Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Vries opent Oost-europa-conferentie in Warschau

Datum nieuwsfeit: 10-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: stas opent int. oost-europa conferentie

STAATSSECRETARIS DE VRIES OPENT INTERNATIONALE

OOST-EUROPA-CONFERENTIE

Staatssecretaris J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat opent op 10 mei 1999 de internationale conferentie met de titel 'Bridging the Gaps in Financing Infrastructure II' in de Poolse hoofdstad Warschau. Deze conferentie duurt van10-12 mei a.s. en wordt georganiseerd door Polen met steun van Nederland. Het is het vervolg op de conferentie 'Bridging the Gaps in financing infrastructure' die van 31 maart - 1 april 1998 in Amsterdam Het betreft een euro-atlantische conferentie inzake publiek-private samenwerking in Centraal- en Oosteuropa, gericht op het versterken van de infrastructuur als een verbindende factor tussen Oost en West. Aan de conferentie doen een 35-tal landen mee.

De internationale financieringsinstellingen (Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling-EBRD, de Europese Investeringsbank, de Wereldbank) en het private bankwezen (waaronder de Nederlandse banken ABN/AMRO, ING) en de VN (VN-economische commissie voor Europa ECE en de VN-organisatie voor Industriële Ontwikkeling UNIDO) spelen een prominente rol in de organisatie van de conferentie. In de conferentie komt ook de strategie voor de aanwending van EU-fondsen voor Midden en Oosteuropese landen, waaronder toekomstige toetreders (cofinanciering infrastructuur en financial engineering) aan de orde.

Tijdens de conferentie zijn er vier workshops: weginfrastructuur, spoorinfrastructuur, de energiesector en gemeentelijke infrastructuur (waaronder milieuvoorzieningen). Rond de conferentieruimte is een markt voor infrastructuurprojecten, een seminar over toekenning van contracten in Publiek-private partnerships, een seminar over identificatie en promotie van investeringsprojecten (inclusief Build-Operate-Transfer).

Staatssecretaris de Vries, Nederlandse delegatieleider, legt namens de Nederlandse regering de openingsstatement af, waarin wordt teruggeblikt op de resultaten van de implementatie van de aanbevelingen van de eerste conferentie en wordt ingegaan op de Nederlandse ervaringen tot nu toe met publiek-private financiering. Overheden moeten een gunstige omgeving creëren die faciliterend werkt voor private betrokkenheid en waarborgen bieden voor een level playing field en een systeem van duidelijke en geloofwaardige regels. Uit voorbeelden in de praktijk in Westerse landen blijkt dat vroegtijdige betrokkenheid van private partijen in het proces, en een politiek en maatschappelijk debat voor het creëren van draagvlak (bijv. voor heffingen) van groot belang zijn. Knelpunten in Midden-en Oosteuropese landen vormen echter met name de kosten voor institutionele opbouw en training, gebrek aan praktijkervaring met PPS en de sociale implicaties van hervormingen. Herstructureringsprogramma.s van de internationale financieringsinstellingen moeten rekening houden met deze aspecten. Het oprichten van nationale en subnationale platforms, nationale en internationale kenniscentra voor publiek-private samenwerking op het terrein van infrastructuurprojecten kunnen nuttige instrumenten voor implementatie in de praktijk zijn.

Premier Kok die een bilateraal bezoek aan Polen aflegt, zal samen met de Poolse gastheren de conferentie afsluiten. De Nederlandse delegatie is gemengd publiek-privaat (interdepartementale vertegenwoordiging en bedrijfsleven: wegenbouwers, bedrijven inz. Watervoorzieningen, consultancy). Daarbij is aandacht gegeven aan het aspect van expertise op het terrein van PPP, aan het aspect van de bilaterale betrekkingen met landen in Midden en Oost-Europa en aan het aspect van de samenwerking met de Internationale instellingen en organisaties.

Hans Scholten, 06-53379481

07 mei 99 11:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie