Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Partijvoorzitter Van Rij: CDA klaar om te regeren

Den Haag, 6 mei 1999

Volgens CDA-voorzitter Van Rij is het CDA klaar om te regeren. Indien op het CDA een beroep wordt gedaan om ook landelijk te regeren, dan zijn wij daar klaar voor. Voor iedere post hebben wij tenminste twee zoniet drie alternatieven. Wij kunnen putten uit alle geledingen van de samenleving, uit alle disciplines, uit alle regios, uit alle generaties. Dit zegt CDA-partijvoorzitter Van Rij hedenavond tijdens een spreekbeurt in Dordrecht. (Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht, aanvang 20.00 uur)

Van Rij heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de formatie van het tweede kabinet- Kok. Hij trekt daaruit een aantal conclusies:

een kandidaat-bewindspersoon moet over aantoonbare deskundigheid beschikken op het departementale beleidsterrein. Dus een macro-econoom of een ondernemer op Economische Zaken en geen juf op Verkeer en Waterstaat;

een kandidaat-bewindspersoon moet over aantoonbare managementkwaliteiten beschikken;

een kandidaat-bewindspersoon moet zich realiseren dat in beginsel acht jaar dezelfde post bekleed wordt. Dus niet na vier jaar wisselen. () Langer dan acht jaar is menselijkerwijs bijna niet vol te houden (fysiek) en leidt tot vervreemdingsverschijnselen;

een kandidaat-bewindspersoon zou de bereidheid moeten uitspreken om een cursus politiek management te volgen. Daartoe zouden Nederlandse politieke partijen een initiatief kunnen ontwikkelen om met een Nederlandse universiteit of met Insead of Harvard een apart curriculum te ontwikkelen;

Van Rij vindt het onbegrijpelijk hoe knullig in Nederland bewindslieden worden geworven. En dan te bedenken dat het om de Raad van Bestuur van de N.V. Nederland gaat.

Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070-34 24 814/817, 06-53 22 59 50 (GSM)

Tekst toespraak CDA-voorzitter Van Rij in Wantijpaviljoen (Wantijpark 1) te Dordrecht. (aanvang 20.00 uur)

Alleen gesproken woord geldt!

Dames en heren,

Op 4 maart werd het CDA bij de provinciale statenverkiezingen de grootste partij van Nederland. Dat was tegen de verwachting van vele opiniepeilers in. Wat waren de succesfactoren?

1. In de eerste plaats werd er in iedere provincie bewust gekozen in de verkiezingsprogrammas. Dilemmas werden niet uit de weg gegaan, maar juist benoemd. Je kan voor een (beheerste) economische groei zijn, maar tegelijkertijd het landelijk gebied beschermen. Geen volgepropte corridors met glanzende en spiegelende bedrijfsgebouwen, maar bewust bedrijvenlocaties aanwijzen. Niet ongebreideld toegeven aan de behoefte van de eigen bevolking in dorpen om te bouwen ten koste van het landschap. Kortom, ogenschijnlijk voor de korte termijn impopulaire maatregelen verdedigen, omdat er een lange termijnvisie achter zit. Het CDA als realistische groene partij.

2. In de tweede plaats het benadrukken van de eigen regionale identiteit. In een globaliserende en dynamische wereld heeft de mens nadrukkelijk behoefte aan een eigen plek. Waar liggen mijn roots, waar bevindt zich het centrum van mijn gezins- en familieleven. Regionale identiteit en wegvallen van grenzen kunnen heel nadrukkelijk samengaan. Het CDA is er in de verschillende provincies, met name buiten de Randstad, in geslaagd om dat gevoel van het eigene (behoud van waarden) te combineren met de dynamiek van internatiole handel.

3. In de derde plaats het communiceren met de kiezer waarom er CDA gestemd moest worden. Daar horen herkenbare kandidaten bij. Niet alleen de lijsttrekker is belangrijk, maar alle kandidaten op de lijst. Binnen de provincies is er vaak met eigen regionale kandidaten gewerkt. Politiek is georganiseerd vertrouwen. Politici vragen een vertrouwensmandaat. Daarvoor heb je kandidaten nodig die het vertrouwen van de kiezers hebben of kunnen winnen. Sleutelbegrippen: integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

4. In de vierde plaats de themakeuzes. Juist omdat het CDA in alle provincies vertegenwoordigers in de colleges van Gedeputeerde Staten heeft, kon met grote deskundigheid over de themas van zorg, bereikbaarheid, economische groei, duurzaamheid en ruimtelijke ordening gesproken worden. Geen abstracte verhalen over de problemen in de zorgsector, maar concreet laten zien dat de provincie onder leiding van CDA-gedeputeerden niet de mensen naar de bedden heeft gebracht, maar de bedden naar de mensen. Laten zien dat CDA-bestuurders/politici zich jaren ingezet hebben voor de samenleving. Deskundig en betrokken.

5. Een goede en regelmatige afstemming tussen de provinciale lijsttrekkers en het landelijk CDA (Tweede Kamerfractie en Eerste Kamerfractie en partij). Werken aan eenheid met respectering van verscheidenheid. De kiezer heeft met één CDA te maken. Geen gekissebis, maar eendrachtig werken aan dezelfde zaak...

De onderhandelingen na de Provinciale Statenverkiezingen hebben laten zien dat de verkiezingsoverwinning vertaald is in deelname aan alle Colleges van Gedeputeerde Staten. In vijf van de twaalf provincies is het CDA de grootste partij (Friesland, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg). Van het totaal aantal gedeputeerden in Nederland (74 1/4) zijn er 26 3/4 van CDA-huize. Van de Commissaris der Koningin zijn er vier van CDA-huize. Tel daar 224 burgemeesters en 483 wethouders bij op. Het CDA regeert mede Nederland op provinciaal en lokaal niveau.

Voor de Europese verkiezingen zal het CDA zich richten op een drietal themas: een sociaal, solide, veilig en democratisch en fraudevrij Europa. Ook hier zullen de verschillende euro-kandidaten de gelegenheid moeten krijgen om hun deskundigheid te tonen. Iedere kandidaat heeft een eigen regio. Dus Ria Oomen in Limburg, Wim van Velzen in Brabant, Albert-Jan Maat in Drenthe etc. Herkenbare kandidaten zullen moeten laten zien dat Europa zeer belangrijk is voor de eigen regio waar zij wonen en waar zij bindingen mee hebben. De euro-kandidaten zullen als team moeten opereren. Het CDA zal een goed resultaat bij de Europese verkiezingen neerzetten, indien met voortvarendheid, gedrevenheid en deskundigheid met de kiezers zal worden gecommuniceerd. De Nederlandse christen-democraten hebben een goede naam in Brussel en Straatsburg, maar dat is niet voldoende, zij krijgen immers van de kiezers een vertrouwensmandaat. Daar gaat het om.

CDA klaar om te regeren
Dat brengt mij op een ander thema. Human resource management development in het CDA. Als grootste politieke beweging van Nederland heeft het CDA veel in huis. Inhoud en mensen. Dat is mij de afgelopen maanden in al mijn contacten in het land wel duidelijk geworden. Het kabinet- Kok II vertoont tekenen van verval. Of zoals oud-premier Van Agt onlangs opmerkte: De begrafenisstoet stelt zich op. Inmiddels zijn wij een paar weken verder en een ieder kan ruiken, zien, voelen en horen, ook buiten de Haagse arena dat paars II in zijn voegen kraakt.

Indien op het CDA een beroep gedaan wordt om ook landelijk te regeren, dan zijn wij daar klaar voor. Thans wordt gewerkt aan de samenstelling van een schaduwkabinet. Voor iedere post hebben wij tenminste twee, zo niet drie alternatieven. Wij kunnen putten uit alle geledingen van de samenleving, uit alle disciplines, uit alle regios, uit alle generaties. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van het formatieproces vorig jaar. Daar zijn de volgende conclusies uit te trekken, zeker na bijna een jaar aanmodderen met Kok-II:

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet over aantoonbare deskundigheid beschikken op het departementale beleidsterrein. Dus geen juf op Verkeer en Waterstaat en een macro-econoom of een ondernemer op Economische Zaken. Niets is dodelijker dan dat een bewindsman of bewindsvrouw niet serieus genomen wordt door de eigen ambtenaren. Dat kun je die ambtenaren niet kwalijk nemen. Deskundigheid en gezag zijn bepalend.

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet over aantoonbare managementkwaliteiten beschikken, hetzij in het bedrijfsleven, hetzij in de non-profitsector, hetzij bij de overheid. Niet iedere volksvertegenwoordiger is geschikt voor de post van minister of staatssecretaris.

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet zich realiseren dat in beginsel maximaal acht jaar dezelfde post bekleed wordt. Dus niet na vier jaar wisselen. De ellende van zon wissel zien wij nu bij het Ministerie van Landbouw. De huidige minister van Landbouw mag de brokstukken oprapen (Varkenswet), terwijl zijn voorganger de andere kant uitkijkt in het buitenland. Hoezo, collegiaal bestuur? Langer dan acht jaar is menselijkerwijs bijna niet vol te houden (fysiek) en leidt tot vervreemdingsverschijnselen (zit ik er voor mij zelf, of voor het volk?). De democratie moet de eigen bewindslieden tegen zichzelf in bescherming nemen.

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw zou de bereidheid moeten uitspreken om een cursus politiek management te volgen. Daartoe zouden de politieke partijen een initiatief kunnen ontwikkelen om met een Nederlandse universiteit of met Insead of Harvard een apart curriculum te ontwikkelen. Waarom gaat een lid van de RvB van een Nederlandse multinational wel s-zomers naar Harvard om verder geschoold te worden in business administration en moet een minister met drie loodgieterstassen na zijn spreekbeurt te Raalte s-nachts overwerken om zijn commentaar te geven op het zesde concept-wetsontwerp?

een kandidaat-bewindsman of kandidaat-bewindsvrouw moet geïnteresseerd zijn in een post, omdat het land gediend moet worden. Dienstbetoon en dienstbaarheid, alsmede opofferingsgezindheid. Carrièrejagers zijn niet welkom. Het CDA heeft wat dat betreft de afgelopen jaren, - dat tijdperk is definitief afgesloten - , het kaf van het koren kunnen scheiden.

Dames en heren, het is onbegrijpelijk hoe knullig in Nederland bewindslieden worden geworven. En dan te bedenken dat het om de Raad van Bestuur van de N.V. Nederland gaat. Ik prijs mij gelukkig de voorzitter van een partij te zijn die voldoende kwaliteit in huis heeft om op ieder moment regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Kortom, wij zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen om niet alleen de gemeenten, de provincies, maar ook het land mee te helpen besturen.

Ik dank u voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie