Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag 5e zitting Associatieraad EU - Roemenie

Datum nieuwsfeit: 27-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EU - Romania : Association Council / 5. Meeting

Press Release: Luxembourg (27-04-1999) - Nr. 1809/99 (Presse 124)


VIJFDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - ROEMENIË

(Luxemburg, 27 april 1999)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS
1. De Associatieraad EU-Roemenië heeft op dinsdag 27 april 1999 zijn vijfde zitting op ministerieel niveau gehouden, onder voorzitterschap van de heer Günter VERHEUGEN, Staatsminister van Buitenlandse Zaken van Duitsland en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Roemeense delegatie stond onder leiding van de heer Andrei PLESU, Minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië; de heer Alexander HERLEA, Minister van Europese Integratie, maakte eveneens deel uit van de delegatie. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door Commissielid Hans van den BROEK
De Associatieraad heeft, in overeenstemming met de centrale rol die hij in de betrekkingen tussen de EU en Roemenië dient te spelen, de voorbereiding van Roemenië op weg naar de toetreding tot de Europese Unie en de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-Overeenkomst onder de loep genomen. Voorts is er van gedachten gewisseld over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.
De Europese Unie heeft deze gelegenheid aangegrepen om haar steunbetuiging aan de regering van Roemenië, die zij de dag ervoor had uitgesproken, te herhalen en nogmaals de uiterst belangrijke bijdrage van Roemenië aan de stabiliteit in de regio te benadrukken en te wijzen op de bijzondere uitdagingen en moeilijkheden waarmee de regering en de bevolking van het land zich geconfronteerd zien.

2. De Associatieraad maakte de balans op van de voorbereiding van Roemenië op de toetreding in het licht van het in maart 1998 vastgestelde partnerschap voor de toetreding, de stand van het Roemeense nationale programma voor toetreding tot de EU en het eerste periodiek verslag van de Commissie, van november jl., over de vorderingen op weg naar toetreding.
De Associatieraad sprak zijn erkentelijkheid en waardering uit voor de inspanningen die Roemenië met het oog op de Europese integratie levert. Hij verheugde zich erover dat de Roemeense instellingen probleemloos blijven functioneren en dat Roemenië aan de politieke criteria van Kopenhagen voldoet. Hij moedigde Roemenië aan de geleverde inspanningen voor de hervorming van het overheidsapparaat, een betere werking van het gerechtelijk apparaat, de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit en de consolidatie van de burgerrechten, met name voor de Roma, voort te zetten.
De Associatieraad toonde zich bezorgd over de situatie in Roemenië op macro-economisch gebied en benadrukte het belang van ondubbelzinnige structurele hervormingen. Hij onderstreepte dat nog heel wat nodig is om tot een markteconomie te komen en Roemenië in staat te stellen berekend te zijn op concurrentiedruk en marktkrachten. De Associatieraad nam nota van de recente vooruitgang in de werkzaamheden die tot een overeenkomst met de Wereldbank moeten leiden, alsmede van de ondertekening van een intentiebrief met het IMF om te voorzien in de onmiddellijke behoeften in verband met de aflossing van de buitenlandse schuld en de vermindering van het tekort op de betalingsbalans. Een en ander draagt ertoe bij dat het vertrouwen van de internationale financiële markten wordt teruggewonnen en dat er een gunstig klimaat voor Europese integratie ontstaat. Van Roemeense zijde werden de Europese Commissie en de lidstaten van de EU opgeroepen zich bij de internationale financiële instellingen aan te sluiten om de hiervoor nodige macro-financiële steun ter beschikking te stellen.
De Roemeense zijde was van mening dat nieuwe verwezenlijkingen op voornoemde gebieden een positief effect zullen hebben op het eventuele besluit van de Europese Unie om, in overeenstemming met het alomvattende karakter van het algemene proces voor de toetreding van alle kandidaat-lidstaten, de toetredingsonderhandelingen met Roemenië te openen. De Associatieraad verheugde zich over de resultaten van de recente bijeenkomst van de Europese Raad in Berlijn over Agenda 2000, en merkte op dat deze de vastberaden wil van de Unie bevestigen om voort te gaan op de weg die de Unie en de geassocieerde landen van Midden-Europa zijn ingeslagen. Hij nam er nota van dat binnenkort twee nieuwe pretoetredingsinstrumenten (ISPA en SAPARD) zullen worden aangenomen die, samen met PHARE, jaarlijks een totaalbedrag van 3.120 miljoen euro toegewezen zullen krijgen.
3. De Associatieraad besprak ook de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst. Er werden standpuntnota's uitgewisseld waarin de partijen de ontwikkelingen tot op heden en de prioriteiten voor de toekomst behandelen. De Associatieraad nam er nota van dat de nog onopgeloste vraagstukken gedetailleerd worden behandeld op het niveau van het Associatiecomité en in de dagelijkse samenwerking tussen de ministeriële zittingen; zo kan de Associatieraad politieke afwegingen maken en zich concentreren op aangelegenheden waarvoor beslissingen op ministerieel niveau vereist zijn. De Associatieraad nam er nota van dat beide partijen bereid zijn om zo spoedig mogelijk onderhandelingen over wederzijdse concessies voor landbouwproducten te openen, met het oog op verdere liberalisering van de bilaterale handel en verbetering van de toegang tot de markt. Hij merkte op dat beide partijen zich in dezelfde mate inzetten voor een spoedige afronding van een nieuwe overeenkomst over wijn en alcoholhoudende dranken. De Associatieraad is van mening dat een en ander een nieuwe stap op weg naar de toetreding zal vormen. Voorts verheugde hij zich over de inwerkingtreding van het protocol inzake de aanpassing van de Europa-overeenkomst ingevolge de voltooiing van de Uruguayronde en de laatste uitbreiding van de Unie.
De Associatieraad nam tevens nota van de belangstelling van Roemenië voor een protocol betreffende een Europese overeenstemmingsbeoordeling en een gelijkwaardigheidsovereenkomst op veterinair en fytosanitair gebied.
De Associatieraad memoreerde dat het van belang is dat inzake rapportering van overheidssteun aan de eisen van de Europa-overeenkomst wordt voldaan. Hij moedigde Roemenië aan om het wetgevende en administratieve kader voor de controle van overheidssteun te scheppen en een jaarverslag ter zake op te stellen. De Associatieraad bracht ook zijn in maart goedgekeurde besluit over de toepassing van de mededingingsregels voor ondernemingen ter sprake.
De Associatieraad onderstreepte dat de deelneming van Roemenië aan communautaire programma's een belangrijke rol speelt in de pretoetredingsstrategie, doordat de Roemeense administratie zo ervaring kan opdoen met de praktische werkzaamheden in de instanties van de Unie. In dit verband nam de Associatieraad er nota van dat verscheidene besluiten tot vaststelling van de bepalingen voor de deelneming van Roemenië aan bepaalde communautaire programma's zijn genomen (op het gebied van milieu, het MKB, cultuur, volksgezondheid, gelijke kansen en energie-efficiëntie), of in bespreking zijn (betreffende met name het 5e kaderprogramma voor OTO).
De Associatieraad merkte met tevredenheid op dat de werkzaamheden betreffende het besluit tot instelling van een Gemengd Raadgevend Comité om de dialoog en de samenwerking tussen de economische en sociale belangengroepen van de EU en Roemenië te bevorderen goed opschieten; hiermee zal een nuttig kader worden geschapen om de sociale partners bij het toetredingsproces te betrekken. De Associatieraad verheugde zich over de bijdrage van het PHARE-programma en de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Roemeense economie en met name aan de versterking van de cruciale sectoren van de nationale economie. De Associatieraad nam er nota van dat Roemenië onlangs maatregelen heeft genomen om de grenscontroles te verscherpen en aan de EU-normen aan te passen. Van Roemeense zijde werd verklaard dat die maatregelen een herziening van de huidige visumregeling van de EU voor Roemeense burgers mogelijk moeten maken. De Europese Unie verklaarde in dat verband bereid te zijn via het PHARE-programma voor 1999 Roemenië te helpen met projecten op belangrijke gebieden in verband met justitie en binnenlandse zaken.
4. De Ministers voerden een vruchtbaar debat over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Zij constateerden met voldoening dat de samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tussen de EU en de geassocieerde landen zich is blijven ontwikkelen. Zij waren ingenomen met het feit dat Roemenië consequent gevolg heeft gegeven aan verzoeken van de EU om zich aan te sluiten bij verklaringen, gemeenschappelijke optredens en gemeenschappelijke standpunten die in het kader van het GBVB werden aangenomen, en dat het de daarin vervatte maatregelen heeft uitgevoerd. De Associatieraad legde voorts de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en goede nabuurschapsbetrekkingen te bevorderen. Hij nam nota van de constructieve rol die Roemenië speelt bij regionale samenwerkingsinitiatieven en benadrukte met name de belangrijke rol van Roemenië, als fungerend voorzitter van het South-East European Cooperative Initiative, bij de regionale inspanningen om een bijdrage te leveren aan een politieke oplossing voor de crisis in Kosovo, alsmede op het gebied van humanitaire acties en hulp aan vluchtelingen en ontheemden.

5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst uit, en beklemtoonde hij de cruciale rol die hij verder zal moeten spelen om Roemenië voor te bereiden op de toetreding tot de Unie.


/newsroom/press/c/ACF7C.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...