Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel vergroot concurrentie assurantiebemiddeling

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: ASSURANTIEBEMIDDELING

PERSBERICHTNR. 99/106 Den Haag 12 mei 1999

WETSVOORSTEL VERGROOT CONCURRENTIE BIJ ASSURANTIEBEMIDDELING

Vandaag is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding was het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit en een evaluatie van de doelmatigheid van de wet.
Het wetsvoorstel bevat de tweede wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) die voortvloeit uit het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De eerste wijziging behelst een wetsvoorstel tot afschaffing van het begunstigingsverbod, dat momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling is (kamerstukken II 1996/97, 25 507). Met het nieuwe wetsvoorstel wordt de afschaffing van de overige belo-ningsregels beoogd. Ook worden de wetswijzigingen voorgesteld die voortvloeien uit de evalu-atie van de doelmatigheid van de Wabb.
Verwacht wordt dat de Tweede Kamer beide wetsvoorstellen gezamenlijk zal behandelen.

De voornaamste wijzigingen zijn de afschaffing van provisie als verplichte beloningsvorm voor assurantietussenpersonen en het vervallen van het daarmee samenhangende verbod op afmakingscourtage. Momenteel kunnen tussenpersonen alleen worden beloond door middel van provisie bij het afsluiten van een verzekering. Deze provisie wordt door de verzekeraar aan de tussenpersoon betaald. In deze provisie is de beloning inbegrepen voor alle diensten van de tussenpersoon die samenhangen met diens bemiddeling bij die verzekering. Na inwerkingtreding van de wetswijziging blijft deze mogelijkheid bestaan, maar kan de beloning van de tussenpersoon ook op andere wijze worden geregeld. Daarbij kan gedacht worden aan directe beloning door de consument van de tussenpersoon.
Onder andere door de afschaffing van het verbod op afmakingscourtage wordt het bovendien mogelijk om met een tussenpersoon overeen te komen dat slechts delen van zijn totale dienstverleningspakket worden afgenomen. De consument krijgt daardoor in de toekomst de keuze om sommige diensten die inherent zijn aan de assurantiebemiddeling, zoals bijvoorbeeld de schade-afhandeling of het doorlichten van de portefeuille, niet af te nemen en dus ook niet te betalen. Zowel consumenten, assurantie-tus-senpersonen als verzekeraars krij-gen door de afschaffing van de beloningsregels meer (commerciële) mogelijkheden.
Uit de evaluatie van de Wabb is gebleken dat de bepalingen inzake het portefeuillerecht, de registratie van de tussenpersoon bij de SER, alsmede het systeem van vakbekwaamheidseisen een belangrijke rol vervullen. De desbetreffende bepalingen in de wet worden dan ook niet gewijzigd.
Het wetsvoorstel omvat, naast het vervallen van de beloningsregels en de wijzigingen die daarmee samenhangen, nog enkele wijzigingsvoornemens.
De vakbekwaamheidseisen voor het Assurantie B-diploma worden verdiept op het gebied van de sociale verzekeringen en de pensioenverzekeringen. Ook zal op de bemiddeling in doorlopende reisverzekeringen tezamen met de verkoop van een reis door reisbureaus in de toekomst de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf niet meer van toepassing zijn. Op dit moment geldt deze uitzondering al voor kortlopende reisverzekeringen. Door deze wijziging kunnen reisbureaus zonder assurantiebemiddelingsdiploma voortaan ook bemiddelen in doorlopende reisverzekeringen.
Tenslotte wordt, uit een oogpunt van consumentenbescherming en ter verbetering van de integriteit van de verzekeringssector, voorgesteld de Wabb zodanig te aan te passen dat verzekeraars een maal per jaar controleren of tussenpersonen met wie ze zaken doen nog zijn ingeschreven in het SER-register van tussenpersonen.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
tel.nr.: 070 - 342 8236

12 mei 99 16:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie