Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 21 APRIL 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering het personeelsstatuut van het IWT (Vlaams Insti- tuut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Tech- nologisch Onderzoek in de Industrie) opnieuw principieel goed, zodat het voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

Mevr. Kristin Van der Veren en Maria De Smet en dhr. Gerard Van Acker worden voorgedragen als lid van de raad van bestuur van het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum IMEC.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Leo PEETERS :

Naar analogie met het Pact met de gemeenten en de OCMW's besliste de Vlaamse regering eerder dit jaar om op basis van gesprekken met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) tot een afsprakennota met de Vlaamse provincies te komen. De Vlaamse regering keurt nu principieel een ontwerp van afsprakennota goed waarover overlegd zal wor- den met de provinciegouverneurs en de VVP.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In de Regionale commissie van advies voor de ruimtelijke ordening in Vlaams-Brabant wordt dhr. F. Wouters, die ontslag genomen heeft, vervangen door mevr. Brunhilde Bogaerts. Dhr. J. Van Springel wordt benoemd tot tweede ondervoorzitter.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

Na onderhandelingen met de vakbonden beslist de Vlaamse regering het voorontwerp van uitstapregeling voor het statutaire personeel van de VDAB voor advies voor te leg- gen aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De verdeling van het bufferkrediet voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering keurt na advies van de Raad van State definitief het besluit goed dat de verdeling over de ARGO en de representatieve vereniging van inrichtende machten regelt van de 16 personeelsleden die in uitvoering van het Decreet Secundair Onderwijs ter beschikking gesteld worden om de vorming van de scholengemeenschappen tijdens het schooljaar 1998-1999 te begeleiden en het daaropvol- gende schooljaar tijdens het eerste jaar werking te ondersteunen.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Mieke Van Hecke, Kathy Lindekens en Peter De Ridder tot wijziging van het Muziekdecreet.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering keurt principieel een lichte wijzi- ging van het statuut van de regeringscommissarissen bij de GOM's goed, teneinde dit statuut meer in overeenstem- ming te brengen met hun takenpakket. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering beslist een productiepremie van 21,5 miljoen fr. toe te kennen aan Signature Films voor de speelfilm "Lijmen - Het Been". Deze film is gebaseerd op het werk van Willem Elsschot en wordt geregisserd door Robbe De Hert.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet inzake het gebruik van nor- men voor het uitzenden van televisiesignalen goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie