Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beslissing West-Vlaanderen inzake vergunningen Sterckx

Datum nieuwsfeit: 10-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Bestendige Deputatie neemt beslissingen inzake vergunningen voor nv. K. Sterckx
Brugge, 10/5/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 10 mei 1999
99/DPC/PB/081

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

BESTENDIGE DEPUTATIE NEEMT BESLISSINGEN INZAKE VERGUNNINGEN VOOR N.V. KAREL STERCKX

In 1997 verleende de Bestendige Deputatie de NV Karel Sterckx te Roeselare een globale milieuvergunning voor 20 jaar voor het uitbaten van een champignoncompostbedrijf. De vergunning voor het onderdeel mestverwerking werd beperkt tot een termijn van 5 jaar. Dit omdat grondige vernieuwingen te verwachten zijn in de composterings- en zuiveringstechniek. Ook werden bij het verlenen van de vergunning een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo moet het bedrijf binnen de 3 jaar een studie maken over de beperking van de geurhinder.

Een aantal buurtbewoners blijven deze milieuvergunning betwisten, vooral omwille van de geurhinder. Ook de afdeling Milieu-inspectie en het College van Burgemeester en Schepenen hebben de milieuvergunning in vraag gesteld.

Na het horen van de exploitant en na bijkomend overleg met afdeling Milieu-inspectie heeft de Bestendige Deputatie op 22/4/99 besloten om de exploitant te verplichten de geurstudie versneld uit te voeren. De studie dient tegen 15/9/1999 voorgelegd te worden. Na goedkeuring van deze studie moet het bedrijf dan binnen de maand de nodige vergunningen aanvragen om de eventueel noodzakelijke aanpassingswerken uit te voeren. Op die manier wordt verzekerd dat het bedrijf op een voor de buurt aanvaardbare manier kan verder geëxploiteerd worden.

In diezelfde zitting verleende de Bestendige Deputatie aan de NV Sterckx een milieuvergunning voor een complex met 9 pasteurisatie- en doorgroeitunnels. Champignoncompostering verloopt in 3 fases. In fase 1 worden stro, paarden- en kippenmest en gips gemengd en bevochtigd. Onder invloed van micro-organismen wordt het organisch materiaal afgebroken. Deze fase veroorzaakt 90 % van de geurhinder. Fase 2 is de pasteurisatie- en conditioneringsfase en gebeurt in tunnels. In fase 3 wordt de compost geënt met champignonmycelium en kan het doorgroeien beginnen.

Het thans vergund bijkomend complex houdt enkel verband met fase II en III van het composteringsproces en brengt geen noemenswaardige toename van geurhinder teweeg. Deze vergunningsaanvraag werd dan ook unaniem gunstig geadviseerd door de Provinciale Milieuvergunningscommissie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie