Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Welzijnszaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda


12 mei 17.00 uur Provinsjehûs Statencommissie Welzijnszaken

Hoofdpunten:


-Evaluatie beleid subsidieregeling Koorbegeleiding De 'Regeling Fonds Begeleiding Amateurkoren' is in 1997 getoetst. Het in mei 1997 verschenen concept-rapport was aanleiding voor 'Samenwerkende koren in Friesland' (SAKO)om onder verantwoordelijkheid van Keunstwurk een aanvullend onderzoek in te stellen. Beide onderzoeken worden nu met een notitie van Gedeputeerde Staten aan de commissie voorgelegd om hierover iets te zeggen.


-'Het Friese VMBO uit de fundamenten; Provinciaal advies over opties en aanvragen in het kader van de herschikking VBO MAVO' Het doel van het opnieuw schikken van het onderwijsaanbod in de sector 'VBO-MAVO' is een en ander zo te organiseren dat dat aanbod in de toekomst in stand kan blijven. Door Provinciale Staten wordt een advies vastgesteld over de keuzes die door de scholen gemaakt zijn. Het belangrijkste beoordelingscriterium daarbij is: draagt deze keuze bij aan het tot stand komen van een gezonde uitgangspositie voor de zg. 'leerwegen'

Secretatis: C.G. Venema, tel. 058- 292 54 29

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, ten hoogste 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken hiertoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van punten waarover men wat wil zeggen. Voor informatie over openbare bijeenkomsten kunt u terecht bij de secretaris van die commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij: het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden, tel. 058 292 55 24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie