Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1998 DHV Groep

Jaarcijfers 1998 DHV Groep

Omzet gestegen tot boven 0,5 miljard gulden.

Herpositionering Duitse
activiteiten.

Amersfoort, 26 april 1999

De DHV Groep sluit 1998 af met een omzet van f 507 miljoen (+8%) en een nettowinst van f 13,6 miljoen. Een stijging van 24% ten opzichte van 1997. Het bedrijfsresultaat steeg in 1998 tot f 24,0 miljoen, ten
opzichte van f 20,2 miljoen in 1997. Ondanks verliezen in Duitsland.

De omzetstijging is gedeeltelijk tot stand gekomen door autonome groei en gedeeltelijk door acquisities. Bijna de helft van de omzet werd in het buitenland gerealiseerd.
Aanzienlijke investeringen in verbetering van marktbewerking, klantgerichtheid en productiviteit hebben geleid tot een groei van de toegevoegde waarde (+24%).

Versterking strategische posities In 1998 zijn enkele strategische posities versterkt:
Versteviging van de kernactiviteit Huisvesting & Vastgoed door overname van Adviesgroep D3BN;
Meerderheidsbelang in het International Centre for Water Studies (ICWS);
Overname van de activiteiten en adviseurs van REA, een zelfstandige adviesgroep van IMK;
Overname bureau Hofstra verkeersadviseurs;
Vergroting van het belang per 1 januari 1999 in Stewart Scott International (SSI) van 23% tot 33 1/3%. SSI is met zo'n 700 medewerkers en 10 vestigingen het tweede bureau in Zuid-Afrika en Zimbabwe.

Hiermee werd een stevige basis voor opdrachten in geheel zuidelijk Afrika verkregen; Verwerving van een belang van 20% in DHV Planetek Taiwan. Dit bureau is ingeschakeld bij de grootste industrikle
waterzuivering in Asia Pacific voor Formosa Plastics.

Gefaseerde overname ELTA J. Claas In november 1998 is een intentieverklaring getekend voor een gefaseerde overname van het engineering bureau ELTA J. Claas. De overname wordt binnenkort gekffectueerd met een ondertekening van het contract op 19 mei a.s. De activiteiten van ELTA J. Claas met zo'n 190 medewerkers, sluiten uitstekend aan bij de strategie van DHV op de markt van huisvesting en vastgoed.

Het bureau met kantoren in Westerhoven, Eindhoven en Gouda zal onder eigen naam in de markt blijven opereren.
Deze acquisities en samenwerkingsverbanden zullen naar verwachting leiden tot een verdere verbetering van resultaten.

Herpositionering DHV in Duitsland De tegenvallende ontwikkelingen op de Duitse bouw- en infrastructuurmarkt hebben in de tweede helft van 1998 geleid tot oplopende verliezen, saneringsmaatregelen en herorikntatie op de Duitse markt. In het eerste kwartaal van 1999 is besloten de activiteiten van DHV Ingenieur-Consulting Deutschland GmbH niet te continueren. De hiermee samenhangende kosten zijn ten laste van 1998 genomen. Door management buy-outs en verzelfstandigingen hebben 58 van de 77 medewerkers hun baan behouden.
DHV concentreert zich nu, in samenwerking met partners, in de deelstaat Nordrhein-Westfalen op waterprojecten en grensoverschrijdende verkeers- en infrastructuurprojecten.

Vooruitzichten 1999
Bij een verwachte omzetgroei in 1999 van 5 ` 10% wordt een stijging van het bedrijfsresultaat verwacht van ca. 20%, voor ca. de helft autonoom en de helft dankzij acquisities. De groep zal zich in 1999 verder richten op internationalisatie. Vanuit de verworven thuismarktposities in Nederland, Portugal en via Stewart Scott International in Zuid-Afrika zullen grensoverschrijdende activiteiten worden ontwikkeld. Daarnaast zijn Centraal-Europa, Indonesik, Brazilik, China en India speerpunten in het internationaliseringsbeleid. De algehele tendens naar schaalvergroting van projecten zal leiden tot een steeds grotere behoefte aan innovatieve concepten en samenwerkingsverbanden. De grootste kansen liggen daarbij voor DHV in het voortraject. DHV onderschrijft het groeiend belang van internationale allianties met branchegenoten met aanvullende marktposities.
Door strategische allianties met collega-bureaus kan gespecialiseerde kennis gerichter worden aangeboden. Zoals bijvoorbeeld bij Tunnel Engineering Consultants (TEC). Om een zo breed mogelijk aanbod op de watermarkt te brengen is de Water Group Holland opgericht. Hierin participeren verschillende toonaangevende partijen uit gelieerde sectoren voor het verwerven van omvangrijke opdrachten, voornamelijk buiten Nederland.

DHV ziet de dynamische marktontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Nadere inlichtingen bij:
DHV Beheer BV
Corporate Communications
Jeannette van Enst
Laan 1914, nr. 35
Postbus 219
3800 AE Amersfoort
Telefoon (033) 468 37 02
Telefax (033) 468 37 49
Mobiel 06 54 24 51 80
E-mail (jeannette.vanenst@beh.dhv.nl)www.dhv.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie