Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arbeidsmarkt regio Breda in kaart gebracht

Datum nieuwsfeit: 11-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

ARBEIDSMARKT REGIO BREDA IN KAART GEBRACHT

Om ervoor te zorgen dat de komende jaren zoveel mogelijk vacatures worden vervuld, moeten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd. Tevens moet er de komende jaren speciale aandacht zijn voor langdurig werklozen om hun kans op een baan te vergroten. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het rapport "Gelegenheid tot werk". In dit rapport zijn de resultaten te lezen van het onderzoek dat de gemeente Breda – in samenwerking met het Stadsgewest Breda en Arbeidsvoorziening – eind vorig jaar heeft laten doen naar de kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt in de regio Breda. De onderzoeksresultaten worden ter kennis gesteld van de raadscommissie Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid & Welzijn en de raadscommissie Economische Zaken, Cultuur & Grondbedrijf.

Kansen op de regionale arbeidsmarkt

Om zoveel mogelijk vacatures in de regio Breda te vervullen, moet het accent de komende jaren op een aantal punten worden gelegd. Daarbij staat vooral de groep langdurig werklozen centraal. Via een individuele benadering moet bekeken worden hoe groot voor hen de kans op werk is, wat hun motivatie is en welke persoonlijke omstandigheden van invloed kunnen zijn op het vinden van een baan. Ook moeten er meer opleidingen, stages en werkervaringstrajecten op maat komen, waarbij de persoonlijke situatie van de werkzoekende voorop staat. Het onderzoek toont namelijk aan dat werkervaring een van de belangrijkste voorwaarden is als opstap naar een baan. Deze extra begeleiding is tevens noodzakelijk omdat ook aan banen voor lager-geschoolden steeds meer eisen worden gesteld. Naast deze individuele benadering moet deze groep meer naar werk worden begeleid per bedrijfstak. Iedere sector stelt immers z’n specifieke eisen bij het aantrekken van nieuw personeel. Per groep langdurig werklozen moet worden bekeken in welke branches zij de grootste kans op werk hebben.

Betere samenwerking

Om meer vacatures te vervullen is het noodzaak dat profit- en non-profit organisaties meer de hulp inroepen van bemiddelingsbureaus zoals Arbeidsvoorziening bij het zoeken van kandidaten voor vacatures. Vaak zoeken zij alleen via het informele circuit waardoor de kans op het vinden van een geschikte kandidaat kleiner is.

Aantal werkzoekenden sterk gedaald

Sinds 1995 is het aantal mensen dat op zoek is naar een baan sterk gedaald. In 1997 was 4,4% van de bevolking uit het Stadsgewest werkloos en 5,8% van de Bredanaars. De werkloosheid in Nederland bedroeg in dat jaar 5,5%. Voor een aantal groepen blijft het vinden van een baan moeilijk. Dit geldt met name voor mensen ouder dan 45 jaar, langdurig werklozen, lager opgeleiden en allochtonen. Doordat de werkgelegenheid sneller groeit dan de beroepsbevolking, kunnen banen steeds moeilijker worden vervuld. Vooral de technische en dienstverlenende sector, automatisering, gezondheidszorg, logistiek en onderwijs staan voor de uitdaging om alle vacatures te kunnen vervullen.

Armoedeval

Mensen aan de onderkant van de samenleving krijgen weinig finaniele prikkels om werk te zoeken. In de lagere loonschalen kan het inkomenseffect laag en zelfs negatief uitpakken en het kan zelfs in het nadeel uitvallen van werklozen die een baan accepteren. Dit noemt men de armoedeval.

Werkgelegenheid

Vorig jaar waren er 191.000 banen in het Stadsgewest Breda. Daartegenover waren er in dezelfde periode circa 20.000 vacatures. In de periode 1994-1998 is de werkgelegenheid in het Stadsgewest met 10% toegenomen; in de gemeente Breda viel de groei met 6% beduidend lager uit. Tot 2002 zal de werkgelegenheid in het Stadsgewest Breda naar verwachting stijgen met 7% tot een totaal van 205.500 banen. Daarbij zijn de meeste vacatures te verwachten in de zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel, gezondheidszorg en onderwijs. Vorig jaar hadden 182.000 personen uit het Stadsgewest Breda een (deeltijd)baan. Tot 2002 zal de beroepsbevolking toenemen met 8.000 personen. Deze stijging komt met name doordat meer vrouwen gaan werken en doordat men langer blijft werken. Nog altijd zijn meer mannen dan vrouwen in de leeftijd van 15 tot 64 jaar werkzaam: 79% versus 49%. Het opleidingsniveau wordt steeds hoger.

Het onderzoek naar de arbeidsmarkt in de regio Breda heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de nota "Arbeidsmarktbeleid, een zorg apart" die de gemeenteraad afgelopen oktober heeft vastgesteld. In deze nota werd voorzien in bovenstaand onderzoek dat inzicht geeft in de kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt in de regio Breda. Dit onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda en Arbeidsvoorziening.

Breda, 11 mei 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie