Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 18-05-99

Mededeling: Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken

Het lentenummer van het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken is verschenen. Het nummer bevat onder andere informatie over spijbelgedrag van leerlingen. Verder zijn gegevens opgenomen over mensen die naast hun werk een opleiding of cursus volgen.

Helft leerlingen spijbelt wel eens

In het schooljaar 1997/’98 gaf bijna de helft van de leerlingen uit de vijfde klas van het voortgezet onderwijs aan meerdere keren gespijbeld te hebben. Ruim één van de tien leerlingen spijbelde één keer en vier van de tien leerlingen spijbelden niet in dat schooljaar. Het betreft hier leerlingen die zonder te doubleren in de vijfde klas van het voortgezet onderwijs zijn gekomen.

Havo-leerlingen spijbelen vaker dan vwo-leerlingen. Van de havo-leerlingen geeft 65 procent aan het afgelopen schooljaar gespijbeld te hebben. Van de vwo-leerlingen is dit 58 procent. Jongens en meisjes spijbelen even vaak.

Ruim driekwart van de leerlingen die spijbelen, doet dit gedurende één lesuur. De andere spijbelaars blijven langer weg van school, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. Het meest wordt gespijbeld aan het einde van de dag; 40 procent van de spijbelaars beëindigt de schooldag een uur eerder. Jongens en meisjes en havo- en vwo-leerlingen spijbelen even lang.

De studerende beroepsbevolking

In 1997 volgde 15 procent van de werkzame beroepsbevolking een opleiding of cursus. Werkende mannen en vrouwen volgen vrijwel even vaak een opleiding of cursus.

Laagopgeleiden volgen minder vaak een opleiding dan hoger opgeleiden. Van de werkende hbo’ers en academici studeerde 17 procent naast de baan. Onder laagopgeleide (basisonderwijs/mavo/vbo) werkenden was dat 11 procent. Van de hoogopgeleide werklozen probeerde 15 procent door middel van een opleiding hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bij de laagopgeleiden was dit 8 procent.

Achtergrondinformatie

Het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken bevat artikelen waarin recente CBS-gegevens over onderwijs en onderzoek worden toegelicht. Naast nationale komen ook regionale en internationale gegevens aan de orde. Ook arbeidsmarktgegevens die van belang zijn voor het onderwijs, worden besproken. Het accent ligt daarbij op de onderzoeksresultaten en niet op de gehanteerde onderzoeksmethode.

Voor meer informatie over het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken en het toesturen van artikelen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, drs I. Sinkeldam, tel. (045) 570 72 31. Voor overige informatie kunt u bellen naar de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16. U kunt de publicatie bestellen bij de CBS-bestelservice, tel. (045) 570 79 70 of fax (045) 570 62 68.

Inhoudsopgave van het Kwartaalschrift 1999-1:

1. Schoolloopbanen

2. Spijbelen in de vijfde klas van het voortgezet onderwijs

3. Toename aantal leerlingen en studenten

4. Onderwijsvolgenden in 1997/ ’98

5. Overheidsuitgaven voor onderwijs, 1996 en 1997

6. Eén op de drie basisschoolleerlingen behoort tot achterstandsgroep

7. Uitgaven en inkomsten voor wetenschappelijk onderwijs, 1996

8. De studerende beroepsbevolking

9. Meer vrijwilligers onder hoog opgeleiden

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 18 mei 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie