Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Combinatie kandidatenbank/vacaturesite Matchbank

Datum nieuwsfeit: 05-05-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Onderzoek Web Werving 1999 (Heliview) geeft verrassende resultaten

Grote interesse Nederlandse bedrijfsleven in combinatie kandidatenbank/vacaturesite van matchbank

In de afgelopen 12 maanden heeft 24% van alle Nederlandse bedrijven met 20 of meer fulltimers gebruik gemaakt van Internet bij het werven van personeel.
De verwachting is dat dit percentage per april 2000 gestegen zal zijn tot maar liefst 42%! Dit blijkt uit het marktonderzoek "Web Werving 1999" dat het Bredase onderzoeksbureau Heliview Marketingservice zojuist heeft afgerond (mei 1999).

Bijna één op de drie organisaties die in de afgelopen 12 maanden een personeelsadvertentie hebben geplaatst op Internet heeft dit gedaan om dit medium eens uit te proberen. Het werven van personeel via Internet wint terrein. Uit het onderzoek komt naar voren dat het gebruik van de gedrukte media (m.n. kranten) bij personeelswerving de komende 12 maanden "aanzienlijk tot flink" zal afnemen, alhoewel gedrukte media voorlopig veruit het grootste aandeel zullen behouden.

Bekendheid vacature- en kandidatensites bij bedrijfsleven nog gering, bij kandidaten hoog

Terwijl, zoals het zojuist verschenen Online Bereiksonderzoek Arbeidsmarkt (OBA) aangeeft, de bekendheid van vacaturesites en kandidatensites onder hoger opgeleide internetters aanzienlijk is, zijn directeuren en P&O-ers van bedrijven met 20 of meer werknemers wel bekend met het bestaan van de sites maar, maar liefst 77% kan geen naam noemen.

Kandidatensites

Het Heliview onderzoek kent nog een opvallende uitkomst. Maar liefst 18% van de ondervraagde organisaties geeft een CV-databank aan als meest gewenste aanvullende dienst van de zogeheten vacaturesites. Ook geeft maar liefst 33% van het Nederlandse bedrijfsleven aan geïnteresseerd te zijn in het raadplegen of gebruiken van een kandidatenbank.

Om het verschil tussen de CV-databank en bemiddelingsdiensten van matchbank enerzijds, en het aanbod van vacatures via Internet door de vacaturesites anderzijds, helder in beeld te brengen, verrichte Heliview aanvullend onderzoek rondom het fenomeen "kandidatenbank". Reeds 53% van het Nederlandse bedrijfsleven (> 20 werknemers) is bekend met het fenomeen kandidatenbank.
De matchbank scoort hier het hoogst. De matchbank wordt in de vergelijking met de (vacature doorplaatsende) "uitgevers" ook met name gezien als "kandidatenbank".

Ofschoon matchbank zichzelf niet specifiek wenst te rekenen tot de vacaturesites, maar vooral als kandidatenbestand bekendheid wil verwerven, blijkt door het grote aantal vacatures op haar site, matchbank toch ook vaak als vacaturesite te worden betiteld. De matchbank blijkt met name bij de grotere organisaties (100-200 en >200 werknemers) al goed bekend en ingevoerd te zijn. Als "kandidatenbank" scoort matchbank niet alleen qua aantal CV's, maar ook in bekendheid hoger dan de gevestigde vacaturesites met hun (beperkte) CV-service.

Over de matchbank:

de matchbank beheert een "digital workpool" waarin nu al bijna 100.000 gedigitaliseerde cv-documenten zijn opgenomen. bedrijven, instellingen en overheden kunnen, op basis van een simpel jaarabonnement, de vacatures in hun organisatie onbeperkt door de searchers van matchbank laten matchen met de
cv's van passende kandidaten, die zich bij de matchbank hebben ingeschreven.

de matchbank richt zich met name op kandidaten op hoger en middenkader en afgestudeerden (mbo/habo/academisch niveau met werkervaring). het aantal inschrijvingen groeit zeer sterk onder meer door wervingsacties zoals advertentiecampagnes, mailings en acties op internet.

op basis van een zeer verfijnde matching-procedure kunnen vacatures door de "digimediairs" (p&o-professionals) snel worden vergeleken met het bij de matchbank aanwezige talent. het gebruik van de matchbank leidt vaak tot een sterke verkorting van het totale wervingstraject. momenteel hebben al ruim 5.000 organisaties een abonnement bij de matchbank.

Over het Heliview-onderzoek:

Doelgroep:
Organisaties > 20 werknemers (gemiddelde aantal werknemers van de geënquêteerde organisaties: 75 fulltimers/19 parttimers = gemiddeld 85 medewerkers op
fulltime basis.)

Geëxtrapoleerd naar de totale beroepsbevolking blijkt dat 47% van de totale beroepsbevolking viel binnen de onderzoekspopulatie geënquêteerden

Functiegroep geënquêteerden:
56% uit P&O discipline
22% uit directie/management
17% uit secretariaat/administratie

Internet: Van de onderzochte groep heeft 69% een internetaansluiting op kantoor (> 200 weten zelfs 89%). Men verwacht dat dit komend jaar zal gaan stijgen
naar 84% (april 2000).
Van de totale onderzochte populatie heeft 41% een eigen website.

PZ-werving: 24% maakt al gebruik van internet voor de werving van personeel (eigen site of via derden).
Van de op het web aangesloten bedrijven werft al 32% personeel via het web.

matchbank
IJsselburcht 3, Arnhem , Postbus 255, 6880 AG Velp Telefoon (026) 365 33 43 - fax: (026) 365 33 53
Internet: www.matchbank.nl - E-mail: (info@matchbank.com) SBS6 Telelext Pagina 448

5 mei 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie