Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over proces op Cuba

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Westelijk Halfrond

Afdeling Midden-Amerika en

Caraïbisch gebied

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 april 1999
Kenmerk DWH/MC-118/99
Blad 1/1
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op de vragen van de leden Karimi en Apostolou over een proces op Cuba

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 5 maart, nr. 2989908920 moge ik U, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, als bijlage dezes mijn antwoord doen toekomen op de door de leden Karimi en Apostolou overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen over een proces op Cuba.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Karimi en Apostolou over een proces op Cuba (ingezonden 4 maart 1999)

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van het artikel "Kritiek op Cuba wegens proces van Vier"?

Antwoord vraag 1:

Ja.

Vraag 2:

Hebben Cubaanse veiligheidstroepen circa honderd Cubaanse burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties opgepakt? Behoren Oswalda Paya (Christelijke beweging voor bevrijding, MCL) en Raoul Rivero (Cubapress) tot de arrestanten? Hoe luidt de aanklacht tegen deze opgepakte Cubaanse burgers?

Antwoord vraag 2:

De Cubaanse veiligheidstroepen hebben een groot aantal Cubaanse burgers hetzij gearresteerd, hetzij de waarschuwing gegeven zich op de dag van het proces niet op straat te begeven. Oswaldo Paya werd belet op de dag van het proces zijn huis te verlaten. Raoul Rivero werd naar verluidt opgepakt. Van een aanklacht tegen hen die werden opgepakt dan wel huisarrest kregen is volgens mijn informatie geen sprake.

Vraag 3:

Is buitenlandse journalisten en diplomaten detoegang ontzegd tot het proces van de "Groep van Vier"? Zo ja, bent u voornemens al dan niet in EU-verband actie hiertegen te ondernemen en bij de Cubaanse regering aan te dringen op openheid en toegankelijkheid?

Antwoord vraag 3:

Ja, diplomaten en buitenlandse journalisten werden verhinderd het proces bij te wonen. Op 9 maart jl. heeft de Duitse Ambassadeur te Havanna de zorgen van de EU over het proces tegen de vier dissidenten onder de aandacht van de Cubaanse autoriteiten gebracht. Op 17 maart jl. is in een gezamenlijke verklaring de ernstige bezorgdheid van de EU verwoord inzake het niet toelaten van diplomaten en vertegenwoordigers van de internationale media tot het proces. Deze verklaring is op 18 maart jl. door het EU-Voorzitterschap aan de Cubaanse autoriteiten overhandigd. Op dezelfde datum is dit onderwerp door Nederland aan de orde gesteld in een gesprek met de Cubaanse Ambassadeur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit gesprek is teleurstelling en bezorgdheid uitgesproken over de vonnissen tegen de vier dissidenten, het oppakken van Cubaanse burgers tijdens het proces en het niet toelaten van diplomaten en buitenlandse pers in de rechtszaal en het aanscherpen van de Cubaanse strafwetgeving. Er is op aangedrongen de veroordeelde dissidenten alsnog in vrijheid te stellen.

Vraag 4:

Wanneer is de "Wet op bescherming van de nationale soevereinitieit" in werking getreden? Deelt u de mening dat de "Wet op bescherming van de nationale soevereiniteit" democratiseringsprocessen en vrijheid van meningsuiting belemmert?

Antwoord vraag 4:

Deze wet is op 15 maart jl. van kracht geworden. Uw mening dat deze wet democratiseringsprocessen en vrijheid van meningsuiting belemmert, deel ik ten volle.

Vraag 5:

Hebben de verslechterde mensenrechtensituatie en het stagnerende democratiseringsproces consequenties voor de relatie tussen de Europese Unie en Cuba op het gebied van handel en investeringen? Zo ja, welke?

Antwoord vraag 5:

Het beleid van de EU inzake Cuba legt een duidelijk verband tussen vooruitgang op het gebied van de mensenrechten en politieke vrijheden en het uitbreiden van de samenwerking. Bij een toekomstige beoordeling van de wenselijkheid van toetreding van Cuba tot de nieuwe Lomé Conventie zal de mensenrechtensituatie een zwaar wegende factor zijn.

Vraag 6:

Kunt u de Kamer inlichten over de resultaten en conclusies van de in februari 1999 naar Cuba afgereisde ambtelijke missie? Welke politieke randvoorwaarden zijn er door het ministerie gesteld voor een eventuele handelsmissie naar Cuba?

Antwoord vraag 6:

Belangrijkste conclusie van het bezoek was dat de dialoog met Cuba zoveel als mogelijk is geïntensiveerd moet worden. Een beleid van isolement werkt negatief uit op de levensomstandigheden van de bevolking en kan geenbijdrage leveren aan democratische en economische ontwikkelingen. Naar een land waarmee weinig officiële contacten bestaan, wordt door de Cubaanse overheid minder geluisterd dan naar landen die een intensievere relatie onderhouden. Om te zorgen dat Nederland niet de basis verliest voor het voeren van een dialoog, waarbinnen de mensenrechtensituatie met kracht aan de orde kan worden gesteld, verdient het aanbeveling in de toekomst de contacten met Cuba aan te halen.

Het onderwerp 'handelsmissie' als zodanig is met de Cubaanse autoriteiten niet uitgebreid besproken.

Vraag 7:

In hoeverre is er tijdens de ambtelijke missie gesproken over de mensenrechtensituatie en democratiseringsprocessen in Cuba? Zijn er toezeggingen gedaan door de Cubaanse autoriteiten op het gebied van mensenrechten en democratiseringsprocessen?

Antwoord 7:

Bij elk gesprek met de Cubaanse autoriteiten zijn de mensenrechten door de Nederlandse delegatie krachtig aan de orde gesteld. Door de Cubaanse autoriteiten werden tijdens dit bezoek geen toezeggingen gedaan.

Vraag 8:

Welke consequenties hebben het verslechterde mensenrechtenbeleid en het stagnerende democratiseringsproces voor het voorgenomen bezoek van de staatssecretaris van Economische Zaken aan Cuba?

Antwoord 8:

Het voorgenomen bezoek van de staatssecretaris van Economische Zaken past binnen het Nederlands beleid om de dialoog met Cuba zoveel mogelijk te intensiveren. Dit beleid dient niet alleen om te voorkomen dat Nederland ten opzichte van andere landen achterop raakt, maar ook om een verdere basis te scheppen waarin ook misstanden aan de orde gesteld worden. Gezien de intrinsieke waarde die een versteviging van de overheidscontacten kan hebben en de langzame, maar onomkeerbare (economische) opening van Cuba, lijkt een bezoek van een Nederlandse bewindspersoon dan ook in de rede te liggen. Bij verregaande verslechtering van de mensenrechtensituatie zal heroverweging van het voorgenomen bezoek plaatsvinden.

Vraag 9:

Kunnen de EU-ambassadeurs in Havanna de taak op zich nemen om regelmatig openbaar verslag te doen over de mensenrechtensituatie in Cuba, nu internationale mensenrechtsenorganisaties geen toegang hebben tot het land en interne bronnen door de repressieve wetgeving aan grote risico's worden blootgesteld?

Antwoord 9:

Tot dusver is sprake geweest van een adequate verslaggeving door de internationale pers, ook via internet, over de ontwikkeling van de situatie in Cuba. De internationale media zijn uitgesloten van de recent van kracht geworden verscherpte wetgeving, waardoor deze in staat mogen worden geacht ongecensureerd te rapporteren over de mensenrechtensituatie.


1) Volkskrant, 2 maart jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...