Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Atsma (CDA) over ontwikkelingen rond het IOC

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Ontwikkelingen rond het IOC (220499)

Den Haag, 22 april 1999

Kamerlid: Joop Atsma

Het IOC lijkt na de bijzondere zitting op 17 en 18 maart in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het IOC heeft in de spiegel gekeken, misstanden zijn aan de kaak gesteld en dat heeft geleid tot een scala aan maatregelen. Het pakket maatregelen dat is aangekondigd moet leiden tot herstel van het vertrouwen in het IOC. Of dat lukt, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Het CDA heeft vorig jaar - onder voorwaarden - ingestemd met toetreding van de Prins van Oranje tot het IOC. Dat door de recente onthullingen en bekentenissen opnieuw discussie is ontstaan over de vraag of de Prins van Oranje beëdigd kan worden als lid van het olympisch comité is begrijpelijk.
De minister-president zegt in de brief aan de Tweede Kamer dat hij mede namens de staatssecretaris van Sport van mening is dat het IOC de afgelopen maanden een nieuwe weg heeft ingeslagen die vertrouwen biedt voor de toekomst. Het CDA wil zich daar grotendeels bij aansluiten. Tegelijkertijd moet echter wel onmiddellijk de kanttekening worden geplaatst dat de aangekondigde stappen slechts het begin kunnen zijn van een proces tot vernieuwing. Bovendien is het zeer de vraag of op grond van tal van onderzoeken die nog gaande zijn, er niet nog meer olympische problemen tevoorschijn komen. Is inmiddels bekend wat het onderzoek door de Amerikaanse senaatscommissie aan nieuwe feiten heeft opgeleverd, hoe staat het met het onderzoek dat de FBI heeft ingesteld? De CDA-fractie houdt er rekening mee dat de afrekening met het verleden inderdaad nog een staartje zal krijgen. Als dat het geval is, dan verwacht het CDA van het IOC een even scherpe en doortastende stellingname als zij de afgelopen maanden heeft getoond. Op basis van de rapportage van de commissie Pound zijn tien leden opgestapt cq geroyeerd en hebben tien anderen een waarschuwing gekregen. De CDA-fractie vindt dat deze stappen volstrekt logisch zijn wil het IOC ook naar de toekomst geloofwaardig worden. Belangrijk is dat in de toekomst de selectieprocedures voor Olympische steden ingrijpelijk gewijzigd worden. De procedures worden transparanter en de individuele IOC-leden hebben een verbod gekregen als IOC-lid een kandidaat-stad te bezoeken. Dit alles om mogelijke beïnvloeding vooraf te voorkomen.
Dit gaat ver, maar het IOC heeft op dit moment geen andere keuze. Tegelijkertijd is aangekondigd dat een Commissie IOC-2000 opdracht heeft gekregen voor de lange termijn een houdbare biedings- en selectieprocedure uit te werken. Ook zal deze commissie de samenstelling van het IOC en de wijze van verkiezing van individuele leden aan de orde stellen. In het verlengde van deze commissie komt er een Ethische Commissie die met adviezen komt over de wijze van handelen van IOC-leden. Als laatste is gekozen voor een grote openheid op het gebied van de financiën.

De vijf besluiten die in maart in Lausanne zijn genomen gaan ver en dat geeft vertrouwen in de toekomst.

De CDA-fractie hecht eraan in dit verband ook nog een ander aspect onder de aandacht te brengen. Het IOC staat niet bepaald bekend als de meest democratische organisatie. Integendeel. Individuele leden van het IOC hebben geen achterban aan wie verantwoording moet worden afgelegd. Wellicht is dat één van de belangrijkste oorzaken voor de misstanden die het afgelopen half jaar aan het licht zijn gekomen. Het CDA pleit er daarom voor dat vanuit Nederland - politiek en sport samen - een appèl wordt gedaan op het IOC, de Commissie IOC2000 en de individuele leden, om te komen tot een vorm van democratisering van het IOC.
Het IOC is wereldwijd de grootste en belangrijkste publieke sportorganisatie. Op initiatief en onder supervisie van het IOC wordt eenmaal in de vier jaar het grootste publieke sportevenement ter wereld georganiseerd. Het is een evenement voor miljarden mensen en er gaan miljarden in om. Wie zich dat realiseert, kan onmogelijk tegen een vorm van publieke, democratische controle zijn. Een suggestie is wellicht dat toekomstige IOC-leden uit de internationale olympische sportbonden cq uit de verschillende nationale olympische comités afkomstig moeten zijn. Daar ligt dan hun democratische legitimatie. Tegelijkertijd moet in onze ogen de duur van het lidmaatschap van het IOC worden gekoppeld aan het mandaat, het vertrouwen, dat de eigen achterban geeft.
De CDA-fractie is van mening dat vanuit Nederland wellicht samen met andere landen met kracht moet worden aangedrongen om een snelle en niet vrijblijvende democratisering. Het is een onderwerp dat op de agenda van de Commissie IOC-2000 thuishoort en reeds in juni van dit jaar zouden daarover concrete voorstellen kunnen worden gedaan.

Afrondend komt de CDA-fractie tot de conclusie dat er belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot herstel van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van het IOC. Het proces is echter nog niet voltooid. Er kunnen nog oude rekeningen boven tafel komen en de aangekondigde stappen mogen in onze ogen best nog iets verder gaan. Het belangrijkste is echter dat het IOC de olympische deuren heeft opengezet. Dat maakt dat de CDA-fractie het antwoord op de vraag of de Prins van Oranje definitief kan toetreden tot deze organisatie positief beantwoordt. Uiteraard wijzen wij in dat verband op de bijzondere positie van de Prins van Oranje in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid. Daar zijn echter duidelijke afspraken over gemaakt en de CDA-fractie gaat ervan uit dat die nog steeds van toepassing zijn. De Prins van Oranje zal afzien van deelname aan IOC-besluiten met politieke implicaties en bij twijfel wordt er overlegd. Met die randvoorwaarde kan het CDA uit de voeten en dat betekent dat de Prins van Oranje zich in de toekomst volledig kan richten op het IOC als leidende en toonaangevende organisatie voor en vooral van de sport.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie