Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen EG-importverbod hormoonvlees

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Internationale Samenwerking Aangelegenheden

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 april 1999
Kenmerk 275/99
Blad /5
Bijlage(n) * E-mail die-(is@die.minbuza.nl)
Betreft EG-importverbod hormoonvlees

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 13 april 1999, kenmerk 1-99-EU, waarbij gevoegd waren de door de heer Timmermans overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


1-99-EU

Vragen van de heer Timmermans aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over EG-importverbod hormoonvlees.

Vraag 1:

In de Algemene Raad van 22 maart jl. is blijkens het verslag (235/99,
25 maart 1999) gesproken over het dispuut met de VS inzake hormoonrundvlees en de aangekondigde retaliatie-maatregelen door de VS met ingang van 13 mei 1999. Het standpunt dat de minister van BuZa aldaar heeft verwoord is dat het invoerverbod moet worden voortgezet vanaf 13 mei 1999 onder verwijzing naar het "voorzorgsbeginsel". Wat is de reden dat de Kamer niet vooraf middels de geannoteerde agenda over dit onderwerp en het Nederlands standpunt is geïnformeerd?

Antwoord 1:

De geannoteerde agenda voor de Algemene Raad van 22 maart jl. werd u op 16 maart gezonden. Op 17 maart werd, bij de gebruikelijke voorbespreking van de agenda van de Algemene Raad in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers in Brussel, op verzoek van de Commissie, bespreking van het geschil tussen EU en VS over het importverbod voor hormoonvlees toegevoegd aan de agenda voor de Algemene Raad onder het punt EU-VS. Tot dan toe werd onder dat punt uitsluitend bespreking van het geschil over bananen voorzien.

Vraag 2:

Is dit in de Algemene Raad verwoorde standpunt gebaseerd op een kabinetsbesluit en is dit standpunt in lijn met eerder over deze kwestie ingenomen standpunten?


Antwoord 2:

Het standpunt is gebaseerd op een voorlopig kabinetsbesluit van 19 maart jl. Het betrof de eerste maal dat het kabinet sprak over de vraag wat te doen met het EG importverbod na 13 mei a.s., wanneer de periode voor implementatie van de uitspraak terzake van het WTO-panel van januari 1998 is verstreken.

Vraag 3:

Kan aangegeven worden wat verstaan dient te worden onder het "voorzorgsbeginsel" en in hoeverre de WTO dit beginsel erkent als handelspolitiek instrument? Indien de WTO het voorzorgsbeginsel niet erkent, is de regering voornemens om het beginsel in te brengen in de komende WTO-onderhandelingen?

Antwoord 3:

In het verslag van de Algemene Raad van 22 maart jl., waaraan u in uw eerste vraag refereert, is reeds toegelicht dat volgens het voorzorgsbeginsel maatregelen getroffen kunnen worden als er weliswaar sprake is van concrete aanwijzingen voor het bestaan van mogelijk - ernstige - risico's, maar er nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor het bestaan daarvan kan worden geleverd. Het voorzorgsbeginsel wordt door de WTO erkend als handelspolitiek instrument in artikel 5. lid 7. van de overeenkomst inzake de toepassing van Sanitaire en Fytosanitaire maatregelen. Het relevante deel van de tekst van dat artikel luidt: "Wanneer onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar is, mag een Lid voorlopige sanitaire of fytosanitaire maatregelen vaststellen op grond van de beschikbare relevante gegevens, waaronder gegevens van de betrokken internationale organisaties en gegevens in verband met sanitaire of fytosanitaire maatregelen die worden toegepast door andere leden. In die situatie moeten de Leden ernaar streven om de bijkomende gegevens te verzamelen die nodig zijn voor een objectievere risico-evaluatie en om de betrokken sanitaire of fytosanitaire maatregel binnen een redelijke termijn dienovereenkomstig opnieuw tebekijken".

Vraag 4:

Kan aangegeven worden waarom etikettering "op dit moment niet opportuun" is en wat bij benadering de bedragen zijn die gemoeid zouden zijn met mogelijke compensatie?

Antwoord 4:

Uit het door het kabinet ingenomen voorlopige standpunt dat het invoerverbod ook na 13 mei a.s. dient te worden gehandhaafd vloeit voort dat etikettering niet de voorkeursoptie van het kabinet is.

De waarde van de aangeboden compensatie, die de vorm heeft van het verstrekken van extra handelsconcessies (bv. lagere importtarieven of ruimere quota), dient in beginsel gelijk te zijn aan de waarde van de door de andere partij (VS en Canada) geleden schade als gevolg van het importverbod. De VS claimt een schade ter waarde van USD 500 mln. Volgens de Europese Commissie ligt dit bedrag lager: zij noemt USD 100 mln. Extra concessies die aan de VS en Canada worden verstrekt kunnen volgens de regels van de WTO (Most Favoured Nation principe) niet uitsluitend tot die landen worden beperkt. De totale waarde van de handelsconcessies als gevolg van de verleende compensatie zal daardoor hoger uitvallen dan de door de VS en Canada geleden schade.

Vraag 5:

Kunt u aangeven welke schade de Nederlandse export naar de VS zal lopen indien de aangekondigde retaliatie-maatregelen doorgang vinden en op welke wijze deze schade zo veel mogelijk zal worden beperkt?

Antwoord 5:

De VS publiceerde op 22 maart jl. een voorlopige retaliatie-lijst. Deze lijst omvat Europese producten met een totale exportwaarde van ca. 1,8 mld gulden. Dewaarde van door Nederland geëxporteerde producten (i.h.b. trostomaten) op die lijst bedraagt ca. 180 mln gulden of 1,4% van de Nederlandse export naar de VS. De retaliatie krijgt vorm in een strafheffing van 100%. Hiermee zal de import in de VS van deze producten naar verwachting stil komen te liggen.

Ook voor retaliatie geldt, dat de waarde daarvan gelijk moet zijn aan de door de klagende partij geleden schade. Dit betekent dat de huidige lijst à 1,8 mld gulden een veelvoud is van de door de VS geclaimde schade. De schade voor Nederland zal daarom naar verwachting lager liggen dan de genoemde 180 mln gulden.

Retaliatie zou voorkomen kunnen worden, wanneer voor 13 mei a.s. met de VS (en Canada) een onderhandelde oplossing bereikt wordt. De Algemene Raad van 26 april a.s. zal opnieuw de mogelijkheden daartoe bezien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...