Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overgangsvoorzitter nieuwe Noordelijke waterschappen

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 6 mei 1999 Persbericht nr. 100

Oud-gedeputeerde Van Dijk wordt overgangsvoorzitter van nieuwe waterschappen.

Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel hebben de heer J. van Dijk benoemd tot overgangsvoorzitter van de nieuwe waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wieden en Velt en Vecht. Hij zal deze functie met ingang van 1 juni a.s. bekleden tot het moment dat voor deze vier waterschappen elk een definitieve voorzitter is benoemd. De heer Van Dijk was tot voor kort gedeputeerde van de provincie Groningen.

Met ingang van 1 januari 2000 worden in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel een viertal nieuwe waterschappen opgericht. In het noordelijk gedeelte ontstaan de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, in het zuiden Reest en Wieden en Velt en Vecht. Deze nieuwe waterschappen zijn het product van een reorganisatie van het waterschapsbestel in de drie provincies. Op 16 december 1998 hebben de drie provinciale staten tot deze schaalvergroting besloten. Tevens zijn alle watertaken (waterbeheersing, waterkwaliteitsbeheer, waterkering en een gedeelte vaarwegenzorg) in één hand gebracht. Zo kunnen waterschappen uitvoering geven aan integraal waterbeheer.

Op 1 juni a.s. krijgen elk van deze vier waterschappen een Voorlopig Algemeen Bestuur. Deze overgangsbesturen zijn samengesteld uit bestuursleden die door de huidige waterbeheerders uit hun midden zijn aangewezen. Bij de colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Drenthe en Overijssel ligt de taak een overgangsvoorzitter voor de nieuwe waterschappen te benoemen. Zij hebben de heer J. van Dijk te Oldekerk benoemd in deze functie van voorlopig voorzitter. Hij zal deze functie voor alle vier overgangsbesturen vervullen.

Een overgangsbestuur heeft tot 1 januari 2000 enkel tot taak de benoeming van een definitieve voorzitter van het waterschap voor te bereiden. Het overgangsbestuur doet een voordracht die, door tussenkomst van Gedeputeerde Staten, aan de Kroon zal worden gezonden, waarna een koninklijk besluit tot benoeming volgt. De benoeming van de definitieve voorzitter zal op 1 januari 2000 ingaan. Zodra die benoeming heeft plaatsgevonden, treedt de overgangsvoorzitter af. Met ingang van 1 januari 2000 heeft het overgangsbestuur alle taken en bevoegdheden van een waterschapsbestuur.

De heer Van Dijk was tot voor kort gedeputeerde waterstaatszaken van de provincie Groningen. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij de reorganisatie van het waterschapsbestel. Nadat hij bij de provinciale statenverkiezingen van 3 maart j.l. terugtrad als gedeputeerde, is hij onder meer benoemd in de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. Deze commissie zal in 2000 advies uitbrengen over de wenselijke waterhuishoudkundige inrichting van Nederland voor de 21e eeuw.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie