Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bezuinigingen op RIVM: taakafstoting lijkt onvermijdelijk

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RIVM

VPR-pb 05/99
Bilthoven, 6 mei 1999

Bezuinigingen op RIVM: taakafstoting lijkt onvermijdelijk

De RIVM-directie ziet zich genoodzaakt tot afstoting van taken omdat de bezuinigingen die aan het RIVM door de diverse opdrachtgevers zijn opgelegd zodanig oplopen (tot ca. 11 miljoen) dat deze niet langer zijn op te vangen via verdere efficiencyverhoging en de gebruikelijke "kaasschaafmethode". De in het regeerakkoord 1998 aan de ministeries opgelegde bezuinigingen leiden bij een onderzoeksorganisatie als het RIVM direct tot beperking van de onderzoekscapaciteit. Tijdens de vorige kabinetsperiode hebben binnen het milieuonderzoek reeds omvangrijke bezuinigen plaatsgevonden. In het zojuist verschenen Jaarverslag 98 van het RIVM meldt de directie van het RIVM daarom dat herbezinning op de RIVM taken nodig is.

Extra investeringen noodzakelijk

De maatschappelijke ontwikkelingen geven aanleiding om op een aantal terreinen het onderzoek juist te intensiveren. Te denken valt aan infectieziekten, waar verhoogde waakzaamheid nodig is: er is behoefte aan een "Centre for Disease Control" dat een belangrijke rol kan spelen bij het beheersen van epidemiën.

Op gebied van volksgezondheidsonderzoek is de samenwerking met het CBS geïntensiveerd, hetgeen tot betere informatievoorziening leidt, maar de financiering daarvan is onzeker geworden.

Op milieuonderzoeksgebied (met name voor wat betreft ammoniak, fijn stof en geluid) moet de meetfunctie worden uitgebreid. Vanuit de politiek is de afgelopen maanden aangedrongen op uitbreiding van milieumetingen om de balans tussen modelberekeningen en metingen in evenwicht te houden.

Afbrokkeling kennis overheid

Het RIVM is bezorgd over het afbrokkelen van kennis bij de overheid. De door de overheid gekozen werkwijze van voortdurend bezuinigen en het ontbreken van een visie op de aanwezigheid van kenniscentra binnen de overheidsorganisatie, maakt het op peil houden van een centrum met hoogwaardige expertise zoals het RIVM steeds moeilijker.

Exemplaren van het jaarverslag 1998 zijn op te vragen bij het onderstaande nummer

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Voorlichting en PR
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

tel. 030-2742560/3005 fax 030-2744441
e-mail: (Annette.Lijdsman@rivm.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie