Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes week 19

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 19 (datum mededeling: 12 mei 1999): Bouwvergunningen
Bestemmingsplannen
Verordeningen

* Openstelling gemeentehuis

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 19

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Aartseveen 30, plaatsen dakkapel.

- Karwij 26, plaatsen schuur.

- Laarderweg 21, plaatsen erker.

- Oostelijke parallelweg Rijksweg 27 (Te Veenweg Zuid), sectie F, nr.
1231, bouwen woonhuis met garage en bedrijfsgebouw.
- Scholekster 63, plaatsen dakkapel.

- Wakkerendijk 38a, plaatsen verbindingsgang tussen woning en garage.
- Wezeboom 26, verbouwen woning en plaatsen schuur.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Akkerpad 17, plaatsen dakkapel.

- Goyergracht Zuid 9, vergroten woning en bouwen stal.
- Ploeglaan 76, bouwen aanbouw.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Fazantenhof 54, vergroten woning.

- Goyergracht Zuid 41b, bouwen berging.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf maandag 17 mei 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM.

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vaststelling verordeningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van
26 april 1999 de volgende verordeningen zijn vastgesteld:
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
- Verordening Leerlingenvervoer 1999

Deze verordeningen treden op 14 mei 1999 in werking. De verordeningen liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de Basisadministratie.


- Telecommunicatieverordening gemeente Eemnes Deze verordening treedt op 1 juni 199 in werking. Deze verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de sector VROM

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


28 maart 1999, 5 april 1999 (Tweede Paasdag), 11, 18 en 25 april 1999,
2, 9, 16 en 24 mei 1999 (Tweede Pinksterdag), 14 november 1999, 5 en
12 december 1999 van de A1 is gelegen; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Zondag 10 oktober 1999
Deze ontheffing geldt allen in het gedeelte van de gemeente dat ten westen van de A27 en ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie