Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maatregelen Breda om verkeersveiligheid te verbeteren

Datum nieuwsfeit: 29-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

MAATREGELEN OM VERKEERSVEILIGHEID TE VERBETEREN

Zoals gesteld in de Nota "Breda veilig op weg" uit 1993 heeft de gemeente het jaarlijks werkplan (1999-2000) voor de verkeersveiligheidsactiviteiten opgesteld. Dit is gebaseerd op de ongevallenrapportage 1995-1997 die inzicht geeft in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid. In totaal wordt er Fl 135.000,- besteed aan niet-infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in Breda moeten verbeteren. Ondanks een verminderde bijdrage van de provincie vindt het college het voortzetten van het verkeersveiligheidsbeleid van groot belang. Uit de ongevallenrapportage blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in Breda in 1997 met 10% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De gemeente blijft inspanningen doen om de doelstelling van de actie -25% te bereiken, te weten minder dan 505 verkeersslachtoffers in 2000 en streeft zij de Rijksdoelstelling na van 50% minder doden en 40% minder gewonden in 2010.

De belangrijkste conclusie uit de ongevallenrapportage is dat het aantal verkeersongevallen in Breda in 1997 licht is gestegen maar dat het aantal letselongevallen en het aantal verkeers-slachtoffers met
10% is gedaald. Ook de ernst van de afloop neemt af. Weliswaar stijgt het aantal doden van 11 naar 15, het aantal ziekenhuisopnames neemt af van 164 naar 136. De daling van het aantal letselongevallen vindt voornamelijk plaats bij personenauto's en fietsers. Voor personenauto's geldt dat voor alle leeftijdsgroepen, voor fietsers hoofdzakelijk voor de groep tussen 23 en 49 jaar oud. Bij brommers neemt het aantal letselongevallen daarentegen toe onder de 16 en 17 jarigen.

De voornaamste reden van de ongevallen is het geen voorrang verlenen, het niet voor laten gaan van andere verkeersdeelnemers en onvoldoende afstand bewaren. De kans op letsel is het grootst bij mensen die door roodlicht rijden, anderen niet voor laten gaan, van links inhalen en de macht over het stuur verliezen.

Uit de ongevallenrapportage blijkt dat 6 kruispunten van de lijst van gevaarlijke kruispunten zijn verdwenen (de zogenoemde black spots). Dit zijn de kruispunten Vincent
v.Goghstraat-Weerijssingel-Gasthuisvelden, Baronielaan-Chopinstraat-C. van Disselstraat, Gr. Hendrik III laan-Langendijk-Kortenaerlaan, Heilaarstraat-Leursebaan, Lunetstraat- Tramsingel en Cl. Prinsenlaan- op/afrit Fr. Rooseveldtlaan.

Daar tegenover staat dat er 4 nieuwe kruispunten zijn bijgekomen, te weten Kapittelweg-Nieuwe Kadijk, A. van Bergenstraat- Gedempte Haven-Nw. Prinsenkade, Doornboslaan-Nieuwe Kadijk en de Academiesingel-Belcrumweg.

Het beleid van de gemeente Breda is erop gericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds vinden er verbeteringen aan de weg plaats om ongevallen te voorkomen en de ernst van de ongevallen te verminderen. Zo worden er bijvoorbeeld 30 km- zones gemaakt, komen er fietsvoorzieningen en de hoofdwegen en kruispunten worden optimaal gemaakt.

Anderzijds wordt er aandacht besteed aan het gedrag van de weggebruiker. Dan gaat het om activiteiten die betrekking hebben op voorlichting, educatie en controle-acties. Deze staan beschreven in het werkplan 1999-2000 verkeersveiligheid. De activiteiten zijn met name gericht op de kwetsbare verkeersdeelnemers (de fietsers, bromfietsers en voetgangers).

Een van de activiteiten is gericht op het alcoholgebruik. Acties hiervoor zijn de inzet van de borrelbussen met carnaval, twee alcoholcampagnes en alcoholcontroles. Om het te snel rijden aan te pakken komen er opnieuw snelheidscampagnes en snelheidscontroles.

Voor de doelgroep jongeren is er onder andere de campagne "de scholen zijn weer begonnen", gericht toezicht op veel gebruikte schoolroutes door de politie, de theoretische en praktische verkeersproef op basisscholen en het aanstellen van nieuwe verkeersouders die zich o.a. sterk maken voor veilige schoolroutes en de schoolomgeving. Daarnaast is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een CD-rom als lesmateriaal voor basisscholen en de eerste groep van het middelbaar onderwijs. Hiermee kunnen de scholieren de theorie en de praktijk van het verkeer oefenen.

Voor ouderen worden ook dit jaar de cursussen "gezond en veilig fietsen" en de seniorenritten georganiseerd.

Per 1 juli 1996 is het bromfietscertificaat verplicht voor iedere brom/snorfietser die na die datum 16 jaar is geworden. Het bromfietscertificaat kent enkel een theorie-examen en geen praktijkdeel. Om jongere brom/snorfietsers toch te stimuleren een praktijkopleiding te volgen is er vanuit de gemeente onder voorwaarden een bijdrage te verkrijgen in de kosten van de praktijkcursus.

Per 1 december 1999 mag de bromfietser over de rijbaan rijden als de weg binnen de bebouwde kom ligt en vrijliggende fietspaden of fietsstroken heeft. Om dit veilig te laten verlopen zal ook hier een promotiecampagne voor komen.

Breda, 28 april 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie