Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stijging aantal meldingen ongebruikelijke transacties

Datum nieuwsfeit: 27-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

JUST: stijging aantal meldingen ongebruikelijke t

Ivo Hommes
070 370 6126

27.04.1999

3784

STIJGING AANTAL MELDINGEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

Het aantal meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) van het ministerie van Justitie is in 1998 gestegen tot 19.303. In het jaar daarvoor was dat nog 16.974. Naast de reguliere meldingen van ongebruikelijke transacties zijn er 5.977 meldingen binnen gekomen van ongebruikelijke money-transfers, een nieuwe vorm van meldingen die vanaf 1 augustus 1998 van kracht is. Ook het aantal als verdacht bestempelde doormeldingen van het MOT aan de politie is gestegen van
3.800 in 1997 naar 3.993 vorig jaar. Het betreft hier overigens ook doormeldingen van ongebruikelijke transacties uit de voorgaande jaren. Dit blijkt uit het jaarverslag van het MOT dat vandaag door minister Korthals van Justitie, mede namens de minister van Financiën, aan de Tweede Kamer is gezonden.

Het grootste aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (11.193) is afkomstig van de wisselkantoren. De banken zijn verantwoordelijk voor 7.013 meldingen gevolgd door de casino.s (571) en de creditcard-maatschappijen (494). Daarnaast doen effectenbemiddelaars en levensverzekeraars enkele tientallen meldingen aan het MOT.

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) bestaat vijf jaar. In de totale periode zijn er 82.702 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan ruim 17.000 als verdacht is doorgemeld aan de politie of het Openbaar Ministerie. In 1998 is de samenwerking met de politie en de landelijke officier van Justitie verbeterd, zo vermeldt het jaarverslag. Het financieel rechercheren krijgt in toenemende mate de aandacht binnen de politieregio.s en het OM. Het blijft echter lastig om vast te stellen hoeveel doormeldingen vanuit het MOT aan de politie leiden tot een veroordeling in een strafzaak. De afhandeling van een strafzaak kan immers lang duren en ÄÄn strafzaak kan verscheidene meldingen bevatten. Daarnaast kan een doormelding van nut zijn voor meerdere strafzaken. Verder maken de doormeldingen onderdeel uit van de bewijsvoering in verschillende ten laste gelegde strafbare feiten binnen een zaak. Om zicht te krijgen op de objectieve effecten van de doormeldingen en voor een meer effectieve samenwerking met het OM is er een bureau landelijke officier MOT-zaken ingesteld.

De invulling van de Wet MOT heeft een behoorlijke investering gevraagd van alle betrokken partijen. Dat deze investering niet alleen ter voorkoming en bestrijding van witwassen is geweest, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat door te zoeken naar witwassen, ook frauduleuze handelingen ontdekt worden: in financieel opzicht kunnen deze dezelfde kenmerken hebben als witwasoperaties.

Ook de politie ziet de voordelen van financieel rechercheren. Via het financiële spoor worden netwerken duidelijk, de .grotere jongens. van criminele organisaties komen in beeld en de toevoeging van financiële informatie kan voor een sneller resultaat zorgen in de strafrechtelijk vooronderzoeken. Het MOT is dan ook verheugd dat de politie steeds vaker capaciteit vrijmaakt om de verdachte transacties op te pakken. Zaken die door de politie zijn opgepakt worden nu al zoveel mogelijk geanonimiseerd beschreven in de Nieuwsbrief van het MOT. Zo zien onder andere de medewerkers van de financiële instellingen dat de investering met betrekking tot de meldplicht niet voor niets is. Uit het jaarlijks verslag van het MOT blijkt dat tot nu toe 38 zaken geanonimiseerd zijn beschreven, waar minimaal 650 verdachte transacties bij betrokken waren. Uit een recent lezersonderzoek blijkt dat de beschrijving van de casussen in hoge mate wordt gewaardeerd door de uitvoerende organisaties (politie, OM en financiële instellingen) en bijdraagt in de bewustwording van het nut ongebruikelijke transacties te melden.

Het MOT is in 1998 een project .onroerend goed. gestart. Dit houdt in dat het MOT transacties volgt en onderzoekt die betrekking hebben op onroerende zaken. De onroerend-goed sector kan door criminelen misbruikt worden wanneer deze hun illegaal verkregen vermogen daar plaatsen of investeren.

Internationale context
Het Nederlandse MOT is qua werkwijze en meldsysteem in belangrijke opzichten niet te vergelijken met buitenlandse meldpunten (bijvoorbeeld op het gebied van aantallen meldingen en verdachtbepalingen). Dit komt voornamelijk doordat financiële instanties in Nederland ongebruikelijke transacties moeten melden, terwijl men in het buitenland in veel gevallen slechts de verdachte transacties meldt. Met de Belgische variant van het MOT, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), vindt er geregeld uitwisseling plaats van meldingen. In totaal zijn er 88 verdachte transacties gemeld aan de Belgische autoriteiten. Andersom zijn er 95 transacties binnengekomen bij het MOT.

De effectiviteit van de invulling van witwaswetgeving is geëvalueerd door de Financial Action Task Force (FATF). De Minister van Financiën heeft, mede namens de Minister van Justitie, in 1998 aan de Tweede Kamer laten weten dat de FATF concludeert dat Nederland op adequate wijze aan haar internationale verplichtingen voldoet en op bepaalde punten zelfs voorop loopt.

Aan de suggestie van de FATF om witwassen apart strafbaar te stellen wordt invulling gegeven. Een wetsvoorstel inzake de strafbaarstelling van witwassen is inmiddels door minister Korthals voor commentaar aan een aantal organisaties voorgelegd. De verwachting is dat deze strafbaarstelling verder kan bijdragen aan de benutting van verdachte transacties in opsporingsonderzoeken.

-----------

27 apr 99 14:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie