Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer mogelijkheden universiteiten om leraren op te leiden

Datum nieuwsfeit: 07-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Universiteiten krijgen meer moge...

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
7 mei 1999

Wetswijziging zorgt voor kortere en flexibelere routes UNIVERSITEITEN KRIJGEN MEER MOGELIJKHEDEN OM LERAREN OP TE LEIDEN

Om de universitaire lerarenopleiding aantrekkelijker te maken, komt er een grotere variëteit in leerwegen naar het be-roep van leraar. De ministerraad heeft ingestemd met een wets-wijziging die dit mogelijk maakt en legt deze nu voor advies voor aan de Raad van State. De wetswijziging vloeit voort uit het ULO convenant (Universi-taire Leraren Opleidingen) dat op 1 mei 1998 door de VSNU, de Vereniging van Universiteiten en minister drs. L.M.L.H.A. Hermans van OCenW is geslo-ten.

Meer wegen naar het beroep van leraar
Universitaire studenten die leraar willen worden, volgen momenteel een éénjarige opleiding na hun doctoraal examen. Voor studenten kan dat een drempel zijn om voor het leraar-schap te kiezen. Een grotere variëteit in leerwe-gen neemt die drempel weg en sluit aan bij de initiatieven uit de nota .Maatwerk voor Morgen.. In het ULO convenant is de doelstelling opgenomen om het aantal afstuderende leraren van ongeveer 600 naar 1200 op te laten lopen in de periode tot 2005.

Het wetsvoorstel maakt naast de huidige eenjarige lerarenopleiding onder meer de volgende varianten moge-lijk:

. Afstudeerrichting gericht op de opleiding tot leraar Studenten in vier- en vijfjarige studies die deze afstudeerrichting kiezen, zullen straks een belangrijk deel van de voorbereiding op dit beroep al voor hun doctoraalexamen aange-boden krijgen. Na het doctoraal volgen een paar maanden waarin de studenten met een tijdelijke benoeming als leraar of als stagiair aan het werk kunnen. Na deze periode kunnen ze de eerste-graads be-voegdheid krij-gen.

. Geïntegreerde trajecten
Na drie jaar studie volgt de student een tweejarig duaal traject waarin doctoraalopleiding en lerarenopleiding geïntegreerd zijn. Dit traject wordt afgesloten met zowel het doctoraal als het ulo-getuigschrift.

. Trajecten op maat
Voor bepaalde categorieën leraren in spe, zoals reeds afgestu-deerden in een andere studierichting en promovendi, worden op maat gesneden post-doctorale trajecten ingericht.

Rol universiteiten
De wetswijziging draagt bij aan de modernisering van de universitaire lerarenopleiding door ruimte te bieden voor variëteit in de leerwegen. Universiteiten zullen de verschillende leerwegen zelf moeten invullen. Hiervoor krijgen zij vernieuwingsgelden.

Bekostiging
Afhankelijk van het aantal opgeleide leraren zal er maximaal 12,8 miljoen gulden per jaar voor dit doel beschikbaar komen. Voor het doorvoeren van vernieuwingen van onder meer de curricula is 6 miljoen bestemd. In het voortgezet onderwijs is 5,1 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen van speciale begeleiding van de nieuwe categorie universitaire leraren. De overige middelen worden toegekend in relatie tot het aantal opgeleide leraren. Hiertoe wordt vanaf 2000 een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd.

De teksten van het wetsvoorstel en van het thans gevraagde advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 07.05.1999

07 mei 99 16:57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie