Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Consumentenprijsindex april 1999

Datum nieuwsfeit: 07-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 07-05-99

Consumentenprijsindex april 1999

In april was de consumentenprijsindex 0,2 procent hoger dan in maart. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Autobrandstoffen en schoenen werden deze maand duurder, verse groenten werden goedkoper. Vergeleken met een jaar eerder lagen de consumentenprijzen in april 2,2 procent hoger. Dit inflatiecijfer is gelijk aan dat voor het eerste kwartaal.

Consumentenprijzen in april 0,2 procent gestegen

Tussen maart en april zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 0,2 procent gestegen. Vooral autobrandstoffen en schoeisel werden duurder. Verder waren er onder andere prijsstijgingen voor vakantieaccommodatie, pakketreizen en fruit. Verse groenten werden deze maand een stuk goedkoper, maar zijn nog steeds duurder dan een jaar geleden. De aardappelen bleven ook deze maand duur.

Inflatie op 2,2 procent

In april lagen de prijzen gemiddeld 2,2 procent hoger dan in april 1998. De inflatie komt daarmee op hetzelfde niveau uit als in het eerste kwartaal van 1999. Het Nederlandse inflatiecijfer is internationaal gezien relatief hoog, maar het verschil met andere Europese landen is in maart iets kleiner geworden doordat de inflatie in de overige EU-landen iets toenam. Dit blijkt uit de geharmoniseerde consumentenprijsindices. De geharmoniseerde indices dienen voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar geven een minder volledig beeld dan de Nederlandse nationale index.

De meest recente gegevens over de EU-landen betreffen maart. De geharmoniseerde index lag toen in de elf landen van de Eurozone gemiddeld 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. In februari was dat nog 0,8 procent. In Nederland lag de geharmoniseerde index in beide maanden 2,0 procent hoger dan een jaar eerder.

In april 1999 komt de inflatie volgens de geharmoniseerde index voor Nederland iets lager uit dan in maart 1999, namelijk op 1,9 procent.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide prijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide consumentenprijsindex lag in april dit jaar 1,7 procent hoger dan een jaar geleden. Van de totale inflatie van 2,2 procent kan dus ongeveer een half procent worden toegeschreven aan de beide genoemde categorieën van belastingen.

Technische toelichting

De consumentenprijsindices geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 5 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995=100) 1)

Artikelgroep

Wegings- factoren

1999 mrt.

1999 apr. 2)

% mutatie
apr. '99
t.o.v.
mrt. '99

% mutatie apr. '99 t.o.v. apr. '98

0

Totaal bestedingen

100000

108,5

108,7

0,2

2,2

1

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

13726

106,5

106,0


-0,5

1,7

Voedingsmiddelen

12414

107,0

106,4


-0,6

2,2

Brood en granen

2324

103,6

103,7

0,1

1,6

Vlees

2911

103,5

103,2


-0,3


-1,2

Vis

313

110,0

111,5

1,4

7,7

Melk, kaas en eieren

2120

102,2

102,2

0,0


-0,1

Oliën en vetten

361

101,4

101,5

0,1

2,0

Fruit

986

113,9

114,8

0,8

1,9

Groenten, incl. aardappelen e.d.

1446

125,5

119,9


-4,5

14,2

Suiker en andere zoetwaren

881

101,4

101,4

0,0

0,4

Voedingsmiddelen n.e.g.

1072

107,8

108,0

0,2

2,2

Alcoholvrije dranken

1312

101,7

101,7

0,0


-3,7

Koffie, thee en cacao

568

94,4

94,2


-0,2


-13,7

Mineraalwater, frisdranken e.d.

744

107,2

107,4

0,2

4,5

2

Alcoholhoudende dranken en tabak

3980

110,6

110,6

0,0

2,6

Alcoholhoudende dranken

1923

102,9

103,0

0,1

1,5

Tabak

2057

117,8

117,8

0,0

3,6

3

Kleding en schoeisel

6121

111,3

112,5

1,1

0,9

Kleding en kledingstoffen

4995

112,0

112,4

0,4

0,4

Schoeisel en schoenreparaties

1126

108,2

113,0

4,4

3,0

4

Huisvesting, water, elektriciteit, gas

26832

115,0

114,9


-0,1

3,0

Huisvesting

20422

114,1

114,1

0,0

3,4

Normaal onderhoud en reparatie woning

1623

107,6

107,6

0,0

1,3

Overige diensten i.v.m. woning, w.o. water

839

124,0

124,0

0,0

11,9

Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen

3948

120,6

120,2


-0,3

0,3

5

Stoffering, huishoudelijke apparaten

7959

103,6

103,7

0,1

2,6

Meubelen, stoffering en decoratie

3368

104,5

104,6

0,1

3,0

Huishoudtextiel

931

103,1

103,3

0,2

2,1

Verwarmingsapp., kookapp., koelkasten

904

95,1

95,1

0,0

0,1

Vaat- en glaswerk en huishoudelijke app.

470

103,8

103,7


-0,1

2,3

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin

430

101,0

101,0

0,0

0,3

Dagelijks woningonderhoud

1856

106,9

107,1

0,2

3,7

6

Gezondheid

544

105,0

105,2

0,2

1,0

7

Vervoer

10707

104,1

105,1

1,0

1,4

Aankoop voertuigen

4211

98,6

99,1

0,5

0,8

Gebruik van privé-voertuigen

4784

107,3

109,4

2,0

1,8

Vervoersdiensten

1712

108,3

107,7


-0,6

1,7

8

Communicatie

1862

107,2

107,1


-0,1


-1,8

9

Recreatie en cultuur

11329

103,1

103,5

0,4

1,1

Apparaten, toebehoren incl. reparatie

4744

93,4

93,6

0,2


-1,6

Recreatie en cultuur

3092

111,7

112,2

0,4

2,7

Kranten, boeken en schrijfwaren

2150

111,7

111,9

0,2

3,6

Pakketreizen

1343

104,2

105,1

0,9

1,8

10

Onderwijs

376

109,4

109,4

0,0

2,5

11

Hotels, cafés en restaurants

5521

108,4

109,6

1,1

3,0

Restaurants, cafés en kantines

4387

109,3

109,6

0,3

3,5

Accommodatie

1134

104,7

109,4

4,5

1,1

12

Diverse goederen en diensten

6293

103,8

104,1

0,3

2,1

Lichaamsverzorging

1980

108,7

108,8

0,1

4,2

Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.

891

98,5

98,9

0,4

0,3

Verzekering

2486

101,2

101,6

0,4

1,1

Bankdiensten n.e.g.

31

102,0

102,0

0,0

2,9

Andere diensten n.e.g.

905

105,4

105,5

0,1

1,2

13

Consumptiegebonden belastingen en overheidsd.

4750

110,1

110,1

0,0

3,3

Consumptiegebonden belastingen

3785

108,8

108,9

0,1

3,1

Overheidsdiensten

965

114,9

114,9

0,0

4,1

1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.

2) Voorlopige cijfers.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

101,0

102,0

102,3

102,0

101,6

101,9

101,7

102,7

102,9

102,8

102,7

102,0

1997

102,8

103,0

103,8

103,9

104,2

103,6

104,0

104,3

105,2

105,3

105,4

105,1

104,2

1998

104,7

105,3

106,2

106,4

106,3

105,9

106,1

106,1

107,0

107,3

107,2

106,9

106,3

1999

107,0

107,5

108,5

108,7


*

Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,3

101,2

101,5

101,3

100,9

101,2

101,0

102,0

102,2

102,1

102,0

101,3

1997

101,9

102,1

102,8

102,9

103,1

102,6

103,0

103,3

104,3

104,4

104,4

104,1

103,3

1998

103,5

104,1

105,0

105,2

105,1

104,7

104,9

104,9

105,8

106,1

106,0

105,7

105,1

1999

105,3

105,8

106,7

107,0


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

100,9

101,9

102,2

101,9

101,5

101,8

101,6

102,5

102,8

102,6

102,5

101,9

1997

102,7

102,9

103,7

103,8

104,0

103,5

103,9

104,1

105,0

105,1

105,2

104,9

104,1

1998

104,6

105,2

106,0

106,3

106,2

105,7

105,9

105,9

106,8

107,0

107,0

106,7

106,1

1999

106,8

107,4

108,3

108,5


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen, afgeleid 1) 1995=100

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,2

101,2

101,5

101,2

100,8

101,1

100,9

101,8

102,1

101,9

101,9

101,2

1997

101,8

102,0

102,7

102,8

103,0

102,5

102,9

103,2

104,1

104,2

104,3

104,0

103,1

1998

103,4

104,0

104,8

105,1

105,0

104,5

104,7

104,7

105,6

105,9

105,8

105,5

104,9

1999

105,1

105,6

106,5

106,8


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,3

100,8

101,8

102,1

101,9

101,4

101,3

101,2

102,3

102,5

102,4

102,3

101,7

1997

102,2

102,5

103,4

103,5

103,7

103,1

103,1

103,5

104,6

104,7

104,7

104,3

103,6

1998

103,8

104,5

105,5

105,7

105,6

105,1

105,1

105,1

106,1

106,4

106,3

106,0

105,4

1999

105,9

106,5

107,6

107,8


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,8

100,2

101,2

101,6

101,3

100,8

100,8

100,7

101,8

102,0

101,9

101,8

101,2

1997

101,5

101,7

102,6

102,7

102,9

102,3

102,4

102,7

103,8

103,9

104,0

103,6

102,8

1998

102,9

103,5

104,5

104,8

104,7

104,2

104,2

104,2

105,2

105,5

105,4

105,0

104,5

1999

104,5

105,1

106,2

106,5


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 07 mei 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie