Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jongeren slepen Staat voor rechter wegens aardgaswinning

Datum nieuwsfeit: 03-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
RPF

Politieke jongeren slepen Staat voor rechter wegens onrechtmatige aardgaswinning

(persbericht Jongerencoalitie, 3 mei 1999)

Op 3 mei zullen acht politieke jongerenorganisaties, waaronder de Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66), het CDJA en de RPF-jongeren, mede namens de jongeren van Greenpeace en de Waddenvereniging, een juridische procedure tegen de Nederlandse Staat beginnen. De jongeren, verenigd in de Jongerencoalitie (JC), eisen dat de regering vanaf volgend jaar ophoudt met het potverteren van Nederlands aardgas en voorkomt dat het gas over 30 jaar op is. Bij het huidige aardgasbeleid zou dat wél het geval zijn - en dat is volgens de jongeren niet duurzaam en dus onrechtmatig. Tijdens een persconferentie op 3 mei om 16.00 uur in Nieuwspoort te Den Haag zullen de jongeren hun plannen nader toelichten.

Ook eisen de jongeren dat de regering meer doet aan energiebesparing en dat duurzame energiebronnen (zoals zon en wind) eindelijk eens grootschalig worden ingevoerd. Als de regering aan de eis van de jongeren voldoet, is het niet meer nodig naar gas in de Waddenzee te boren. Mocht de regering de komende weken toch Waddenboringen toestaan, zoals de oliemaatschappijen dat willen, dan zullen de jongerenorganisaties niet aarzelen naast de Staat ook de NAM voor de rechtbank te dagen. Winning van waddengas is immers in strijd met (inter)nationaal natuurrecht.

Tijdens de persconferentie zullen de jongeren hun plannen nader toelichten. Tweede-Kamerleden Tineke Witteveen (PvdA), Peter van Wijmen (CDA) en Dick Stellingwerf (RPF) zullen op de stap van de jongerenorganisaties reageren. De Kamerleden zullen vragen stellen aan Hans Revier, directeur van de Waddenvereniging, Hans Altevogt van Greenpeace, H.J. Dommerholt van Natuurmonumenten en een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken (o.v.). Vervolgens zullen de Kamerleden een verklaring afleggen. Advocaat Ernestine Meijer van het bureau Van den Biesen Prakken Böhler (o.v.) zal uitleg geven over de concept dagvaarding.

De jongeren voelen zich gesteund door FNV-Bondgenoten (tegen Waddenboringen) en door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (voor behoud van aardgas in plaats van exploitatie, om toekomstige samenlevingen de nodige flexibiliteit te geven). Zie respectievelijk de nota's 'Pompen of verzuipen' en 'Duurzame risico's, een blijvend gegeven' (1994).

Achtergrondinformatie

De jongerenorganisaties die de civiele procedure ondersteunen zijn: CDJA, Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66), Dwars (GroenLinkse jongeren), RPF-jongeren, CNV-jongeren, het Landelijke Hogeschool en Universitair Milieuplatform (LHUMP) en Jongeren Milieu Actief (JMA). Zij voeren de procedure ook namens de jongeren die lid zijn van Greenpeace en de Waddenvereniging.

De jongeren zijn ontevreden over de resultaten van het overleg dat zij eerder hadden met topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. De ambtenaren legden nog eens uit dat de regering wil zorgen dat er nog voor 25 jaar aardgasvoorraden zijn. Ze gaven echter toe dat het grootschalig invoeren van energiebesparing en duurzame energiebronnen veel langer duurt dan 25 jaar. Uit onderzoek dat de jongeren lieten uitvoeren door het Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie (CE) in Delft blijkt dat hiervoor minstens 50 jaar nodig is en dat er dus een gasvoorraad van tenminste 50 jaar in plaats van 25 jaar nodig is. Het CE berekende ook dat Nederland momenteel nog voor 30 jaar aardgas heeft. De overheid is dus nalatig, als zij nu niet kan aangeven wanneer aardgas is vervangen door duurzame bronnen en energiebesparing, vinden de jongeren. Afhankelijkheid van (onzekere) aardgasimporten na 2020/2030 uit politiek en economisch instabiele landen (Rusland, Turkmenistan, Iran en Algerije) vinden de jongeren strijdig met duurzame ontwikkeling. Volgens het ECN is het niet benutte potentieel voor duurzame bronnen en energiebesparing 11 miljard m3 aardgas per jaar in 2010. Na 6-20 jaar kan zo de gasvoorraad uit de Waddenzee al worden gecompenseerd en kunnen strategische gasvoorraden worden aangelegd voor na 2030.

Als het huidige aardgasbeleid ongewijzigd wordt voortgezet, begaat Nederland een onrechtmatige daad tegenover jongeren en onze kinderen en kleinkinderen. Zij dreigen immers na 2030 achter te blijven zonder Nederlands aardgas en zonder voldoende duurzame energiebronnen. Europa en Nederland worden na 2020 vrijwel volledig afhankelijk van gas-import van geopolitiek onstabiele landen. De jongeren eisen mede daarom dat het tempo waarin aardgas wordt gewonnen omlaag gaat en dat conform de Europese natuurwetgeving in ieder geval niet meer in de Waddenzee naar gas wordt geboord. Want behalve meer gas en duurzame energie willen ze hun nageslacht ook graag waardevolle, ongeschonden natuurgebieden nalaten. Kortom: het gaat om een zeer redelijke eis: er moet nu meer voor de energievoorziening betaald worden, zodat toekomstige generaties tegen relatief dezelfde kosten en zonder extra risico's ook in hun energievoorziening kunnen voorzien.

De Jongerencoalitie is het platform van vrijwel alle Nederlandse politieke jongerenorganisaties binnen de NJMO (Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling). De Jongerencoalitie streeft naar een constructieve dialoog met politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie