Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Marijnissen: Offensief tegen armoede voor kinderen

Datum nieuwsfeit: 02-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nijmegen, 1 mei 1999.

SP-VOORMAN MARIJNISSEN WIL OFFENSIEF TEGEN GEVOLGEN TWEEDELING VOOR KINDEREN

Op de drempel van de 21ste eeuw groeien in Nederland bijna driekwart miljoen kinderen op in armoede. Ze komen niet om van de honger, maar hun armoede heeft meetbare gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid. Volgens SP-voorman Marijnissen is het daarom de hoogste tijd om maatregelen te nemen om deze ontwikkeling te keren. Hij zei dat in zijn slottoespraak tot het SP-congres na zijn herverkiezing tot partijvoorzitter. Marijnissen stelde voor dat zijn partij op alle fronten het offensief inzet tegen de gevolgen van de tweedeling voor kinderen. Later deze maand komt de SP-Kamerfractie met een breed actieplan.

Op het congres schetste Marijnissen via een aantal concrete voorstellen de contouren van het aanstaande actieplan. Om verkokering van beleid tegen te gaan dient er een aparte staatssecretaris voor jeugdbeleid komen en een permanente jeugdeffectrapportage waarmee alle beleid getoetst wordt op het effect op de kansen voor kinderen.
Tot de concrete zaken die volgens hem nodig zijn om de gevolgen van de tweedeling voor kinderen en jongeren tegen te gaan, behoort het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag, het afschaffen van de minimumjeugdlonen vanaf 18 jaar en het toekennen van het recht op een volledige sociale uitkering aan jongeren.
In het algemeen moet de bestrijding van de armoedeproblematiek weer hoger op de politieke agenda, aldus de SP-voorman, die de regering verweet achter te blijven met een effectief anti-armoedebeleid. In de zorg dienen meer accenten tegen de tweedeling te komen, nu meetbaar is dat achterstand in gezondheid bij jonge kinderen gevolgen heeft voor de rest van hun leven. De toegankelijkheid van consultatiebureaus moet verbeterd worden en de bezuinigingen daarop gestopt.
Er dient een basispakket te komen voor de jeugdgezondheidszorg van 4 - 12-jarigen om garanties te geven dat kinderen niet achterblijven en de zorg krijgen die ze nodig hebben. De huidige wachtlijsten voor de jeugdzorg moeten verdwijnen omdat hoe langer hulp uitblijft hoe groter en slechter oplosbaar de problemen worden.
De gezinsvoogdij dient extra middelen te krijgen en in elke stad of regio moet crisisopvang zijn voor kinderen en jongeren.
Marijnissen bepleitte afschaffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met een uitkering en uitbreiding van de mogelijkheden van zorgverlof en loopbaanonderbreking. Betaald zorgverlof moet ook toegankelijk worden voor mensen met weinig geld en niet alleen een aangename mogelijkheid voor ouders met een goedgevulde portemonnee. Naast een wettelijk recht op deeltijdarbeid wil Marijnissen een wettelijke recht van ouders om niet te hoeven werken op tijden die strijdig zijn met de belangen van hun kinderen. In wijken en dorpen wil de SP nieuwe bureaus die ouders kunnen ondersteunen bij het grootbrengen van kinderen. Er moet meer geld komen voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen die nu als gevolg van hun sociale positie bovengemiddeld vaak uit de boot vallen. De scheiding tussen witte en zwarte scholen is volgens Marijnissen een tikkende tijdbom. Hij bepleitte in dat kader dat er wegen gevonden worden waarlangs allochtone en autochtone kinderen weer samen naar school gaan. Marijnissen toonde zich voorstander van de invoering van een flexibele leerplicht zodat schooluitval – die meetbaar hoger is onder arme kinderen dan onder kinderen uit beter gesitueerde gezinnen - niet meer mogelijk is.

Jan Marijnissen: 0412 633528, 06 51212339
Agnes Kant: 0313 475846, 06 51262918

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie