepresenteerd. Dit betekent dat gemeenten hun investeringsplannen moeten bijstellen of aanvullende dekkingsmiddelen zullen moeten zoeken.

Gemeentelijke belastingen
De gemeenten hebben hun opbrengsten uit de belangrijkste belastingen (OZB-woonruimten, rioolrecht en reiningingsheffing) in 1999 evenals in 1998, verhoogd met gemiddeld f 49 tot f 1.062 per woonruimte. Dit komt overeen met een stijging van afgerond 5% ten opzichte van 1998. In de cijfers zijn de effecten van de zogenaamde "Zalmsnip" (f 100 per huishouden) niet meegenomen.

Vooralsnog zijn de gemeenten zijn vanaf 2000 vrij in hun keuze tot terugbetaling van deze gelden aan de inwoners of deze gelden door te sluizen naar de algemene middelen. Uit de meerjarenramingen is gebleken dat gemeenten deze gelden niet alijd willen doorsluizen naar hun inwoners. Maar uit informeel overleg is bekend dat het Kabinet van plan is in het kader van de lokale lastendruk de "snip" toch ten goede van de burgers te laten komen.

In de meerjarenbegrotingen is door de gemeenten rekening gehouden met een gemiddelde belastingdrukstijging van 4% per jaar. De verwachting is dat de belastingdruk zelfs iets sterker zal stijgen dan dit percentage. Diverse gemeenten hebben, in hun meerjarige dekkings plannen, hun toekomstige belastingstijgingen nog niet volledig vastgelegd.

Belastingdruk
De stijging bedraagt evenals vorig jaar gemiddeld f 49 per woon ruimte, Dit komt overeen met een stijging van afgerond 5%. De belastingdruk neemt voortdurend toe, terwijl het gemiddelde stijgingspercentage zich voor dit jaar stabiliseert op het niveau van
1998. Bij 81% van de Limburgse gemeenten neemt de belastingdruk per woonruimte toe met een percentage dat varieert tussen de 1 en 23. De gemiddelde toename van de OZB-opbrengst per woonruimte is eveneens
5% en deze stijgt ook bij driekwart van de gemeenten. In de nu volgende tabel is de ontwikkeling van de belastingdruk in Limburg afgezet tegen de landelijke ontwikkeling (CBS).

Ontwikkeling belastingdruk in guldens per woonruimte

Ned. OZB Rioolrecht. Reinigings- Totaal
(won.+ bedr.) heffingen


1996 642 (100) 165 (100) 360 (100) 1.167 (100)
1997 682 (106) 177 (107) 370 (103) 1.229 (105)
1998 696 (108) 182 (110) 358 (99) 1.236 (106)
1999 777 (121) 206 (125) 398 (111) 1.381 (118)

Limb. OZB Rioolrecht. Reinigings- Totaal
(won.+ bedr.) heffingen


1996 620 (100) 208 (100) 301 (100) 1.129 (100)
1997 637 (103) 216 (104) 317 (105) 1.170 (104)
1998 654 (105) 227 (109) 341 (113) 1.222 (108)
1999 688 (111) 238 (114) 356 (118) 1.282 (114)

(Tussen haakjes staan de indexcijfers met 1996 als basisjaar)

Voor 1999 zien we dat de lastendrukstijging gemiddeld in onze provincie achterblijft ten opzichte van de landelijke toename. Vorig jaar was de gemiddelde lastendruk nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde, terwijl we er nu 7% onder liggen. Opvallend is de landelijke ontwikkeling van de OZB. Het CBS geeft aan dat bij die gemeenten waar de algemene uitkering lager wordt de OZB-opbrengst het hardst stijgt. In Limburg wordt uiteraard ook geanticipeerd op de teruggang van de algemene uitkering, want de uitkering ter compensatie van die achteruitgang wordt na 2000 afgeschafd. We constateren echter dat eerst alle andere opties volledig worden nagegaan en benut voordat wordt overgegaan tot OZB verhoging.

De belastingdruk van de OZB en de reinigingsheffing liggen beide afgerond 11% onder de landelijke gemiddelden terwijl de belasting druk voor het rioolrecht 16% boven het gemiddelde ligt. Bij de cijfers is uitgegaan van de bruto bedragen, dat wil zeggen dat er geen rekening is gehouden met uitzuivering van de zogenaamde "Zalm snip". Dit is een bewuste keuze geweest om de belastinggegevens te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. De CBS-cijfers zijn hierbij goed vergelijkbaar, deze zijn ook gebaseerd op bruto bedragen.

De kracht van deze benadering is dat zo in één oogopslag een integrale beoordeling van de relatieve financiële positie van een gemeente kan worden gemaakt. Een oordeel over de financiële positie wordt normaliter grotendeels gevormd door de inschatting en het individuele oordeel van de toezichthouder. In de hier gepresenteerde benadering is getracht dit oordeel te objectiveren door de gemeenten te beoordelen ten opzichte van elkaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de indeling geen rekening is gehouden met het voorzieningen niveau van de gemeenten.

Indeling gemeenten naar financiële positie (excl. Gulpen-Wittem)

Groep 1 Groep 2 Groep 3
Nederweert Heythuysen Simpelveld Venray
Gennep Ambt Montfort Arcen en Velden Nuth
Eijsden Maasbree Swalmen Meerssen
Meijel Haelen Maasbracht Mook en Mid.
Margraten Meerlo-Wanssum Horst Kessel
Vaals Helden Belfeld Schinnen
Roerdalen Heerlen Thorn Born
Roggel en Neer Heel Broekhuizen Sevenum
Beesel Roermond Valkenburg a/d Geul Stein
Bergen Hunsel Sittard Beek
Grubbenvorst Venlo Maastricht
Echt Onderbanken Susteren
Voerendaal Brunssum Kerkrade
Weert
Tegelen
Geleen
Landgraaf
Groep 1 = Relatief goede financiële positie
Groep 2 = Relatief gemiddelde financiële positie Groep 3 = Relatief matige financiële positie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...