Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkeling gebied landbouwbelang Weert stap dichterbij

Datum nieuwsfeit: 07-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


6 mei 1999
Stedenbouwkundig ontwerp gereed
ONTWIKKELING GEBIED LANDBOUWBELANG STAP DICHTERBIJ

Het realiseren van een nieuw woningbouwplan in het gebied van het voormalige Landbouwbelang in Weert is een stap dichterbij gekomen. Het stadium is nu bereikt waarin een stedenbouwkundig ontwerp ter tafel ligt. Dat is een plan waarin ruwweg te zien is hoe het gebied wordt ingevuld'. Met andere woorden: waar komen woningen, waar kan worden geparkeerd, hoeveel woningen komen er, waar is openbaar groen gepland etc.? Het plan biedt straks plaats aan 506 woningen.

De gemeenteraadscommissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de commissie Gemeentewerken krijgen het ontwerp binnenkort toegelicht tijdens een extra , gecombineerde openbare vergadering op maandag 17 mei a.s. (stadhuis, aanvang 19.30 uur). Woensdag 26 mei a.s. vindt er vervolgens een openbare informatiebijeenkomst plaats waarin het ontwerp van het gebied wordt gepresenteerd aan omwonenden en overige geïnteresseerden (stadhuis,
19.30 uur). Het ontwerp voor het gebied is van de hand van bureau Ir. Kees Christiaanse architects & planners b.v. in Rotterdam. Het nieuwe bouwplan omvat globaal het gebied tussen de Industriekade, de Energiestraat, de Penitentenstraat, de St. Rumoldusstraat, de Kerkhoflaan en opnieuw de Penitentenstraat. Ook een gedeelte van het gebied Centrum-Noord, aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart, maakt deel uit van het plan.

Kleinschalige stedelijkheid
In de plannen is gekozen voor een sfeer van kleinschalige stedelijkheid, die langs beide zijden van de Zuid-Willemsvaart grotere afmetingen kan aannemen. In het gebied dat grenst aan de woningbouw van Fatima komen eengezinswoningen met tuinen. Verder worden daar stadswoningen gebouwd in een groene omgeving. In de gebieden ten noorden en ten zuiden van het kanaal, verrijst naast een aantal vrijstaande woontorens bebouwing die bestaat uit een lager en een hoger gelegen aantal bouwlagen. Die bebouwing biedt plaats aan allerlei typen woningen, zoals appartementen, rug-aan-rug-woningen, woningen met een dakterras of combinaties daarvan. De binnenhoven en doorsteken vallen ook binnen de begrenzing van de bebouwing. De bebouwing is zo ontworpen, dat een gedeelte van het voormalige gebouw Landbouwbelang in het plan kan worden ingepast. Het plan wordt nagenoeg autovrij. Onder de bouwvlakken komen parkeergarages voor de bewoners. Ook voor parkeergelegenheid voor bezoekers wordt gezorgd. Daar waar aan de Industriekade nieuwbouw komt, wordt het gebied als wandelpromenade ingericht.

Aantrekkelijk wonen
De plannen om in het gebied van het voormalige Landbouwbelang en omgeving woningen te bouwen dateren van 1994. Toen vertrok het aan de Industriekade gevestigde bedrijf Landbouwbelang uit Weert. Onderzoek wees uit, dat het realiseren van woningbouw op deze plek aantrekkelijke kanten heeft. Het plan ligt in de nabijheid van het stadscentrum met allerlei voorzieningen. Ook bleek men graag aan het water te willen wonen. Bij de afweging in het gebied woningen te bouwen heeft dat meegespeeld.

Nieuwe aansluiting op Ringbaan-West
In het plangebied is momenteel een aantal bedrijven gevestigd. Omdat bedrijfsactiviteiten niet altijd te combineren zijn met woningbouw, zullen bedrijven moeten worden verplaatst. Om de aan het kanaal gelegen bedrijven bereikbaar te houden voor het bedrijfsverkeer, komt er een nieuwe aansluiting van de Ringbaan-West op de Industriekade.

Hoe verder?
Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het verder ontwikkelen van het plan zoals het er nu ligt, kan worden gestart met het maken van een bestemmingsplan voor het totale gebied. Er wordt naar gestreefd het voorontwerp-bestemmingsplan eind dit jaar ter visie te leggen. Daarna kan het ontwerp-bestemmingsplan in maart/april 2000 ter visie worden gelegd. Ervan uitgaande, dat de betreffende grond daadwerkelijk kan worden aangekocht, zou er begin 2001 met de bouw kunnen worden gestart.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie