Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag bijeenkomst Trojka Europese Unie en Albanië

Datum nieuwsfeit: 27-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EU Troika - Albania : Political Dialogue Meeting / Joint Statement

Press Release: Luxembourg (27-04-1999) - Nr. 7564/99 (Presse 121)


Gezamenlijke verklaring na afloop van de politieke-dialoogbijeenkomst

op ministerieel niveau van de Trojka van de Europese Unie en Albanië

De EU-Trojka heeft op ministerieel niveau () vergaderd met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Paskal Milo, om de betrekkingen tussen de EU en Albanië en de gevolgen van de Kosovo-crisis voor de stabiliteit in de regio verder te beoordelen. De bijeenkomst bood de gelegenheid om uitgebreid van gedachten te wisselen over de huidige situatie in de Balkan, voortbouwend op de continue dialoog met de landen in de regio, die is ingesteld tijdens de bijeenkomst in Petersberg op 1 april en de bijeenkomst in Luxemburg op 8 april, alsmede op de reguliere bilaterale contacten.

De bezorgdheid van zowel de EU als Albanië tijdens de bijeenkomst ging voornamelijk uit naar de afschuwelijke situatie in Kosovo. De EU en Albanië waren er beide voorstander van om voor de crisis te zoeken naar een politieke oplossing, die gebaseerd moet zijn op de volledige aanvaarding door president Milosevic van de voorwaarden die de internationale gemeenschap heeft gesteld, namelijk
- controleerbare beëindiging van alle militaire operaties en onmiddellijke stopzetting van de moordpartijen;
- terugtrekking van alle militaire, politiële en paramilitaire eenheden uit Kosovo;

- instemming met de stationering van een internationale vredesmacht;

- instemming met de onvoorwaardelijke terugkeer van alle ontheemden en ongehinderde toegang van de humanitaire hulporganisaties tot deze mensen;

- een geloofwaardig bewijs dat hij bereid is op basis van het akkoord van Rambouillet verder te werken aan de totstandbrenging van een politieke kaderovereenkomst voor Kosovo overeenkomstig het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

De EU, die zich ernstige zorgen maakt over de herhaalde invallen in en beschietingen van Albanees grondgebied door de Servische troepen, loofde Albanië voor zijn terughoudende reactie op die provocaties, waardoor het bijdraagt aan het voorkomen van verdere escalatie in de regio.

De EU herhaalde haar toezegging Albanië bij te zullen staan en de politieke, sociale en economische last te helpen dragen die op de Albanese bevolking rust ten gevolge van het onverantwoorde en misdadige etnische zuiveringsbeleid van de troepen van president Milosevic. De EU gaf uiting aan haar bewondering voor de vastbeslotenheid waarmee de bevolking en de regering van Albanië de massale toestroom van vluchtelingen doorstaan en voor de rol van de Albanese autoriteiten in het bevorderen van de stabiliteit in de regio. De EU bevestigde dat Albanië 62 miljoen euro begrotingssteun krijgt voor uitgaven in verband met de vluchtelingen.

De mogelijkheden voor bijstand op dit gebied zijn verruimd als gevolg van de recente herziening van de douanewet door het Albanese parlement, hetgeen de weg vrijmaakt voor 5 miljoen euro extra speciale begrotingshulp aan het Albanese ministerie van Landbouw.

De deelnemers toonden zich verheugd over het voornemen van de Commissie om spoedig, in het kader van de regionale aanpak, een officieel voorstel in te dienen om Albanië naar regionale normen handelspreferenties toe te kennen om nauwere economische betrekkingen te bewerkstelligen.

De deelnemers toonden zich verheugd over het voornemen van de Europese Commissie om in het kader van de regionale aanpak en de bijdrage van de EU aan een toekomstig stabiliteitspact met spoed na te gaan hoe de contractuele betrekkingen tussen de EU en Albanië op het niveau van een associatieovereenkomst kunnen worden gebracht.

Beide partijen waren het erover eens dat een geleidelijke integratie van Albanië in de Europees-Atlantische structuren een belangrijk element is in de context van het voorgestelde Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa. Teneinde Albanië dichter bij dit doel te krijgen, zal er alles aan worden gedaan om alle bestaande bijstands- en samenwerkingsmiddelen te benutten en metterdaad te gebruiken en alle uitbreidingsmogelijkheden te bezien.


/newsroom/press/c/ACF78.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie