Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake financiering oorlog in Rwanda

Datum nieuwsfeit: 17-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4,

Den Haag

Sub Sahara Afrika

Midden-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 17 mei 1999
Kenmerk 549/99
Blad /4
Bijlage(n) -
Betreft Financiering oorlog in/door Rwanda
C.c.

Zeer Geachte Voorzitter

Tijdens het Algemeen Overleg van 18 maart j.l. verzocht het lid van de Algemene Commissie voor Europese Zaken uwer Kamer, Mevrouw Karimi, om explicitering van mogelijke 'derden', die het oorlogsgeweld in Rwanda lijken te financieren. Tevens memoreerde Mevrouw Karimi dat de gegevens over besteding van overheidsgelden in de regio geen afdoende antwoord geven op de vraag waar het geld voor alle gebruikte wapens vandaan komt en dat om die reden inwilliging door betrokken landen van de eis hun defensie-uitgaven te verminderen het geweld dan ook niet noodzakelijkerwijs zal doen afnemen.

Voor wat betreft de gewelddadigheden in Rwanda, die zich met name in het Noordwesten concentreerden, kan ik u, mede namens mijn ambtgenote voor Ontwikkelingssamenwerking, meedelen dat sedert december 1998 sprake is van een relatieve rust in het land. De gewelddadigheden, die zich in Rwanda voordeden werden volgens mij ter beschikking staande gegevens voornamelijk veroorzaakt door aanvallen van de uit Rwanda verjaagde ex-FAR (leden van de voormalige Forces Armées Rwandaises) en Interahamwe (bij de genocide betrokken Hutu-milities) die de genocide willen 'afmaken'. Deze infiltranten zijn inmiddels grotendeels van Rwandees grondgebied verdreven.

Voor de gewenste gegevens over de bedoelde geldstromen is de Nederlandse regering onvermijdelijk in overwegende mate aangewezen op externe informatiebronnen, zoals de Verenigde Naties. Voor nadere informatie betreffende mogelijke 'derden' die het oorlogsgeweld in Rwanda leken te financieren, mag ik met name verwijzen naar het bijgevoegde rapport van de VN Onderzoekscommissie Illegale Wapenstromen naar Rwanda, dat in november 1998 is uitgebracht. (S/1998/1096 dd. 18 november 1998). In dit rapport worden niet zo zeer de wapenstromen geschetst als wel de bewegingen van de in 1994 uit Rwanda verjaagde ex-FAR en Interahamwe, die de wapens dragen. De Onderzoekscommissie schat het aantal ex-FAR en Interahamwe, waarschijnlijk versterkt met nieuwe rekruten, op 40.000 tot 50.000 man en concludeert verder dat de ex-FAR en Interahamwe zich na hun nederlaag in 1994 met succes hebben gehergroepeerd tot een belangrijke component van de internationale alliantie tegen de Congolese opstandelingen en tegen Rwanda en Uganda. De Onderzoekscommissie is overtuigd dat de ex-FAR en Interahamwe wapens en munitie hebben ontvangen van gewapende (oppositie)groepen in Angola, Burundi, Uganda en van de regering van de DR Congo en mogelijk van Rwandese - al dan niet met de genocide geassocieerde - opposantengroepen uit de diaspora. Ter financiering van hun wapenhandel zouden de ex-FAR en Interahamwe zich in de drugshandel hebben begeven, waarbij de havenplaatsen Mombasa en Dar es Salaam als doorvoercentra worden genoemd.

Gegevens over besteding van overheidsgelden geven niet het volledige antwoord op de vraag waar het geld voor wapens vandaan komt. Financiering van wapens loopt immers niet noodzakelijkerwijs via het officiële defensiebudget en zelfs niet per definitie via overheden. Diverse partijen (particulieren, private ondernemingen enz.) kunnen om hen moverende redenen partij zijn in een oorlog, of althans bereid zijn om wapens te leveren. De (illegale) wapenhandel is ondoorzichtig en soms verknoopt met legitieme transacties in de private sfeer. Zo komt het voor dat bij de verkoop van civiele goederen betaling in wapens wordt verlangd. Inzicht te verkrijgen in dergelijke transacties is dan ook buitengewoon moeilijk.

Ik onderschrijf de gedachte dat gevolg geven door de betrokken landen aan de eis hun defensie-uitgaven te beperken, het geweld niet per definitie zal doen afnemen. Om tot vermindering van het geweld te komen, is een politieke oplossing noodzakelijk. De bij het conflict betrokken staten zullen bereid moeten zijn de wapens neer te leggen en adequate controle uit te oefenen op de (illegale) handel van producten, zowel importen als exporten. In uitgestrekte gebieden met een slechte infrastructuur zoals de DR Congo is dit geen eenvoudige zaak. Bovendien zullen ook Westerse, Oost-Europese en Aziatische en andere landen moeten meewerken teneinde de wapenhandel naar en binnen Afrika te beperken.

In dit verband heeft Nederland in de EU voorgesteld de naleving van de bestaande wapenembargo's alsmede de implementatie van de EU Gedragscode inzake Wapenexporten te herbevestigen in een Politieke Verklaring, die in het bijzonder aandacht zou moeten schenken aan de situatie in het Grote Meren Gebied. Tevens heeft Nederland voorgesteld de illegale wapenhandel naar deze regio expliciet aan de orde te stellen tijdens de periodieke bijeenkomsten met de Geassocieerde Landen.

Financiering betrokkenheid Rwanda in DRC-conflict

Volgens schattingen van de Wereldbank waren de defensie-uitgaven over
1998 4,2%, hetgeen hoger is dan de voor dat jaar gestelde target van
3,8%. Deze overschrijding is door de Rwandese autoriteiten verklaard uit de defensie-inspanningen in noordwest Rwanda (infiltranten-oorlog) en de incorporatie van 10.000 ex-FAR soldaten in het leger. De Mid Term Review van het IMF, die in maart j.l. plaats vond, verklaarde Rwanda nog steeds 'on track'. Doelstelling, overeengekomen met de Internationale Financiële Instellingen (IFI's), is de militaire uitgaven over 1999 te beperken tot 3,9% van het BNP. Met betrekking tot de fungibiliteit van de hulp verwijzen wij naar de brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan uw Kamer van 7 december
1998, kenmerk CP-931/98. Het is overigens geenszins uitgesloten dat alle partijen in het Congolese conflict hun oorlogsoperaties mede financieren uit de handel in goud en andere in de regio aan te treffen grondstoffen.

De Rwandese autoriteiten hebben bij diverse gelegenheden steeds aangegeven dat de enige reden van Rwanda's betrokkenheid bij het conflict in de DR Congo gelegen is in de veiligheidssituatie van het eigen land. Dit werd nog eens bevestigd door Dr. Kaberuka, Rwandees Minister van Financiën en Planning, tijdens zijn bezoek aan Nederland op 25 maart j.l. Volgens de Minister houdt Rwanda zijn militaire uitgaven nog redelijk onder controle door beheersing van de personele en materiële kosten. Rwanda zou ook geen kostbare militaire uitrusting hebben. Het aanpakken van het probleem van de Interahamwe zou zijns inziens meer aandacht moeten krijgen, ook internationaal.


De ontwikkelingen op het gebied van wapenstromen alsmede defensie-uitgaven van de landen in de Grote Meren Regio blijft mijn nadrukkelijke aandacht houden en in voorkomend geval zal ik Uw Kamer over nieuwe ontwikkelingen terzake nader informeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...