Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 27 april 1999

nr.15/1999

1. GS hebben de brochure plattelandsbeleid Lauwersland, getiteld: "Dijken, terpen, wierden en andere hoogtepunten" vastgesteld. De brochure is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Bestuurscontacten van de provincie Groningen, tel.nr. 050 3164160.
2. GS hebben besloten een eenmalige subsidie van ƒ 100.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwe opleiding Radio- en TV-journalistiek aan de RUG. Voor meer informatie, zie persbericht nr.94, d.d. 27-4-99.

3. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 30.000,- beschikbaar te stellen aan de Dienst Landelijk Gebied voor de afsluiting van beheersovereenkomsten voor landschapsonderhoud in het Zuidelijk Westerkwartier.

4. GS hebben de begroting van de Zodiak-groep voor het jaar 1999 goedgekeurd. De begroting 1999 van de Zodiak-groep is i.v.m. een overschrijding van de inzendtermijn onder het preventieve toezichtsregime geplaatst. Dit betekend dat deze begroting de goedkeuring van het college van GS behoeft.
5. GS hebben het definitieve uitvoeringsprogramma 1999/2000 van de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM) verzonden aan de statencommissies Milieu Verkeer en Vervoer en Ruimte, Water en Groen. De commissies hebben ingestemd met het programma dat in maart jl. aan hen is voorgelegd.

6. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 50.000,- beschikbaar te stellen aan de gemeente Pekela voor het project "Bedrijfsverzamelgebouw Pekela". Het project betreft de realisatie van laagdrempelige bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Het project heeft als doel de start van beginnende ondernemers te vergemakkelijken. Voor het project zijn tevens subsidie-aanvragen ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP).
7. In een brief aan de gemeente Winschoten verklaren GS zich bereid om tot en met 2003 ƒ6 miljoen te reserveren uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds ten behoeve van de herstructurering van na-oorlogse wijken.

8. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen en aan de stuurgroep Blauwe Stad informeren GS hen over de stand van zaken en de procedure van Herinrichting met een Administratief Karakter (HAK) Oldambt en hun rol hierin.

9. GS hebben besloten een dijkvlak bij het Winschoterdiep bij Winschoten op korte termijn te verbeteren. Voor meer informatie, zie persbericht nr.95, d.d. 27-4-99.

10. In een brief aan de Noord-Nederlandse Watersportbond reageren GS op hun brief over de plannen Blauwe Stad. GS geven aan zoveel mogelijk rekening te houden met de door de bond bepleitte zaken m.b.t. vaardiepte en hoogtebeperkingen.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- toe te kennen aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor het Europees kampioenschap Dammen voor heren senioren 1999. De gemeente organiseert dit evenement samen met de Federation Mondiale de Jeu Dames, de Koninklijke Nederlandse Dam Bond en de plaatselijke damclub "Houdt Stand" van 31-8-99 tot en met 22-9-99.
12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 774,- toe te kennen aan de werkgroep Zwarte Stern van Avifauna, voor hun activiteiten in
1999. De activiteiten zijn gericht op het voorkomen van de afname van de Zwarte Stern, welke voorkomt op de lijst van karakteristieke en bedreigde vogels.

13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.200,- beschikbaar te stellen aan de werkgroep Steenuil van Avifauna voor hun activiteiten in 1999. De werkgroep houdt zich bezig met het onderzoeken van diverse gegevens die van belang zijn voor het biologisch meetnet van de Steenuil, het "witte" gebieden beleid en het "soortenbeleid". Voorwaarde voor het verlenen van de subsidie is dat de onderzoeksresultaten ter beschikking van de provincie worden gesteld.

14. GS hebben besloten een ontwerp (wijzigings)vergunning te verlenen aan Frico Cheese te Marum in het kader van de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren. De in 1992 verleende vergunning is geactualiseerd n.a.v. onderzoek met betrekking toto chloride-, stikstof- en fosfaatreductie.

15. GS hebben het subsidieverzoek van de penningmeester van het zwembad te Scheemda af te wijzen. Het bijdragen aan investeringen van zwembaden behoort niet tot het beleid van de provincie.
16. GS hebben besloten het subsidieverzoek van Holland Green af te wijzen. Holland Green vraagt een bijdrage van ƒ 251.510,- voor het verrichten van metingen met een middel dat kan bijdragen aan de vermindering van de ammoniakuitstoot. Met het onderzoek wordt geen provinciaal belang gediend, bovendien verleent de provincie in principe geen subsidie aan individuele bedrijven.
17. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 8.595,- beschikbaar te stellen aan het project "Duurzame varkenshouderijen in de niet-concentratiegebieden" van de Noordelijke en de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame varkenshouderij in de niet-concentratiegebieden.

18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.341,- toe te kennen aan de Stichting Behoud van de Groninger Stoomwerktuigen voor de restauratie van de schoorsteen van het Stoomgemaal te Winschoten.
19. Op grond van de door het Noordelijk Scheepvaartmuseum toegezonden begroting 1999 hebben GS een budgetsubsidie van ƒ 97.100,- toegekend.

20. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 15.000,- toe te kennen aan de Groninger Borgen Stichting voor restauratiewerkzaamheden in de Freaylemaborg te Slochteren.

21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- toe te kennen aan de Stichting Bourtange voor de realisatie van een synagogaal museum in de voormalige beheerderswoning van de Synagoge te Bourtange.

22. GS hebben besloten om de Rijksdienst voor de Monumentenzorg positief te adviseren over de aanwijzingsvoorstellen om ruim 300 panden, uit 12 gemeenten, uit de periode 1850-1940 aan te wijzen als beschermd monument. De betreffende gemeenteraden hebben over deze panden ook reeds een positief besluit genomen.
23. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 10.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Toerist voor diverse activiteiten in het kader van de viering van "400 jaar Groninger Veenkoloniën".
24. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan de Stichting behoud kerkelijke gebouwen voor de restauratie van het orgel in de N.H. Kerk te Huizinge.

25. GS hebben besloten een vijftal nieuwe leden te benoemen voor de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst. Per 1 mei 1999 a.s. worden benoemd: dhr. O. Boekhoudt, dhr. A. Van Altena en mevr. N. Riemersma, per 1 september 1999 a.s. worden benoemd: mevr. H. Heikens en dhr. B. Epker.

26. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.500,- toe te kennen aan het 4 Mei-Project ten behoeve van het Zuid-Afrikaproject "Moenie vrees nie".

27. GS hebben besloten goedkeuring aan het bestemmingsplan "beschermd dorpsgezicht Oostwold" te onthouden i.v.m. overschrijding van de termijn. Op grond van artikel 28 lid 3 WRO moet goedkeuring worden onthouden.

28. GS hebben besloten een budgetsubsidie van ƒ 118.100 toe te kennen aan het COS Groningen, voor het jaar 1999.
29. GS hebben besloten een achtergestelde lening van ƒ 3 miljoen beschikbaar te stellen aan de "Buitendijks Bedrijf B.V". Voor meer informatie, zie persbericht nr.96, d.d. 27-4-99.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...