Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hart van Twente proefproject reconstructie landelijk gebied

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 12 mei 1999

GEDEPUTEERDE STATEN KIEZEN HART VAN TWENTE ALS PROEFPROJECT

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben, in het kader van de nog vast te stellen reconstructiewet, Hart van Twente als proefproject gekozen. Het proefproject omvat de gemeenten Almelo, Borne, Wierden, Vriezenveen en Ambt Delden. Het heeft als doel het opdoen van waardevolle ervaring met de reconstructie van het landelijk gebied. Gedeputeerde Staten willen de voorbereidingen voor de reconstructie van het landelijk gebied in Overijssel voortvarend oppakken.

Hart van Twente

Met het proefproject anticiperen Gedeputeerde Staten op de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een kwaliteitsimpuls voor het landelijk gebied. Het ministerie van LNV heeft 5 provincies (Limburg, Gelderland, Utrecht, Brabant en Overijssel) gevraagd om, vooruitlopend op de nieuwe Reconstructiewet, alvast in een beperkt gebied te oefenen. Deze oefening houdt in dat er binnen 9 maanden door de provincie - in nauw overleg met betrokken gemeenten, het waterschap Regge en Dinkel en landbouw- , natuur- en milieuorganisaties - een reconstructieplan moet worden opgezet. In dit reconstructieplan komen onder andere de volgende plannen aan de orde:

- in het gebied is aan de orde dat er gezocht wordt naar overeenstemming over locatie en omvang van een bedrijventerrein van circa 100 tot 300 ha;

- de realisering van nieuwe natuur in en rond het landgoed Twickel;
- het zoeken naar en behouden van goede landbouwlocaties;
- het zoeken naar een locatie en omvang van een grootschalige bosaanleg;

- de ontwikkeling van een Landgoed 21e eeuw (omvang ca. 130 ha);
- het aangeven van zones rondom kwetsbare natuurgebieden (hierbinnen zouden de varkens en pluimveebedrijven
mogelijk gesaneerd moeten worden);

- de landinrichtingsprojecten Enter en Rijssen, Bornerbroek - Zenderen.

Op korte termijn wordt een pilot-reconstructiecommissie ingesteld. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van betrokken gemeenten, het waterschap Regge en Dinkel, natuur- en landbouworganisaties, de ministerie van LNV, de Dienst Landelijk Gebied en de provincie Overijssel. Naar verwachting zal er medio juni een startbijeenkomst georganiseerd worden.

Reconstructiewet

De Reconstructiewet concentratiegebieden is in de maak, waarschijnlijk zal deze vlak voor de zomer in de Tweede Kamer behandeld worden. De wet biedt mogelijkheden om het platteland te vernieuwen. Grote delen van het landelijk gebied in de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel moeten in korte tijd (12 jaar ) ruimtelijk aangepakt worden. Er moet een kansrijk en leefbaar gebied met vitale natuur, fraaie landschappen en duurzame landbouw ontstaan. De reconstructiewet zorgt voor een samenhangende aanpak van natuur, milieu en landbouw, met daarbij ook alle aandacht voor het behoud en herstel van cultuurhistorische landschappen en een goede sociaal-economische ontwikkeling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie