Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GroenLinks brengt nota uit: Nederland Hypotheekrenteland

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks

GroenLinks brengt nota uit: Nederland Hypotheekrenteland

Op 6 mei 1999 bracht GroenLinks de fiscale notitie Nederland Hypotheekrenteland uit. Deze notitie gaat over de fiscale behandeling van het eigen huis. Lees hier de samenvatting , het is ook mogelijk de gehele nota te lezen.

Om het eigenwoningbezit te stimuleren is het huidige belastingstelsel niet effectief en niet rechtvaardig. De huidige onbeperkte aftrek van de hypotheekrente drijft de huizenprijzen omhoog. Het relatief lage huurwaardeforfait en de hypotheek-aftrek tegen een progressief belastingtarief komen vooral de hoge inkomens ten goede. De hypotheekrente-aftrek wordt bovendien steeds vaker gebruikt voor andere doelen dan de aankoop en verbetering van het eigen huis.

Gezien het budgettaire en maatschappelijk belang van de fiscale behandeling van het eigen huis, is een zakelijk debat over dit onderwerp dringend nodig. Op dit onderwerp mag geen politiek taboe rusten. Deze notitie van GroenLinks is bedoeld om een nieuwe impuls te geven aan dit debat.

In de paarse belastingplannen van Zalm en Vermeend wordt een voorstel gedaan voor een vermogensrendementsheffing. Aan alle vermogensbestanddelen wordt een fictief rendement van 4% toegekend, waarover 30% belasting wordt betaald. Het eerste eigen huis wordt hierin niet meegenomen. Het tweede huis gaat wel onder dit nieuwe regime vallen. Waarom wordt het eigen huis, dat toch een investering in vermogen is, niet opgenomen in de vermogensrendementsheffing? GroenLinks stelt voor het eigen huis uit de loon- en inkomstenbelasting te halen en gedeeltelijk op te nemen in de nieuwe belastingheffing op vermogensinkomsten.

Het GroenLinks voorstel:

* Het eigen huis wordt uit de loon- en inkomstenbelasting gehaald door zowel de huidige hypotheekrenteaftrek als het huurwaardeforfait af te schaffen.

* De betaalde hypotheekrente is daarmee niet langer aftrekbaar van het belastbaar inkomen. In plaats daarvan ontvangen mensen met een hypotheek een hypotheekrentesubsidie van 30% van de betaalde rente, ongeacht het inkomen. Er is dan geen sprake meer van een groter financieel voordeel naarmate het inkomen hoger is. Alleen hypothecaire schulden die aantoonbaar noodzakelijk zijn voor aankoop/verbetering van het eerste eigen huis komen voor deze subsidie in aanmerking.


* In plaats van het huurwaardeforfait wordt het eigen huis betrokken in de door het kabinet voorgestelde belastingheffing op vermogen. Dit betekent dat ook aan het eigen huis een fictief rendement van
4% wordt toegekend waarover 30% belasting wordt betaald.
* Aangezien het eigen huis behalve een vermogensbestanddeel ook een noodzakelijk consumptiegoed is, stelt GroenLinks voor om hierbij een belastingvrije voet te hanteren. Voor alleenstaanden wordt tot
280.000 gulden en voor gehuwden en samenwonenden tot 400.000 gulden geen rendement toegekend aan het eigen huis.

Leuker kunnen we het niet maken, wel eerlijker. Want met dit voorstel slaat GroenLinks twee vliegen in een klap: de onbalans tussen het betalen van belasting (laag huurwaardeforfait) en het aftrekken van kosten (hypotheekrente) is verdwenen. Ook is er geen relatief groter voordeel meer naarmate het inkomen hoger is. Iedereen wordt gelijk behandeld, ongeacht de hoogte van het inkomen.

De budgettaire opbrengst van dit voorstel bedraagt 2 miljard gulden. De inkomenseffecten zijn positief voor de lagere en modale inkomensgroepen. De hogere inkomens, met een inkomen in de tweede schijf gaan er licht op achteruit. De hoogste inkomens, die nu buitenproportioneel profiteren van de gunstige fiscale behandeling van het eigen huis, ondervinden de grootste inkomensachteruitgang.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks

Ineke van Gent
Pim Raaijmakers
Bart Snels
Mathilde Streefkerk
Kees Vendrik

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie