Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijk milieubeleid Tilburg geëvalueerd

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

27-4-99

Gemeentelijk Milieubeleid geëvalueerd

Duurzame lessen voor de toekomst

De gemeente heeft haar tweede milieubeleidsplan, het GMP-2 geëvalueerd. Hiermee is het eerste tussendoel bereikt van het traject dat zich richt op het geven van een nieuwe impuls aan het gemeentelijke milieubeleid. Dit traject wordt in de eerste helft van 2000 afgerond.

De resultaten van de evaluatie, die is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Deloitte & Touche Milieu, tonen aan dat Tilburg met haar milieubeleid op de goede weg is, maar dat ze nog niet klaar is. De ingeslagen weg moet worden gecontinueerd. Het bureau constateert onder meer dat het Tilburgse milieubeleid model heeft gestaan voor het milieubeleid van een aantal andere steden in Nederland. Ten aanzien van uitvoering van de actiepunten, doelbereiking en effectiviteit heeft het evaluatieonderzoek het volgende beeld opgeleverd: 1. vrijwel alle 92 actiepunten uit het GMP-2 zijn opgepakt en uitgevoerd. Voor zover na kon worden gegaan zijn er daarnaast nog ongeveer een 60-tal aanvullende, niet in het GMP-2 geplande actiepunten, uitgevoerd;
2. het bereik van de doelen per gevolgde strategie het volgende beeld geeft
a. hoog: stedelijke bouw, waterhuishouding,
b. redelijk: ruimtelijke ontwikkeling, bedrijvigheid, milieubewust handelen van huishoudens, afvalbeheer, energiebeheer, c. laag: stedelijk verkeer. Een belangrijke oorzaak voor de toch beperkte doelbereiking is een hoog ambitieniveau en een aantal autonome ontwikkeling (bijv. de groei van de automobiliteit) waarop de gemeente weinig invloed kan uitoefenen.
3. een goed oordeel over de effectiviteit niet mogelijk was. De centrale reden hiervoor is het ontbreken van voldoende informatie hierover. Toch heeft het adviesbureau een indicatie gegeven van de effectiviteit. De resultaten hiervan zijn: a. hoge effectiviteit: stedelijke bouw en waterhuishouding;
b. redelijke effectiviteit: ruimtelijke ontwikkeling, bedrijvigheid, milieubewust handelen huishoudens, afvalbeheer, energiebeheer; c. lage effectiviteit: stedelijk verkeer.

Naast de bovenstaande conclusies heeft het evaluatieonderzoek enkele duurzame lessen opgeleverd. Deze worden meegenomen bij het geven van een Impuls aan het Tilburgse milieubeleid. De belangrijkste duurzame lessen zijn:

- De beleidsdoelstellingen moeten zoveel mogelijk meetbaar worden geformuleerd; - Gelijktijdig dient er een systeem te worden opgezet waarmee kan worden gemeten of de doelen worden gehaald én in welke mate de milieukwaliteit verbetert door het gemeentelijke milieubeleid;
- Er moet jaarlijks een programma worden opgesteld waarin wordt aangegeven welke activiteiten worden ontplooid;
- Voor het externe proces moet meer aandacht worden gereserveerd. Onder andere het uitwerken van het gedachtegoed van Lokale Agenda 21 en het voeren van de dialoog met betrokken partijen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Contactpersonen:
Mascha Arts, Stadszaken, 013 542 8805
Rick van Wandelen, Wijkzaken, 013 542 9246

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie