Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit Lijfrentepremie buitenlandse belastingplichtingen

Datum nieuwsfeit: 17-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Lijfrentepremie aftrek Buitenlandse BelastingplichtingenBesluit van de Staatssecretaris van Financiën van DB99/1435M

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Besluit van 17 mei 1999, nr. DB99/1435M


1. Inleiding

Door buitenlandse belastingplichtigen zijn aan mij verzoeken voorgelegd met betrekking tot de aftrek van premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet). Deze verzoeken zijn mij voorgelegd als gevolg van de omstandigheid dat buitenlandse belastingplichtigen op grond van de Wet betaalde premies voor lijfrenten niet als persoonlijke verplichtingen ten laste van hun (binnenlandse) inkomen kunnen brengen. Hierna geef ik weer welke standpunten ik ter zake van die verzoeken alsmede voor andere soortgelijke situaties heb ingenomen.

Ter voorkoming van misverstand merk ik op dat het onderhavige Besluit vooruit loopt op de afronding van de evaluatie van de zogenoemde 90%-regeling voor buitenlandse belastingplichtigen, welke evaluatie ik laatstelijk nog heb aangekondigd in mijn onderschrift bij de uitspraak van het Gerechtshof s-Gravenhage van 31 december 1998, nr. 96/02413, Infobulletin 99/214. Ik heb voor deze werkwijze gekozen gelet op de vele verzoeken die in de praktijk met name op het terrein van de lijfrentepremie-aftrek bij de Belastingdienst zijn binnengekomen.


2. Terugwenteling lijfrentepremie-aftrek naar periode van binnenlandse belastingplicht

Een aan mij voorgelegd verzoek betreft de situatie waarin een belastingplichtige in een kalenderjaar emigreert en binnen zes maanden na afloop van dat jaar premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, van de Wet wenst te betalen teneinde deze op grond van artikel 45b, tweede lid, van de Wet ten laste te kunnen brengen van het inkomen van de periode van de binnenlandse belastingplicht. Verzoeken als het onderhavige hebben onder meer betrekking hebben op situaties waarin belastingplichtigen in de periode van binnenlandse belastingplicht stakingswinst tot hun inkomen moeten rekenen en na hun emigratie gebruik willen maken van de aftrek van lijfrentepremies op grond van artikel 45a, vijfde lid, van de Wet. Ingevolge artikel 45b, tweede lid, van de Wet kunnen premies voor lijfrenten evenwel uitsluitend naar een kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van betaling daarvan worden teruggewenteld indien de belastingplichtige ten tijde van die betaling binnenlandse belastingplichtige is.

De beperking van de terugwentelingsmogelijkheid tot binnenlandse belastingplichtigen houdt enerzijds verband met het feit dat de aftrek van premies voor lijfrenten op grond van de Wet niet mogelijk is voor buitenlandse belastingplichtigen. Anderzijds beoogt de beperking te voorkomen dat de regeling van artikel 45c, derde lid, van de Wet inzake de emigratie van belastingplichtigen die hier te lande lijfrentepremie-aftrek hebben genoten, wellicht zou kunnen worden ontgaan indien het buitenlandse belastingplichtigen wordt toegestaan premies voor lijfrenten betaald in de buitenlandse periode, terug te wentelen naar een periode van binnenlandse belastingplicht.

Ik keur goed dat inspecteurs verzoeken als het onderhavige om lijfrentepremies terug te wentelen naar de periode van binnenlandse belastingplicht, inwilligen onder het stellen van de volgende voorwaarden. Ter waarborging dat de genoemde emigratiebepaling van artikel 45c, derde lid, van de Wet niet op enigerlei wijze wordt ontgaan, verklaart de belastingplichtige schriftelijk akkoord te zullen gaan met de toepassing van die bepaling. Voorts worden de premies voor de lijfrenten betaald of verrekend uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de binnenlandse belastingplicht is geëindigd. Daarnaast keur ik goed dat de terugwenteling naar de periode van binnenlandse belastingplicht uiteraard ook mogelijk is voor premies voor lijfrenten die zijn betaald of verrekend in het kalenderjaar van emigratie zelf, doch in de maanden van buitenlandse belastingplicht.


3. Wereldinkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland belast; lijfrentepremie-aftrek

Een buitenlandse belastingplichtige die hier te lande voor zijn rekening een onderneming drijft en wiens onzuivere wereldinkomen geheel of nagenoeg geheel - voor 90% of meer - is onderworpen aan de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting, heeft mij verzocht ter zake van de staking van die onderneming in aanmerking te mogen komen voor de aftrek van premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, juncto artikel 45a, vijfde lid, van de Wet. De aftrek van lijfrentepremies is thans voor buitenlandse belastingplichtigen op grond van de Wet niet mogelijk. Evenmin voorziet het Besluit van 11 maart 1991, nr. DB91/481, BNB 1991/172, de zogenoemde 90%-regeling, in een dergelijke aftrek.

Gelet op het feit dat in het onderhavige geval een eenmalige hoge bate
- de stakingswinst - behoort tot het binnenlands belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 48 van de Wet en die bate daadwerkelijk hier te lande in de heffing wordt betrokken, heb ik aanleiding gevonden goed te keuren dat de belastingplichtige ter zake van de staking van zijn onderneming onder het benutten van de ruimte van 45a, vijfde lid, van de Wet lijfrentepremies ten laste van zijn binnenlands belastbaar inkomen kan brengen mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden die gelden voor lijfrentepremie-aftrek door binnenlandse belastingplichtigen. Dit betekent onder meer dat de lijfrenten dienen te worden bedongen bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 45, zevende lid, van de Wet, die de lijfrenteverplichting rekent tot het binnenlands ondernemingsvermogen. De inspecteurs kunnen verzoeken als het onderhavige inwilligen mits voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het hiervóór genoemde Besluit inzake de 90%-regeling.

Voor de situaties van lijfrentepremie-aftrek van artikel 45a, eerste tot en met vierde lid, van de Wet betreft het in het algemeen aanmerkelijk kleinere bedragen dan die op grond van het hiervóór behandelde vijfde lid, aftrekbaar zijn. Mede gelet op de ontwikkelingen in de jurisprudentie en in de (toekomstige) wetgeving, keur ik derhalve goed dat in situaties waarin het onzuivere wereldinkomen voor 90% of meer is onderworpen aan de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting, op verzoek lijfrentepremies ook binnen de ruimte van artikel 45a, eerste tot en met vierde lid, van de Wet ten laste van het binnenlands belastbaar inkomen kunnen worden gebracht. De inspecteurs kunnen verzoeken daartoe inwilligen onder dezelfde condities als hiervóór beschreven voor het benutten van de ruimte van artikel 45a, vijfde lid, van de Wet.

Hetzelfde geldt voor verzoeken om aftrek op grond van artikel 45, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet van premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval.

Ik merk nog op dat de regeling van artikel 45b, tweede lid, van de Wet om premies voor lijfrenten betaald binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar in aanmerking te kunnen nemen in het kalenderjaar eveneens toepassing kan vinden. De terugwenteling is evenwel uitsluitend mogelijk naar een kalenderjaar waarin wordt voldaan aan de voorwaarden van de 90%-regeling.

Indien in het kalenderjaar waarin de premies zijn betaald of waarnaar wordt teruggewenteld een periode van binnenlandse belastingplicht bestaat, kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de goedkeuring die is opgenomen in paragraaf 2.

Ten slotte merk ik op dat op de onderhavige lijfrenten het regime van de zogenoemde fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen van artikel 45c van de Wet van toepassing is. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij afkoop, neem ik het standpunt in dat Nederland onder de belastingverdragen heffingsbevoegd is over het bedrag van de fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen die bij buitenlandse belastingplichtigen op grond van artikel 48, derde lid, onderdeel c, van de Wet in aanmerking worden genomen. Tegen een andersluidende Hofuitspraak heb ik beroep in cassatie ingesteld.


4. Ingangsdatum

De onderhavige verzoeken kunnen door de inspecteurs worden ingewilligd indien deze betrekking hebben op aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststaan ten tijde van de dagtekening van dit Besluit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...