Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen hyphoteekrenteaftrek grensarbeiders

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN:HYPHOTHEEKRENTEAFTREK VOOR GRENSARBEIDERS

PERSBERICHTNR. 99/089 Den Haag 28 april 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERBURG OVER

HYPHOTEEKRENTEAFTREK VOOR GRENSARBEIDERS

VRAGEN:


1.

Is het u bekend dat een belastingplichtige, als grensarbeider werkzaam in Duitsland, onlangs gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot voorlopige teruggave in verband met aftrekposten eigen woning, waarbij de belastingplichtige expliciet had aangegeven dat hij als grensarbeider werkzaam was in Duitsland?


2.

Kunt u zich vinden in deze beslissing van de inspecteur? Zo neen, waarom niet?


3.

Is bovengenoemde methode, waarbij in verband met aftrekposten eigen woning aan grensarbeiders een voorlopige teruggaaf wordt gegeven (een vorm van een negatieve inkomstenbelasting), efficiënter dan de huidige stallingsmethode? Zo neen, waarom niet?


4.

Kunt u aangeven wat de budgettaire consequenties zijn van de mogelijkheid tot voorlopige teruggave, daarbij in beschouwing nemend dat de problematiek niet aan de orde is bij tweeverdieners waarvan één van de partners in Nederland werkt?


5.

Zal de mogelijkheid tot voorlopige teruggave ook betrekking kunnen hebben op de premies volksverzekeringen? Zo neen, erkent u dat dat dan leidt tot een bevoordeling van grensarbeiders met hogere inkomens?


6.

Zullen ook belastingplichtigen die als grensarbeiders werkzaam zijn in België gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot voorlopige teruggave, wanneer op grond van het nieuwe belastingverdrag het werklandbeginsel zal gelden? Zo neen, waarom niet?

ANTWOORDEN:

1 en 2.
Ja, met dien verstande dat in het verzoek tot het verlenen van een voorlopige teruggave niet stond vermeld dat het gaat om een Nederlandse grensarbeider die in Duitsland werkzaam is. Gegeven die feitelijke situatie geldt dat de nationale en internationale regelingen daarvoor geen basis bieden.

3, 4, 5 en 6.
Methodes waarbij belastingplichtigen die aan de ene kant van de grens werken en aan de andere kant wonen zoveel mogelijk in een gelijke positie worden gebracht met hun buurman die aan deze kant van de grens woont en werkt en overigens in gelijke omstandigheden verkeert, is voor de ontwikkeling van toekomstig internationaal recht stellig het overwegen waard. Daarbij moet natuurlijk wel een saldo-evenwicht worden bereikt waarbij positieve en negatieve bestanddelen van het inkomen te samen tot een vergelijkbare belastingheffing leiden. Voorts spelen daarbij naast budgettaire uiteraard Europeesrechtelijke aspecten, en waar het grensarbeiders betreft, ook de belastingverdragen met België en Duitsland. Zoals in de notitie 'Uitgangspunten van het beleid op het terrein van het internationaal fiscaal (verdragen)recht' (Tweede Kamer, 1997/98, 25 087, nr. 4, .
4.3.4.2.) is medegedeeld, vormt het bereiken van zoveel mogelijk gelijkheid tussen de individuele belastingplichtigen (gelijkheid op de werkvloer en gelijkheid met de buurman) voor Nederland een van de belangrijkste uitgangspunten voor de fiscale behandeling van grensoverschrijdende arbeid.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
tel.: 070 - 342 8403

28 apr 99 14:55

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie