Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over verkiezingen in Algerije

Datum nieuwsfeit: 11-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Noord-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 11 mei 1999
Kenmerk DAM/NA-67-1999
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Vragen van het lid Koenders over verkiezingen in Algerije

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 22 april 1999 kenmerk no.
2989911840, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door het lid Koenders, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen,

Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Koenders.

Vraag 1

Hoe beoordeelt de Nederlandse regering de verkiezingen in Algerije in het licht van het feit dat slechts één kandidaat aan de verkiezingen mee deed?

Vraag 2

Welke positie neemt de Nederlandse regering bilateraal en in EU-overleg in ten aanzien van deze verkiezingen?

Antwoord

Nederland en de EU hadden hun hoop gevestigd op vrije verkiezingen waarbij het Algerijnse electoraat uit meerdere kandidaten de president zou kunnen kiezen. Daags voor de verkiezingen hebben zes van de zeven kandidaten besloten zich terug te trekken na het uiten van beschuldigingen van stembusfraude.

Dat de verkiezingen niet zijn verlopen zoals gehoopt is teleurstellend. Het Duitse voorzitterschap heeft op 21 april 1999 namens de EU een verklaring uitgegeven. Deze gaathierbij.

Vraag 3

Hoe beoordeelt de Nederlandse regering economische en politieke betrekkingen met Algerije, inclusief in het verband van IMF/WB en VN?

Vraag 4

Welke conflictpreventiestrategie hanteert de EU om te voorkomen dat het enigszins geluwde geweld in Algerije verder toeneemt als gevolg van deze verkiezingen en andere ontwikkelingen?

Antwoord

De spiraal van geweld in Algerije kan slechts worden doorbroken door een proces van verzoening, opbouw van de rechtsstaat en sociaal-economische hervormingen die de overwegend jeugdige bevolking perspectief bieden op werk en een betere toekomst.

De EU tracht hieraan bij te dragen door middel van een politieke dialoog, financiële en technische hulp en door maatschappelijke contacten op verschillende niveaus te stimuleren - waaronder ook contacten tussen nationale parlementen. Voorts wordtonderhandeld over een Euro-mediterraan Associatie-akkoord met Algerije.

IMF en WB adviseren en ondersteunen de Algerijnse overheid bij de herstructurering van de economie en de privatisering.

In de VN-Mensenrechtenfora komt de mensenrechtensituatie in Algerije regelmatig aan de orde. De Secretaris-Generaal van de VN heeft door het afvaardigen van een missie van eminente personen in de zomer van het vorig jaar bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat van openheid ten aanzien van gebeurtenissen in Algerije. Deze missie had als opdracht informatie te verzamelen over de situatie in Algerije teneinde de internationale gemeenschap hier meer duidelijkheid over te verschaffen.


Declaration by the Presidency on behalf of the European Union

on the elections in Algeria

The European Union has been closely following the presidential elections in Algeria. The election campaign raised considerable hope in Algeria and among its partners in the international community. By taking an active part in the election campaign, Algeria's citizens showed the store they set by a free, open, pluralist poll, as promised by the Algerian authorities.

The European Union has noted the decision by six of the seven candidates to withdraw from the election and the reasons given by them for their decision.

The European Union has supported and encouraged the democratisation process embarked upon in Algeria since November 1995. The Union believes that it is by promoting democracy and the rule of law and by continuing with economic and social reforms that Algeria will be able to emerge from the crisis in which it has been embroiled for a number of years. The European Union will attach the greatest importance to initiatives along these lines by the new President-elect, Mr Abdelaziz Bouteflika.

The European Union confirms its readiness to support the reform process in Algeria, particularly by way of Euro-Mediterranean cooperation, and to continue the political dialogue entered into with the Algerian authorities.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie