Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Den Haag, 6 mei 1999

Volgens CDA-voorzitter Van Rij is het CDA klaar om te regeren. Indien op het CDA een beroep wordt gedaan om ook landelijk te regeren, dan zijn wij daar klaar voor. Voor iedere post hebben wij tenminste twee zoniet drie alternatieven. Wij kunnen putten uit alle geledingen van de samenleving, uit alle disciplines, uit alle regios, uit alle generaties. Dit zegt CDA-partijvoorzitter Van Rij hedenavond tijdens een spreekbeurt in Dordrecht. (Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht, aanvang 20.00 uur)

Van Rij heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de formatie van het tweede kabinet- Kok. Hij trekt daaruit een aantal conclusies:

een kandidaat-bewindspersoon moet over aantoonbare deskundigheid beschikken op het departementale beleidsterrein. Dus een macro-econoom of een ondernemer op Economische Zaken en geen juf op Verkeer en Waterstaat;

een kandidaat-bewindspersoon moet over aantoonbare managementkwaliteiten beschikken;

een kandidaat-bewindspersoon moet zich realiseren dat in beginsel acht jaar dezelfde post bekleed wordt. Dus niet na vier jaar wisselen. () Langer dan acht jaar is menselijkerwijs bijna niet vol te houden (fysiek) en leidt tot vervreemdingsverschijnselen;

een kandidaat-bewindspersoon zou de bereidheid moeten uitspreken om een cursus politiek management te volgen. Daartoe zouden Nederlandse politieke partijen een initiatief kunnen ontwikkelen om met een Nederlandse universiteit of met Insead of Harvard een apart curriculum te ontwikkelen;

Van Rij vindt het onbegrijpelijk hoe knullig in Nederland bewindslieden worden geworven. En dan te bedenken dat het om de Raad van Bestuur van de N.V. Nederland gaat.

Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070-34 24 814/817, 06-53 22 59 50 (GSM)

Tekst toespraak CDA-voorzitter Van Rij in Wantijpaviljoen (Wantijpark 1) te Dordrecht. (aanvang 20.00 uur)

Alleen gesproken woord geldt!

Dames en heren,

Op 4 maart werd het CDA bij de provinciale statenverkiezingen de grootste partij van Nederland. Dat was tegen de verwachting van vele opiniepeilers in. Wat waren de succesfactoren?

1. In de eerste plaats werd er in iedere provincie bewust gekozen in de verkiezingsprogrammas. Dilemmas werden niet uit de weg gegaan, maar juist benoemd. Je kan voor een (beheerste) economische groei zijn, maar tegelijkertijd het landelijk gebied beschermen. Geen volgepropte corridors met glanzende en spiegelende bedrijfsgebouwen, maar bewust bedrijvenlocaties aanwijzen. Niet ongebreideld toegeven aan de behoefte van de eigen bevolking in dorpen om te bouwen ten koste van het landschap. Kortom, ogenschijnlijk voor de korte termijn impopulaire maatregelen verdedigen, omdat er een lange termijnvisie achter zit. Het CDA als realistische groene partij.

2. In de tweede plaats het benadrukken van de eigen regionale identiteit. In een globaliserende en dynamische wereld heeft de mens nadrukkelijk behoefte aan een eigen plek. Waar liggen mijn roots, waar bevindt zich het centrum van mijn gezins- en familieleven. Regionale identiteit en wegvallen van grenzen kunnen heel nadrukkelijk samengaan. Het CDA is er in de verschillende provincies, met name buiten de Randstad, in geslaagd om dat gevoel van het eigene (behoud van waarden) te combineren met de dynamiek van internatiole handel.

3. In de derde plaats het communiceren met de kiezer waarom er CDA gestemd moest worden. Daar horen herkenbare kandidaten bij. Niet alleen de lijsttrekker is belangrijk, maar alle kandidaten op de lijst. Binnen de provincies is er vaak met eigen regionale kandidaten gewerkt. Politiek is georganiseerd vertrouwen. Politici vragen een vertrouwensmandaat. Daarvoor heb je kandidaten nodig die het vertrouwen van de kiezers hebben of kunnen winnen. Sleutelbegrippen: integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

4. In de vierde plaats de themakeuzes. Juist omdat het CDA in alle provincies vertegenwoordigers in de colleges van Gedeputeerde Staten heeft, kon met grote deskundigheid over de themas van zorg, bereikbaarheid, economische groei, duurzaamheid en ruimtelijke ordening gesproken worden. Geen abstracte verhalen over de problemen in de zorgsector, maar concreet laten zien dat de provincie onder leiding van CDA-gedeputeerden niet de mensen naar de bedden heeft gebracht, maar de bedden naar de mensen. Laten zien dat CDA-bestuurders/politici zich jaren ingezet hebben voor de samenleving. Deskundig en betrokken.

5. Een goede en regelmatige afstemming tussen de provinciale lijsttrekkers en het landelijk CDA (Tweede Kamerfractie en Eerste Kamerfractie en partij). Werken aan eenheid met respectering van verscheidenheid. De kiezer heeft met één CDA te maken. Geen gekissebis, maar eendrachtig werken aan dezelfde zaak...

De onderhandelingen na de Provinciale Statenverkiezingen hebben laten zien dat de verkiezingsoverwinning vertaald is in deelname aan alle Colleges van Gedeputeerde Staten. In vijf van de twaalf provincies is het CDA de grootste partij (Friesland, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg). Van het totaal aantal gedeputeerden in Nederland (74 1/4) zijn er 26 3/4 van CDA-huize. Van de Commissaris der Koningin zijn er vier van CDA-huize. Tel daar 224 burgemeesters en 483 wethouders bij op. Het CDA regeert mede Nederland op provinciaal en lokaal niveau.

Voor de Europese verkiezingen zal het CDA zich richten op een drietal themas: een sociaal, solide, veilig en democratisch en fraudevrij Europa. Ook hier zullen de verschillende euro-kandidaten de gelegenheid moeten krijgen om hun deskundigheid te tonen. Iedere kandidaat heeft een eigen regio. Dus Ria Oomen in Limburg, Wim van Velzen in Brabant, Albert-Jan Maat in Drenthe etc. Herkenbare kandidaten zullen moeten laten zien dat Europa zeer belangrijk is voor de eigen regio waar zij wonen en waar zij bindingen mee hebben. De euro-kandidaten zullen als team moeten opereren. Het CDA zal een goed resultaat bij de Europese verkiezingen neerzetten, indien met voortvarendheid, gedrevenheid en deskundigheid met de kiezers zal worden gecommuniceerd. De Nederlandse christen-democraten hebben een goede naam in Brussel en Straatsburg, maar dat is niet voldoende, zij krijgen immers van de kiezers een vertrouwensmandaat. Daar gaat het om.

CDA klaar om te regeren
Dat brengt mij op een ander thema. Human resource management development in het CDA. Als grootste politieke beweging van Nederland heeft het CDA veel in huis. Inhoud en mensen. Dat is mij de afgelopen maanden in al mijn contacten in het land wel duidelijk geworden. Het kabinet- Kok II vertoont tekenen van verval. Of zoals oud-premier Van Agt onlangs opmerkte: De begrafenisstoet stelt zich op. Inmiddels zijn wij een paar weken verder en een ieder kan ruiken, zien, voelen en horen, ook buiten de Haagse arena dat paars II in zijn voegen kraakt.

Indien op het CDA een beroep gedaan wordt om ook landelijk te regeren, dan zijn wij daar klaar voor. Thans wordt gewerkt aan de samenstelling van een schaduwkabinet. Voor iedere post hebben wij tenminste twee, zo niet drie alternatieven. Wij kunnen putten uit alle geledingen van de samenleving, uit alle disciplines, uit alle regios, uit alle generaties. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van het formatieproces vorig jaar. Daar zijn de volgende conclusies uit te trekken, zeker na bijna een jaar aanmodderen met Kok-II:

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet over aantoonbare deskundigheid beschikken op het departementale beleidsterrein. Dus geen juf op Verkeer en Waterstaat en een macro-econoom of een ondernemer op Economische Zaken. Niets is dodelijker dan dat een bewindsman of bewindsvrouw niet serieus genomen wordt door de eigen ambtenaren. Dat kun je die ambtenaren niet kwalijk nemen. Deskundigheid en gezag zijn bepalend.

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet over aantoonbare managementkwaliteiten beschikken, hetzij in het bedrijfsleven, hetzij in de non-profitsector, hetzij bij de overheid. Niet iedere volksvertegenwoordiger is geschikt voor de post van minister of staatssecretaris.

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet zich realiseren dat in beginsel maximaal acht jaar dezelfde post bekleed wordt. Dus niet na vier jaar wisselen. De ellende van zon wissel zien wij nu bij het Ministerie van Landbouw. De huidige minister van Landbouw mag de brokstukken oprapen (Varkenswet), terwijl zijn voorganger de andere kant uitkijkt in het buitenland. Hoezo, collegiaal bestuur? Langer dan acht jaar is menselijkerwijs bijna niet vol te houden (fysiek) en leidt tot vervreemdingsverschijnselen (zit ik er voor mij zelf, of voor het volk?). De democratie moet de eigen bewindslieden tegen zichzelf in bescherming nemen.

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw zou de bereidheid moeten uitspreken om een cursus politiek management te volgen. Daartoe zouden de politieke partijen een initiatief kunnen ontwikkelen om met een Nederlandse universiteit of met Insead of Harvard een apart curriculum te ontwikkelen. Waarom gaat een lid van de RvB van een Nederlandse multinational wel s-zomers naar Harvard om verder geschoold te worden in business administration en moet een minister met drie loodgieterstassen na zijn spreekbeurt te Raalte s-nachts overwerken om zijn commentaar te geven op het zesde concept-wetsontwerp?

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet geïnteresseerd zijn in een post, omdat het land gediend moet worden. Dienstbetoon en dienstbaarheid, alsmede opofferingsgezindheid. Carrièrejagers zijn niet welkom. Het CDA heeft wat dat betreft de afgelopen jaren, - dat tijdperk is definitief afgesloten - , het kaf van het koren kunnen scheiden.

Dames en heren, het is onbegrijpelijk hoe knullig in Nederland bewindslieden worden geworven. En dan te bedenken dat het om de Raad van Bestuur van de N.V. Nederland gaat. Ik prijs mij gelukkig de voorzitter van een partij te zijn die voldoende kwaliteit in huis heeft om op ieder moment regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Kortom, wij zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen om niet alleen de gemeenten, de provincies, maar ook het land mee te helpen besturen.

Ik dank u voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...