Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Protest Tilburg tegen vertraging Wilhelminakanaal

Datum nieuwsfeit: 03-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

3-5-99

Vertraging Projectstudie / MER Wilhelminakanaal Tilburg

Gemeente en bedrijven protesteren tegen nieuwe vertraging Wilhelminakanaal

De gemeente Tilburg stuurt samen met de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) kring Midden-Brabant een brief aan Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant. In deze brief wordt de onvrede uitgesproken over de nieuwe vertraging in de Projectstudie / MER voor de verruiming van het Wilhelminakanaal in Tilburg die door Rijkswaterstaat is aangekondigd. Deze vertraging wordt grotendeels veroorzaakt doordat een nieuw planningsinstrument om de kosten beter inzichtelijk te maken, wordt uitgetest. Deze test kan tot discussie leiden. Tilburg is met het Wilhelminakanaal (wederom) landelijk pilot-project wat helaas extra voorbereidingstijd kost. Een te lange voorbereidingstijd is ongewenst en houdt het risico in dat de onderzoeksgegevens voor de studie gedateerd raken.

Inhoud van de brief
In de gezamenlijk ondertekende brief aan Rijkswaterstaat, directie Noord Brabant wordt aangedrongen om verdere vertraging tot het uiterste te beperken. Verder wordt aan Rijkswaterstaat verzocht een bindende tijdschema voor de publicatie van de Projectnota overeen te komen. Dit is van belang om meer uitzicht te krijgen op het doorgaan van de kanaalverruiming en het tijdstip waarop de nieuwe voorzieningen beschikbaar kunnen zijn. Overigens is in het MIT 1999-2003 al een bedrag van 100 miljoen gulden gereserveerd voor het Wilhelminakanaal in Tilburg in de periode na 2003. Hoewel de minister eerst nog een positief besluit moet nemen over besteding en het MIT nog aangepast kan worden op basis van voortschrijdend inzicht, is deze opname toch een positief signaal.

Terugblik
De verruiming van het Wilhelminakanaal vanaf de westgrens van Tilburg tot en met de industriehaven Loven staat al heel lang op het wenslijstje van gemeente en bedrijfsleven. Het kanaal hoort tot de infrastructuur in Nederland die in eigendom is- en onder verantwoordelijkheid valt van het Rijk. Aanpassingen hieraan komen dan ook in principe voor rekening van het Rijk en dienen te worden opgenomen in de planning van rijksuitgaven voor verkeer en vervoer; het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Voordat een project in deze planning komt, moet eerst de haalbaarheid aangetoond worden in een zgn. 'Verkenningsstudie'. Bij een positieve uitkomst hiervan wordt het project dan verder uitgewerkt in de zgn. 'Planfase'. Onderdeel van deze uitwerking is het maken van een kostenraming. Na deze studie neemt de minister van Verkeer en Waterstaat een besluit om in een bepaald jaar geld te reserveren voor de uitvoering. De Verkenningsstudie voor het kanaal is in mei 1996 afgerond. Het was overigens een van de eerste keren dat zo'n studie zo uitgebreid is gemaakt, met alle tijdsvertraging van dien. Na een intensieve politieke lobby in het najaar van 1996, besloot de Tweede Kamer bij motie het Wilhelminakanaal door te laten gaan naar de Planfase. In september 1997 verscheen uiteindelijk de startnotitie voor de Projectstudie. Hierin was een tijdsplanning opgenomen; de uitgewerkte plannen zouden in het eerste kwartaal van 1999 gereed zijn voor inspraak en overleg, nu dus. Door allerlei omstandigheden is de planning een aantal keren beperkt bijgesteld. Echter nu komt er een forse vertraging bovenop, zodat pas begin volgend jaar de studie klaar is.

Op volle kracht vooruit!
Inmiddels oriënteren steeds meer bedrijven zich op de mogelijkheden om van milieuvriendelijk vervoer over het water gebruik te maken. Ook het vervoer via de containerterminal (Barge Terminal Tilburg, eind 1997 geopend) groeit zeer voorspoedig. De gemeente heeft onlangs een ontwikkelingsvisie laten opstellen en werkt nu aan het daaruit voortgekomen actieplan. Wat Tilburg betreft gaan we 'Op volle kracht vooruit'.

Contactpersonen:
Mascha Arts, Stadszaken, 013 542 88 05
Suzan Fikke, Concernstaf, 013 542 9705

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie