Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Consumentenprijsindex april 1999

Datum nieuwsfeit: 07-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 07-05-99

Consumentenprijsindex april 1999

In april was de consumentenprijsindex 0,2 procent hoger dan in maart. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Autobrandstoffen en schoenen werden deze maand duurder, verse groenten werden goedkoper. Vergeleken met een jaar eerder lagen de consumentenprijzen in april 2,2 procent hoger. Dit inflatiecijfer is gelijk aan dat voor het eerste kwartaal.

Consumentenprijzen in april 0,2 procent gestegen

Tussen maart en april zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 0,2 procent gestegen. Vooral autobrandstoffen en schoeisel werden duurder. Verder waren er onder andere prijsstijgingen voor vakantieaccommodatie, pakketreizen en fruit. Verse groenten werden deze maand een stuk goedkoper, maar zijn nog steeds duurder dan een jaar geleden. De aardappelen bleven ook deze maand duur.

Inflatie op 2,2 procent

In april lagen de prijzen gemiddeld 2,2 procent hoger dan in april 1998. De inflatie komt daarmee op hetzelfde niveau uit als in het eerste kwartaal van 1999. Het Nederlandse inflatiecijfer is internationaal gezien relatief hoog, maar het verschil met andere Europese landen is in maart iets kleiner geworden doordat de inflatie in de overige EU-landen iets toenam. Dit blijkt uit de geharmoniseerde consumentenprijsindices. De geharmoniseerde indices dienen voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar geven een minder volledig beeld dan de Nederlandse nationale index.

De meest recente gegevens over de EU-landen betreffen maart. De geharmoniseerde index lag toen in de elf landen van de Eurozone gemiddeld 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. In februari was dat nog 0,8 procent. In Nederland lag de geharmoniseerde index in beide maanden 2,0 procent hoger dan een jaar eerder.

In april 1999 komt de inflatie volgens de geharmoniseerde index voor Nederland iets lager uit dan in maart 1999, namelijk op 1,9 procent.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide prijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide consumentenprijsindex lag in april dit jaar 1,7 procent hoger dan een jaar geleden. Van de totale inflatie van 2,2 procent kan dus ongeveer een half procent worden toegeschreven aan de beide genoemde categorieën van belastingen.

Technische toelichting

De consumentenprijsindices geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 5 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995=100) 1)

Artikelgroep

Wegings- factoren

1999 mrt.

1999 apr. 2)

% mutatie
apr. '99
t.o.v.
mrt. '99

% mutatie apr. '99 t.o.v. apr. '98

0

Totaal bestedingen

100000

108,5

108,7

0,2

2,2

1

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

13726

106,5

106,0


-0,5

1,7

Voedingsmiddelen

12414

107,0

106,4


-0,6

2,2

Brood en granen

2324

103,6

103,7

0,1

1,6

Vlees

2911

103,5

103,2


-0,3


-1,2

Vis

313

110,0

111,5

1,4

7,7

Melk, kaas en eieren

2120

102,2

102,2

0,0


-0,1

Oliën en vetten

361

101,4

101,5

0,1

2,0

Fruit

986

113,9

114,8

0,8

1,9

Groenten, incl. aardappelen e.d.

1446

125,5

119,9


-4,5

14,2

Suiker en andere zoetwaren

881

101,4

101,4

0,0

0,4

Voedingsmiddelen n.e.g.

1072

107,8

108,0

0,2

2,2

Alcoholvrije dranken

1312

101,7

101,7

0,0


-3,7

Koffie, thee en cacao

568

94,4

94,2


-0,2


-13,7

Mineraalwater, frisdranken e.d.

744

107,2

107,4

0,2

4,5

2

Alcoholhoudende dranken en tabak

3980

110,6

110,6

0,0

2,6

Alcoholhoudende dranken

1923

102,9

103,0

0,1

1,5

Tabak

2057

117,8

117,8

0,0

3,6

3

Kleding en schoeisel

6121

111,3

112,5

1,1

0,9

Kleding en kledingstoffen

4995

112,0

112,4

0,4

0,4

Schoeisel en schoenreparaties

1126

108,2

113,0

4,4

3,0

4

Huisvesting, water, elektriciteit, gas

26832

115,0

114,9


-0,1

3,0

Huisvesting

20422

114,1

114,1

0,0

3,4

Normaal onderhoud en reparatie woning

1623

107,6

107,6

0,0

1,3

Overige diensten i.v.m. woning, w.o. water

839

124,0

124,0

0,0

11,9

Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen

3948

120,6

120,2


-0,3

0,3

5

Stoffering, huishoudelijke apparaten

7959

103,6

103,7

0,1

2,6

Meubelen, stoffering en decoratie

3368

104,5

104,6

0,1

3,0

Huishoudtextiel

931

103,1

103,3

0,2

2,1

Verwarmingsapp., kookapp., koelkasten

904

95,1

95,1

0,0

0,1

Vaat- en glaswerk en huishoudelijke app.

470

103,8

103,7


-0,1

2,3

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin

430

101,0

101,0

0,0

0,3

Dagelijks woningonderhoud

1856

106,9

107,1

0,2

3,7

6

Gezondheid

544

105,0

105,2

0,2

1,0

7

Vervoer

10707

104,1

105,1

1,0

1,4

Aankoop voertuigen

4211

98,6

99,1

0,5

0,8

Gebruik van privé-voertuigen

4784

107,3

109,4

2,0

1,8

Vervoersdiensten

1712

108,3

107,7


-0,6

1,7

8

Communicatie

1862

107,2

107,1


-0,1


-1,8

9

Recreatie en cultuur

11329

103,1

103,5

0,4

1,1

Apparaten, toebehoren incl. reparatie

4744

93,4

93,6

0,2


-1,6

Recreatie en cultuur

3092

111,7

112,2

0,4

2,7

Kranten, boeken en schrijfwaren

2150

111,7

111,9

0,2

3,6

Pakketreizen

1343

104,2

105,1

0,9

1,8

10

Onderwijs

376

109,4

109,4

0,0

2,5

11

Hotels, cafés en restaurants

5521

108,4

109,6

1,1

3,0

Restaurants, cafés en kantines

4387

109,3

109,6

0,3

3,5

Accommodatie

1134

104,7

109,4

4,5

1,1

12

Diverse goederen en diensten

6293

103,8

104,1

0,3

2,1

Lichaamsverzorging

1980

108,7

108,8

0,1

4,2

Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.

891

98,5

98,9

0,4

0,3

Verzekering

2486

101,2

101,6

0,4

1,1

Bankdiensten n.e.g.

31

102,0

102,0

0,0

2,9

Andere diensten n.e.g.

905

105,4

105,5

0,1

1,2

13

Consumptiegebonden belastingen en overheidsd.

4750

110,1

110,1

0,0

3,3

Consumptiegebonden belastingen

3785

108,8

108,9

0,1

3,1

Overheidsdiensten

965

114,9

114,9

0,0

4,1

1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.

2) Voorlopige cijfers.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

101,0

102,0

102,3

102,0

101,6

101,9

101,7

102,7

102,9

102,8

102,7

102,0

1997

102,8

103,0

103,8

103,9

104,2

103,6

104,0

104,3

105,2

105,3

105,4

105,1

104,2

1998

104,7

105,3

106,2

106,4

106,3

105,9

106,1

106,1

107,0

107,3

107,2

106,9

106,3

1999

107,0

107,5

108,5

108,7


*

Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,3

101,2

101,5

101,3

100,9

101,2

101,0

102,0

102,2

102,1

102,0

101,3

1997

101,9

102,1

102,8

102,9

103,1

102,6

103,0

103,3

104,3

104,4

104,4

104,1

103,3

1998

103,5

104,1

105,0

105,2

105,1

104,7

104,9

104,9

105,8

106,1

106,0

105,7

105,1

1999

105,3

105,8

106,7

107,0


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

100,9

101,9

102,2

101,9

101,5

101,8

101,6

102,5

102,8

102,6

102,5

101,9

1997

102,7

102,9

103,7

103,8

104,0

103,5

103,9

104,1

105,0

105,1

105,2

104,9

104,1

1998

104,6

105,2

106,0

106,3

106,2

105,7

105,9

105,9

106,8

107,0

107,0

106,7

106,1

1999

106,8

107,4

108,3

108,5


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen, afgeleid 1) 1995=100

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,2

101,2

101,5

101,2

100,8

101,1

100,9

101,8

102,1

101,9

101,9

101,2

1997

101,8

102,0

102,7

102,8

103,0

102,5

102,9

103,2

104,1

104,2

104,3

104,0

103,1

1998

103,4

104,0

104,8

105,1

105,0

104,5

104,7

104,7

105,6

105,9

105,8

105,5

104,9

1999

105,1

105,6

106,5

106,8


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,3

100,8

101,8

102,1

101,9

101,4

101,3

101,2

102,3

102,5

102,4

102,3

101,7

1997

102,2

102,5

103,4

103,5

103,7

103,1

103,1

103,5

104,6

104,7

104,7

104,3

103,6

1998

103,8

104,5

105,5

105,7

105,6

105,1

105,1

105,1

106,1

106,4

106,3

106,0

105,4

1999

105,9

106,5

107,6

107,8


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,8

100,2

101,2

101,6

101,3

100,8

100,8

100,7

101,8

102,0

101,9

101,8

101,2

1997

101,5

101,7

102,6

102,7

102,9

102,3

102,4

102,7

103,8

103,9

104,0

103,6

102,8

1998

102,9

103,5

104,5

104,8

104,7

104,2

104,2

104,2

105,2

105,5

105,4

105,0

104,5

1999

104,5

105,1

106,2

106,5


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 07 mei 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...